Комплекс з герундієм

Герундій, як інфінітив і дієприкметник, може утворювати синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному реченню. Комплекс з герундієм складається з двох…

Синтаксичні властивості герундія

До синтаксичних властивостей герундія належать такі: Дієслівні властивості. Герундій перехідних дієслів може мати прямий, непрямий і прийменниковий додаток: Would you mind passing me the bread?…

1 38 39 40 41 42 63
Підпишіться на наш Telegram!