Відсутність артиклів перед зчислювальними іменниками


Артиклі не вживаються із зчислюваними іменниками у таких випадках:

1) якщо іменник є звертанням:

Children, be quiet!
Who are you, little girl ! What’s your name?
Doctor, shall I have to stay away from school?

2) перед словами father, mother, uncle, aunt у висловлюваннях членів сім’ї:

Ann, hasn’t Father come yet?
Mother wants you to help her with tidying the room.

3) перед назвами днів тижня, місяців і пір року:

Spring has come at last!
It’s very cold here in winter .
I’ll be fifteen in May .
I’ll see you on Monday .

Назви місяців і пір року вживаються з означеним артиклем при наявності обмежувальних означень або ситуацій:

The winter of 2000 was very cold.
The summer was very rainy and cool.

4) перед іменниками breakfast, dinner, lunch, supper :

Have you had dinner ? Will you stay to dinner ?
What shall we have for supper ?
Breakfast is ready.

Проте у конкретній ситуації ці іменники вживаються з означеним артиклем:

Did you like the dinner? I cooked it myself.


Підпишіться на наш Telegram!