Кома (The Comma)

Кома

З усіх пунктуаційних знаків англійської мови, кома, мабуть, найбільш зловживаний та неправильно використаний. І це не дивно. Існує безліч правил щодо використання коми, і часто фактори, які визначають, чи слід використовувати її, є досить тонкими. Але не бійтеся! Нижче ви знайдете вказівки щодо найскладніших питань із комою.

Що таке Кома?

Поки крапка закінчує речення, кома вказує на меншу перерву. Деякі письменники розглядають кому як м’яку паузу – розділовий знак, який розділяє слова, речення чи ідеї всередині речення.

Правила використання

Кома часто використовується для поділу простих речень у складі складносурядного речення, але майже не використовується для поділу простих речень у складі складнопідрядних.

 • Слід використовувати кому, щоб розділити прості речення в складі складносурядного перед сполучниками: and, but, or, nor, so, і yet:

Nearly everyone has heard of love at first sight, but I fell in love at first dance.

Майже всі чули про кохання з першого погляду, але я закохався в перший танець.

Немає необхідності використовувати кому, якщо прості речення в складі складного короткі:

John came and we set off.

Джон прийшов і ми рушили.

 • Використовуйте кому після будь-якої вступної фрази, яка розказує про те, коли або де відбувалася дія. Такі фрази виступають обставинами часу або місця, і в українській мові коми після них немає.

That bleak December night of 1999, I learned the secret of their house.

У ту похмуру грудневу ніч 1999 року я дізнався таємницю їхнього будинку.

Near the old oak just in the middle of the glade, we found a big mushroom.

Біля старого дуба якраз посеред поляни ми знайшли великий гриб.

Не використовуйте кому, якщо така фраза коротка:

In December I learned the secret of their house.

У грудні я дізнався секрет їхнього будинку.

Near the old oak we found a big mushroom.

Біля старого дуба ми знайшли великий гриб.

 • Кома потрібна навіть після короткої вступної фрази, якщо вона містить дієприкметник або дієприслівник (рarticiple).

Thinking about all the problems, he could not fall asleep.

Думаючи про всі проблеми, він не міг заснути.

Puzzled, he stared at her.

Спантеличений, він дивився на неї.

 • Використовуйте кому при наявності в реченні однорідних членів або перерахування:

My uncle willed me all his property, houses, and warehouses.

Дядько подарував мені все своє майно, будинки та склади.

Зверніть увагу на те, що в англійській можливе використання коми перед сполучником «і» (and). Іноді вона може бути особливо необхідною для уникнення непорозумінь. Якщо, наприклад, у вищевказаному реченні забрати кому після слова houses, воно змінить сенс. Вийде, що my uncle willed me his property, consisting of houses and warehouses.

 • При поділі комою однорідних визначень, діє правило – слід розділяти тільки ті означення, які описують одну і ту ж властивість. Наприклад, такою властивістю може бути характер:

Mother has become a strong, confident, independent woman.

Мати стала сильною, впевненою в собі, незалежною жінкою.

А ось приклад, де всі означення описують різні властивості, а саме: враження, розмір, колір:

The frightening large gray shapes moved slowly towards us.

Страхітливі великі сірі форми повільно рухалися до нас.

 • Не виділяйте комами фрази, які звужують значення вашого речення (restrictive elements or closes). Зазвичай такі фрази не можна видалити так, щоб речення не змінило сенс.

Although the dessert made with fresh strawberries was delicious, the dessert made with cream was too sweet.

Хоч десерт із свіжої полуниці був дуже смачним, десерт із вершками був надто солодким.

У цьому реченні ми не можемо видалити фрази made with fresh strawberries і made with cream, отже, виділяти їх комами не слід.

One corner of the attic was filled with newspapers dating from the turn of the century.

Один кут горища був заповнений газетами, що датуються рубежем століття.

Якщо ми видалимо фразу dating from the turn of the century, сенс речення виявиться ширше, ніж нам потрібно (на горищі просто були якісь газети, а не ті, що були видані на початку століття), значить виділяти фразу запитом не потрібно.

 • Виділяйте комами уточнювальні фрази (non-restrictive closes or elements), які не звужують значення речення і можуть бути видалені без зміни його змісту:

For camp the children needed sturdy shoes, which was expensive.

Для табору діти потребували міцного взуття, що було дорого.

В даному випадку уточнення, which was expensive (що дорого), може бути видалено без втрати сенсу речення.

 • Комами виділяються такі вирази: however, moreover, for example, as a matter of fact, in other words і т.д.
 • Виділяйте комами і вступні фрази:

Evolution, so far as we know, does not work this way.

Еволюція, наскільки нам відомо, не працює таким чином.

 • Дати на початку речення теж виділяються:

On April 12, 1994, I came to visit him.

12 квітня 1994 року я прийшов до нього в гості.

 • Використовуйте коми в реченнях з прямою мовою:

I said, “It’s quite strange.”

Я сказав: “Це досить дивно”.

“Unlike you,” she said, “I love ballet.”

На відміну від вас, – сказала вона, – я люблю балет.

“Please!” she cried. “Stop it!”

“Будь ласка!” – плакала вона. “Зупини це!”

Зверніть увагу на вживання не тільки коми, а й інших знаків пунктуації в прямій мові, а також на те, чим відрізняється оформлення прямої мови в англійській мові від її оформлення в українській.

 • Не розділяйте комою складнопідрядні речення з сполучником that:

He right away noticed that she was in a hurry.

Він одразу помітив, що вона поспішає.

 • Будьте уважні! Сполучник and може розділяти два складнопідрядних речення з сполучником that, розділяти їх комами теж не слід:

Jane still does not know that he came yesterday and that he is preparing a surprise party for her.

Джейн досі не знає, що він прийшов вчора і що він готує сюрприз для неї.

 • Не відокремлюйте прості речення, що починаються зі слів: after, as soon as, before, if, since, unless, until, when. Найчастіше ці прості речення є такими, без яких ваше складне речення повністю змінило б сенс. З пункту 6 ми вже знаємо, що такі прості речення в складі складного виділяти комами не можна:

Do not visit Paris at the height of the tourist season unless you have booked hotel reservations.

Не відвідуйте Париж у розпал туристичного сезону, якщо ви не забронювали готелі.

Додатковий матеріал до теми “Кома (the comma)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box