Сурядний сполучник
//

Сурядні сполучники в англійській мові

2 хвилини читання

Розглянемо інформацію про сурядні сполучники в англійській мові. Сполучники – це службова частина мови, яка служить для поєднання слів і речень у синтаксичне ціле. Це правило говорить про те, що членами речення сполучники бути не можуть. В англійській мові є два типи: сурядні сполучники (coordinating conjunctions) та підрядні (coordinating conjunctions).

У сурядних сполучників в англійській мові є своя власна класифікація. Але перед тим як розглянути її, давайте поглянемо на  ролі, які виконують ці сполучники. Сурядні сполучники нам потрібні для поєднання однорідних членів речення або самостійних речень у складі сурядного  речення. Якими бувають сурядні сполучники англійської мови?

Єднальні сполучники

Перша група іменується «єднальними» сполучниками (copulative conjunctions). До неї відносяться наступні сполучники:

 • And (у значенні «і»)

I told her to buy a kilo of potatoes, some milk and two loaves of bread

Я сказав їй купити кілограм картоплі, трохи молока і дві буханки хліба.

 • As well as (так як)

People hear with their skin as well as their ears.

Люди відчували шкірою, так як і вухами

 • Both …and (і… і,  як… так і)

She is both an intelligent boss and a good mother.

Вона не тільки розумний начальник, але і хороша мати.

 • Neither… nor (не… не)

We are neither for nor against it.

Ми ні за, ні проти

 • Not only … but also (не тільки, але і)

Wooden furniture is not only beautiful but also elegant.

Меблі з дерева не тільки красиві, але і елегантні.

 • Nor (також не)

Andy will not accept help, nor yet advice.

Енді не прийме ні допомогу, ні навіть поради.

Протиставні сполучники

Друга група називається «протиставні» (adversative conjunctions). До цієї групи відносяться:

 • And (значенні «а»)

I shall go, and you stay here and wait for him.

Я піду, а ви залишайтеся тут і чекайте його.

 • But (але, а)

He never remembers my birthday but I don’t take offence at him.

Він ніколи не пам’ятав про моє день народження, але я не ображаюся на нього.

 • However (однак, тим не менше)

This dress is very expensive; however, it is worth it.

Це плаття дуже дороге; однак, воно того вартує.

 • Nevertheless (тим не менше)

Nevertheless what are we doing here anyway?

Тим не менше, що ми тут взагалі робимо?

 • While (ді як, крім того, поки)

While she was out, I managed to read several chapters of the book.

Поки її не було, я встигла прочитати декілька частин книги.

 • Still (все ж)

She has many drawbacks, still I love her.

У неї багато недоліків, але я все ж її люблю.

 • Whereas (тоді як, а)

I often fell sick, whereas my mother is never ill.

Я часто хворію, а моя мати завжди здорова.

 • Yet (тим не менше, однак)

He is good to me, yet I dislike him.

Він до мене добре відноситься, однак, я його не люблю.

Розділові сполучники

До третьої групи що має назву «розділові» можна віднести:

 • Or (або, інакше)

Shall we keep in the fire or let it out?

Будемо ще палити вогнище чи нехай воно гасне?

 • Eitheror (Або, або)

You may either leave or stay as you wish.

Ви можете або піти, або залишитися, як забажаєте.

Додатковий матеріал до теми “Сурядні сполучники”: