Дієприкметник

Дієприкметник — це неособова форма дієслова, яка поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і прислівника. Дієприкметнику англійської мови відповідають в українській мові дієприкметник і дієприслівник.…

Комплекси з інфінітивом

Як і інші неособові форми дієслова, інфінітив у сполученні з іменниками або особовими займенниками утворює синтаксичні комплекси — групи слів без особової форми дієслова, які…

Функції інфінітива у реченні

Найчастіше інфінітив виконує в реченні роль частини модального дієслівного присудка: без частки to після модальних дієслів can — could, may — might, must, should, would;…

1 41 42 43 44 45 63
Підпишіться на наш Telegram!