Герундій

Герундій — неособова форма дієслова, яка поєднує властивості дієслова та іменника. Такої неособової форми в українській мові немає. Таблиця форм герундія Форма герундія Неперехідні дієслова…

Комплекси з дієприкметником

Дієприкметник у сполученні з іменником або займенником може утворювати синтаксичні комплекси, які виконують функції складних членів речення і за своїм значенням еквівалентні підрядним реченням. Уживані…

Функції дієприкметника в реченні

Дієприкметник у реченні може виконувати ті самі функції, що й прикметники і прислівники. Present and Past Participle виконують в реченні такі функції: означення: There’s a…

1 39 40 41 42 43 63
Підпишіться на наш Telegram!