Присвійні займенники


Присвійні займенники вказують на належність предмета особі. Вони мають 2 форми: прилягаючу (conjoint) і абсолютну (absolute), які відрізняються одна від одної своїм синтаксичним вживанням.

Форма

Однина

Множина

 

1-а

особа

2-а

особа

3

особа

1-а

особа

2-а

особа

3

особа

Прилягаюча

my

your

his

her

its

our

your

their

Абсолютна

mine

yours

his

hers

its

ours

yours

theirs

Присвійні займенники в англійській мові на відміну від присвійних займенників в українській мові не відмінюються (порівняйте: my sister — моя сестра; mу sister’s friend — подруга моєї сестри).

В англійській мові є займенник thythineтвій, але він застарів і вживається тільки в поезії.

Присвійні займенники у прилягаючій формі є займенниками-прикметниками. Вони вживаються тільки у функції означення до іменника. Без означуваного іменника присвійні займенники у прилягаючій формі вживатися не можуть.

Everything is good in its season. (присл.)

Are you coming my way?

Прилягаюча форма присвійного займенника може бути означенням і до герундія. У цьому випадку вона утворює з герундієм синтаксичний комплекс.

Excuse my interrupting you. (Пробачте, що я пере бив вас.)

В англійській мові присвійні займенники вживаються частіше, ніж в українській, особливо перед назвами частин тіла, одягу та інших предметів (або занять), що стосуються особи. В українській мові займенника в подібних випадках звичайно немає. Порівняйте:

The boy pushed his cap to the back of his head and smiled. 

(Хлопчик насунув шапку на потилицю і посміхнувся.) 

Only two pupils raised their hands.

 (Тільки 2 учні піднесли руки.)

Where is Mary?

She is having her music lesson. (У неї урок музики.)

Присвійні займенники в абсолютній формі є займенниками-іменниками. Вони виконують у реченні такі функції:

  • підмета:

We’ve got a TV set too. But yours is much better. Where are all our books? Mine are here.

  • додатка:

Oh, I’ve broken my pencil. Take mine.

Tell Jack not to lose his ticket, and don’t lose yours either.

  • предикатива:

Is this pencil mine or yours?

  • означення (з прийменником of), найчастіше у висловах типу a friend of mine:

Tom is an old friend of mine.

Присвійні займенники в абсолютній формі вживають ся також, щоб уникнути повторення іменника.

Your composition is better than mine.

Will you join their team or ours?


Підпишіться на наш Telegram!