Вживання No, None та Not


Слова no, none та not мають схоже значення, але різняться граматичними функціями в англійській мові.

Слово no  може вживатися як прикметник, але не вживається як займенник; вступне none  може вживатися як займенник, але не вживається як прикметник. Наприклад:

He has no books.

None of the books are his.

В першому прикладі no вживається як прикметник, у другому прикладі none – займенник.

Варто зауважити, що прислівник not може бути присутнім після Simple Present,  після дієслова to be у Simple Past, або після першого допоміжного дієслова інших дієслів, у такому порядку, аби утворити заперечне речення або частину складного речення.

You are not late.

I have not forgotten what you said.

Також neither може бути використано еквівалентно до комбінації noteither, none  можна використати у розмові відповідно до комбінації notany. Для прикладу, погляньте на наступне речення:

He will have no difficulty.

Його можна записати у вигляді:

He will not have any difficulty.