Присвійні займенники
/

Присвійні займенники

2 хвилини читання

Ми використовуємо займенник, щоб замінити іменники в реченні. Подивіться на саме слово «займенник», в ньому закладена основна функція цієї частини мови: «за-йменник», тобто «замість іменника». Вони використовуються для того, щоб урізноманітнити мову і не повторювати одне й те саме слово з речення в речення. Сьогодні в статті ми розглянемо “Присвійні займенники”, про інші типи ми написали нижче.

В англійській є кілька типів займенників: особисті, вказівні, поворотні, неозначені і присвійні. Кожному типу займенників ми приділили особливу увагу в окремій статті.

Присвійні прикметники

Почнемо розглядати присвійні форми з присвійних прикметників. За кордоном ці слова називають Possessive Adjectives. Такі слова показують ознаку предмета, явища або людини, тому їх відносять до прикметників, а не займенників:

  • My book. – Моя книга. (Книга яка? – моя)
  • His friend. – Його товариш. (Один який? – його)

В український підручниках з англійської граматики написано, що my (your, his і т. Д.) – це займенник, але викладачі-носії англійської наполягають, що все-таки це прикметник, тому що він стоїть перед іменником і позначає його. Давайте звернемося до таблички:

Особисті Присвійні Переклад
I My Мій
You Your Твій
He His Його
She Her Її
It Its Його/Її (неживий предмет)
We Our Наш
You Your Ваш
They Their Їхній

My cat likes to play with a ball.

Мій кіт любить гратися м’ячем.

She wants to talk to your manager.

Вона хоче поговорити з твоїм менеджером.

The teacher found his mistakes.

Вчителька знайшла його помилки.

I like her dress.

Мені подобається її плаття.

Our family likes to rest in Spain, we adore its nature.

Наша сім’я любить відпочивати в Іспанії, ми обожнюємо її природу.

They look after our children.

Вони доглядають за нашими дітьми.

He is speaking with their mother.

Він розмовляє з їхньою мамою.

Зверніть увагу: у всіх прикладах після my (his, their) йде іменник.

В українській мові є універсальне слово «свій», яке ми просто змінюємо за числами і особами. Англійською мовою слова «свій», «свої», «своє» треба переводити як «мій», «наші», «його» / «її», відповідно.

Вона порізала свій палець. – She cut her finger.
Я люблю свою маму. – I love my mother.
Роби свою роботу. – Do your work.

Присвійні займенники

Якщо вам потрібно замінити іменник у реченні, то необхідно вжити один з присвійних займенників. Зазвичай іменник замінюють, щоб в реченні не було повторів.

This is not my pen, mine is purple. – Це не моя ручка, моя фіолетова (замінили my pen на mine).

Особисті Присвійні Переклад
I Mine Мій
You Yours Твій
He His Його
She Hers ЇЇ
It Its Його/її (неживий)
We Ours Наш
You Yours Ваш
They theirs Їхній

Becky! That is mine!

Це моє, Беккі!

My task is easier than yours.

Моє завдання легше, ніж твоє.

This is not his car, his is blue.

Це не його машина, його – синя.

This is a friend of hers.

Це її друг.

It is not their house, theirs is bigger.

Це не їх будинок, їхній більше.

Загальна закономірність для всіх присвійних займенників полягає в тому, що після них не потрібно вживати іменник, і, як правило, він стоїть в кінці речення. А ще подивіться на таку пару: a friend of mine і my friend. Обидві фрази означають одне і те ж – мій друг, тільки після прийменника of використовують присвійні займенники, а не прикметники (a friend of my).

Ви звернули увагу, що присвійні займенники і прикметники перекладаються однаково? Для нас в українській мові просто немає різниці: і те, і це займенники. Але для носіїв англійської мови різниця суттєва. І коли ми вибираємо my або mine, то повинні вибирати відповідне місце цьому слову в реченні.

Вивчити присвійні займенники і прикметники в англійській мові зовсім не важко, якщо вивчити тему докладно.

Додатковий матеріал до теми “Присвійні займенники”: