Прийменник over


Прийменник over в англійській мові використовується з наступними значеннями:

  • Зі значенням над (тут він за значенням протилежний до прийменника under)

Dark clouds gathered over the city.

Темні хмари зібралися над містом.

  • Зі значенням понад, поверх (за значенням також протилежний до прийменника under)

This house costs over two million gryvnia.

Цей будинок коштує понад два мільйони гривень.

Over five hundred people gathered at the stadium.

Поверх п’ятисот людей зібралося на стадіоні.

  • З дієсловами руху, означаючи через. Дієслова руху, за якими йдуть прийменник чи прислівник over, в українській мові найчастіше відповідає дієсловам з приставкою пере-. Ця приставка означає напрямок руху через якийсь простір чи поверх якогось предмету.

To fly to USA from Ukraine, you have to fly over the Atlantic Ocean.

Аби перелетіти з США до України вам прийдеться летіти через Атлантичний океан.

The cat climbed over the wall.

Кіт переліз через стіну.

З дієсловами руху over вживається також в якості прислівника. У такому випадку, як і прийменник over, він означає напрямок руху через якийсь простір чи поверх якогось предмету: to climb over перелізати, to throw over перекидати, to jump over перестрибувати, to fly over перелітати, to go over переходити, і т.п.:

It was hard to climb over for the wall was really high.

Було важко перелізти, так як стіна була дійсно висока.

Прислівник  over активно використовується також у сполученні з рядом інших дієслів, втрачаючи при цьому своє основне значення і утворюючи з ними одне поняття:

to go over

переходити на чийсь бік

I know that the leader of this party is thinking of going over to the other party.

Я знаю, що лідер цієї партії збирається перейти в іншу партію.

to run over

переїхати (когось)

Slow down, you may run over a deer.

Їдьте повільніше, ви можете збити якогось оленя.

to talk over

обговорити (когось), умовляти, переконувати

He talked her over to come.

Він переконав її прийти.

to think over

обмірковувати

I need to think over your proposal.

Мені потрібно обміркувати вашу запрошення.

 

Ось деякі вирази з прийменником over:

all over the world (country, town) – по всьому світу (країні, місту)

over and above – в добавок, до того ж; з лишком

over and over (again)  – багато разів

the lesson (meeting, concert,) is over – урок (зустріч, концерт) закінчено

to stay over – залишитися допізна

to sleep over – проспати, спати дуже довго