Вказівні займенники
/

Вказівні займенники

3 хвилини читання

Вказівні займенники в англійській мові (demonstrative pronouns/demonstratives) вказують на особу, предмет, або на їх ознаки. Вказівних займенників в англійській мові кілька.

Однина Множина
This – цей, ця, це These – ці
That – той, та, то Those – ті
Such – такий, схожі Such – такі, схожі
The same – той самий The same – ті ж самі
It – це It – це

Тепер ви знаєте, які бувають вказівні займенники в англійській мові. Далі ми розглянемо випадки, коли вживається кожен з них.

Вказівні займенники this та these

This вживається з іменниками в однині, займенник these – з іменниками у множині. Ці займенники потрібно вживати в наступних випадках:

 • Коли ми говоримо про людей або речі, які розташовані поруч з нами. Іноді в реченнях з this і these вживається прислівник here (тут), який теж показує на близькість предмета до нас.

This table is wooden.

Цей стіл дерев’яний. (Стіл знаходиться поруч, і ми на нього вказуємо)

These books belong to me.

Ці книги належать мені. (Кілька книг знаходяться поруч зі мною)

This girl is here and she is waiting for you.

Ця дівчина тут, і вона чекає вас.

 • Коли ситуація відбувається в теперішньому або майбутньому часі, ми описуємо цю ситуацію за допомогою this / these.

We are going to meet this week.

Ми збираємося зустрітися цього тижня.

This month you are making a great progress.

Цей місяць у тебе дуже успішний.

 • Коли ми кілька разів говоримо про одне й те ж і хочемо уникнути повтору.

I do not want to discuss this but I have to.

Я не хочу це обговорювати, але я повинен. (Мається на увазі, що ця подія вже називалася раніше, таким чином уникають повторення)

Look at this! He seems to be looking for his money.

Подивися на це! Здається, він шукає свої гроші. (Займенник вказує на ситуацію, описану в другому реченні)

This is the main goal in my life.

Це головна мета в моєму житті.

 • Коли ми знайомимо людей або представляємо себе під час телефонної розмові.

Jim, these are my brothers, Tom and Carl.

Джим, це мої брати, Том і Карл.

Hello! This is Kate speaking! Can I speak to Mary?

Вітаю. Це Кейт. Я можу поговорити з Мері?

Вказівні займенники that і those

Вказівний займенник that вживається з іменниками в однині, займенник those – з іменниками у множині. Подивимося, коли ми можемо вживати вказівні займенники that і those:

 • Коли ми говоримо про людей або речі, розташовані далеко від нас. Іноді в реченнях з вказівними займенниками that і those використовується прислівник there (там).

I do not like this piece of cake. Give me that one, please.

Мені не подобається цей шматок торта. Дай мені той, будь ласка. (Шматок торта, який сподобався мовцю, знаходиться подалі від нього)

Those ships are too far. I can not see their names.

Ті кораблі занадто далеко. Я не бачу їхьої назви. (Зазначені кораблі знаходяться на відстані від мовця)

Look at that! There’s a camel.

Подивися туди! Он там верблюд.

That’s my future husband.

То – мій майбутній чоловік.

 • Коли ми говоримо про ситуацію, що мала місце в минулому.

In those days people did not have cars.

У ті часи, у людей не було машин.

We made only four kilometers that day.

Того дня ми пройшли тільки чотири кілометри.

 • Коли ми посилаємося на будь-яку інформацію, яку згадували раніше, і хочемо уникнути повтору. Зазвичай розповідаємо про минулі дії.

She got married a month ago. That was wonderful!

Вона вийшла заміж місяць тому. Це було прекрасно!

 • Коли ми починаємо розмову по телефону і просимо співрозмовника представитися. Людина на тому кінці дроту знаходиться далеко від нас, тому потрібно використовувати займенник that.

Good morning! This is Brenda White. Who’s that speaking?

Добрий ранок! Це Бренда Уайт! З ким я говорю?

Вказівні займенники such, the same, it

До інших вказівних займенників в англійській мові відносяться such (такий, подібний), the same (той же самий) і it (це). Розглянемо, як їх потрібно вживати в мові:

 • Коли іменник стоїть в однині, то разом з вказівним займенником such (такий, подібний) використовується неозначений артикль.

It’s such an important decision.

Це настільки важливе рішення.

Якщо іменник стоїть у множині, артикля після займенника such (такі, подібні) немає.

Do not do such things!

Не роби нічого такого!

 • Вказівний займенник the same (той же самий / ті ж самі) завжди вживається з означеним артиклем. Іменники після the same можуть стояти як в формі однини, так і множини.

Underline the word with the same meaning, please.

Будь ласка, підкресли слово з таким же значенням.

He chose the same movies as I did.

Він вибрав ті ж фільми, що і я.

 • Вказівний займенник it відповідає українському займеннику «це».

– What is it?
– It’s my ring.

– Що це?
– Це моє кільце.

Is it your passport?

Це твій паспорт?

Do not miss it!

Не пропусти це!

Різниця між this і it

Багато лінгвістів кажуть, що особливої ​​різниці між it і this немає. Вас зрозуміють в будь-якому випадку, якщо ви скажете This is a cat або It is a cat. Але різниця є, хоч і невелика.

This is a cat.

Це кішка. (Робимо акцент на слові «це», тобто саме це, а не та кішка)

It is a cat.

Це кішка. (Робимо акцент на слові «кішка», тобто не собака і не морська свинка)

І один маленький нюанс наостанок. Щоб два рази не повторювати один і той самий іменник, замість нього іноді використовують слово one. Причому перед цим one також потрібно використовувати займенник. Якщо за вказівним займенником в англійській мові не стоїть прикметник, то one (ones) можна опустити.

Would you like to buy this hat or that (one)?

Ви б хотіли купити цей капелюшок чи той?

А якщо є прикметник, то потрібно обов’язково зберегти one або ones в реченні.

I do not want to buy this hat, I will take that blue one.

Я не хочу купувати цей капелюшок, я візьму отой блакитний.

Ця тема тісно пов’язана з іншими, які ми детально розібрали в наступних статтях: