Сурядні сполучники в англійській мові


Розглянемо інформацію про сурядні сполучники в англійській мові. Сполучники – це службова частина мови, яка служить для поєднання слів і речень у синтаксичне ціле. Це правило говорить про те, що членами речення сполучники бути не можуть. В англійській мові є два типи сполучників: сурядні (coordinating conjunctions) та підрядні (coordinating conjunctions).

У сурядних сполучників в англійській мові є своя власна класифікація. Але перед тим як розглянути її, давайте поглянемо на  ролі, які виконують ці сполучники. Сурядні сполучники нам потрібні для поєднання однорідних членів речення або самостійних речень у складі сурядного  речення. Якими бувають сурядні сполучники англійської мови?

Перша група іменується «єднальними» сполучниками (copulative conjunctions). До неї відносяться наступні сполучники:

 • And (у значенні «і»)

I told her to buy a kilo of potatoes, some milk and two loaves of bread

Я сказав їй купити кілограм картоплі, трохи молока і дві буханки хліба.

 • As well as (так як)

People hear with their skin as well as their ears.

Люди відчували шкірою, так як і вухами

 • Both …and (і… і,  як… так і)

She is both an intelligent boss and a good mother.

Вона не тільки розумний начальник, але і хороша мати.

 • Neither… nor (не… не)

We are neither for nor against it. – Мы ни за, ни против.

Ми не за, не проти

 • Not only … but also (не тільки, але і)

Wooden furniture is not only beautiful but also elegant.

Меблі з дерева не тільки красиві, але і елегантні.

 • Nor (також не)

Andy will not accept help, nor yet advice.

Енді не прийме ні допомогу, ні навіть поради.

Друга група називається «протиставні» (adversative conjunctions). До цієї групи відносяться:

 • And (значенні «а»)

I shall go, and you stay here and wait for him.

Я піду, а ви залишайтеся тут і чекайте його.

 • But (але, а)

He never remembers my birthday but I don’t take offence at him.

Він ніколи не пам’ятав про моє день народження, але я не ображаюся на нього.

 • However (однак, тим не менше)

This dress is very expensive; however, it is worth it.

Це плаття дуже дороге; однак, воно того вартує.

 • Nevertheless (тим не менше)

Nevertheless what are we doing here anyway?

Тим не менше, що ми тут взагалі робимо?

 • While (ді як, крім того, поки)

While she was out, I managed to read several chapters of the book.

Поки її не було, я встигла прочитати декілька глав книги.

 • Still (все ж)

She has many drawbacks, still I love her.

У неї багато недоліків, але я все ж її люблю.

 • Whereas (тоді як, а)

I often fell sick, whereas my mother is never ill.

Я асто хворію, а моя мати завжди здорова.

 • Yet (тим не менше, однак)

He is good to me, yet I dislike him.

Він до мене добре відноситься, однак, я його не люблю.

До третьої групи що має назву «розділові» можна віднести:

 • Or (або, інакше)

Shall we keep in the fire or let it out?

Будемо ще палити вогнище чи нехай воно гасне?

 • Eitheror (Або, або)

 

You may either leave or stay as you wish.

Ви можете або піти, або залишитися, як забажаєте.


Підпишіться на наш Telegram!