Як висловити згоду та незгоду англійською

висловити згоду

 Уявіть, що ви гуляєте по вулиці і якийсь іноземець просить вас сфотографувати його. Що ви відповісте – Yes? Може, просто ніяково кивнете головою? Якщо прочитаєте цю статтю, зможете приємно здивувати туриста своїми знаннями мови і висловити згоду англійською більш витонченими способами.

Яке англійське слово ви згадуєте в першу чергу, якщо хочете висловити згоду з кимось англійською мовою? Напевно це слово OK, адже воно настільки універсальне. Чи згодні сходити в кіно – OK. Друг просить передзвонити пізніше – OK. Вам пропонують перенести ділову зустріч на інший день – OK. Давайте спробуємо внести різноманітність в наш словниковий запас, запам’ятавши інші, не менш популярні фрази для висловлення нашої згоди чи незгоди.

Фрази для висловлення згоди і незгоди

Давайте для початку розглянемо найпопулярніші фрази для висловлення згоди англійською мовою з прикладами їх вживання:

 • Absolutely! – Так, звичайно! Цілком вірно!

– Alice is a pretty woman.
– Oh, absolutely.

– Еліс – красива.
– О, це правда.

 • Exactly! – Точно! Саме так!

– If Nick is late again, he could lose his job.
– Exactly!

– Якщо Нік ще раз запізниться, він може втратити роботу.
– Саме так!

 • Precisely! – Абсолютно вірно! Саме так!

– You mean they split up?
– Precisely.

– Ти маєш на увазі, що вони розлучилися?
– Так, саме так.

 • Fair enough! – Резонно! Справедливе зауваження!

– I’m just annoyed with Penny because she did not listen to me.
– Fair enough.

– Я злюся на Пенні, бо вона не послухала мене.
– Резонно.

 • That’s so true. – Як це вірно.

– I want to enjoy every moment of my life.
– That’s so true.

– Я хочу насолоджуватися кожним моментом життя.
– Як це вірно.

 • That’s for sure! – Абсолютно точно! Безсумнівно!

– Bob was an excellent basketball player.
– That’s for sure.

– Боб був відмінним гравцем в баскетбол.
– Без сумніву.

 • All right! – Звичайно! Зрозуміло! Гаразд!

– I think you should go home now. I’ll explain everything later.
– All right.

– Я вважаю, що зараз тобі слід піти додому. Пізніше я все поясню.
– Гаразд.

 • Fine! – Добре Чудово!

– Something’s wrong with my hairdryer. I think, it has broken.
– Fine, I’ll fix it.

– Щось не так з моїм феном. Думаю, він зламався.
– Добре, я полагоджу його.

 • It’s a deal! – Домовилися! По руках!

– I’ll give you $ 100 if you win.
– It’s a deal!

– Я дам тобі 100 доларів, якщо ти виграєш.
– Домовилися!

 • Agreed! – Домовилися!

– Let’s meet tomorrow at 6 p.m., shall we?
– Agreed.

– Давай зустрінемося завтра в 6 вечора, а?
– Домовилися.

 • Well! – Що ж! Ну, так!

– I’m starving! I’ll have the steak and roasted potatoes. And you?
– Well, yeah, I’ll have the same.

– Вмираю з голоду. Я буду стейк і запечену картоплю. А ти?
– Ну, так, я буду те ж саме.

 • By all means! – Звісно! Безумовно!

– Can she come and check out your apartment?
– Yes, by all means.

– Чи може вона прийти і подивитися вашу квартиру?
– Так звісно.

 • Naturally! – Природно! Звичайно! Легко!

– The children are sleeping, are not they?
– Naturally. They are very tired after the journey.

– Діти сплять, так?
– Звичайно. Вони дуже втомилися після поїздки.

 • Sure thing! – Звичайно! Безумовно!

– You mean, you can lend me this large sum of money?
– Sure thing! What are friends for?!

– Ти хочеш сказати, що можеш позичити мені цю велику суму грошей?
– Безумовно! Для чого тоді друзі?

 • True! – Точно!

– Your parents seem to be very happy living in their new house.
– True, but they still miss their neighbours back in Manchester.

– Здається, твої батьки дуже щасливі від життя в новому будинку.
– Точно, але вони все ще сумують за своїм сусідам в Манчестері.

 • Beyond a doubt! – Звичайно! Поза сумнівом!

– Jessica will fail her driving test tomorrow. She should have practiced more.
– Beyond a doubt.

– Джессіка провалить завтра свій іспит з водіння. Їй слід було б більше практикуватися.
– Поза сумнівом.

 • Yeah! – Так!

– Have they all gone for the weekend to Hawaii?
– Yeah, and even their dog!

– Вони всі поїхали на вихідні на Гаваї?
– Так, і навіть їх собака!

 • Yep. – Ага.

– I simply adore Barbara. She is so generous and friendly.
– Yep. She is a good girl.

– Я просто обожнюю Барбару. Вона така щедра і дружелюбна.
– Ага. Вона хороша дівчина.

 • No problem! – Жодних проблем!

– I might be 10 minutes late.
– No problem. We’ll be waiting for you.

– Я можу спізнитися на 10 хвилин.
– Без проблем. Ми будемо тебе чекати.

А тепер давайте розглянемо фрази, які допоможуть вам висловити згоду і незгоду в двох ситуаціях – формальній і неформальній.

Офіційна ситуація

Повна згода

Якщо в бесіді вам потрібно підтримати чиюсь думку або ініціативу, скористайтеся виразами з нашої таблиці.

Фраза Переклад
That’s exactly what I think. That’s exactly how I feel. Я саме так і думаю.
You’re right. That’s a good point. Ви маєте рацію. Це хороший аргумент.
I could not agree more. Абсолютно згоден.
I agree with you 100% (one hundred percent). На 100% (на всі сто) з вами згоден.
I feel that way too. У мене та ж точка зору.
I hold the same opinion! І я тої ж думки!
I could not have put it better myself. Я сам краще не висловив би цю думку.
I see exactly what you mean! Я абсолютно точно розумію, що ви маєте на увазі!
You’re absolutely right. Ви абсолютно праві.
I also think so. Я теж так думаю.
I think you’re totally right about that Я вважаю, що ви абсолютно в цьому праві.
I agree with you entirely. Я безмежно з вами згоден.
You have my full agreement. Я повністю на вашому боці.
Well, I agree with you here. Ну, в цьому я з вами згоден.
I totally agree. Я повністю згоден.
We are of one mind / of the same mind / of like mind on that question. Ми однієї думки з цього питання.
I am at one with him on that point. Я з ним заодно в цьому питанні.

Часткова згода

Ви не зовсім згодні з співрозмовником в розмові? Тоді коректно висловіть свою думку, вказавши на ті аргументи, з якими ви не можете беззастережно погодитися. Наша таблиця виразів допоможе вам в цьому.

Фраза Переклад
That’s not always (not entirely) true. Це не завжди (в повному обсязі) правда.
I suppose so. I guess so. Швидше за все, так.
Not necessarily! Не факт ! Зовсім не обов’язково!
That’s not always the case. Це не завжди так.
I agree up to a point but … В деякій мірі я згоден, але …
I see your point but … Я розумію вашу позицію, але …
That’s partly true but … Частково це так, але …
I’m not so sure about that. Я не настільки в цьому впевнений.
I agree to some extent but … В деякій мірі я згоден, але …
I accept what you are saying but … Я приймаю ваші доводи, але …
On the whole, I agree with you but … В цілому, я згоден з вами, але …
That seems obvious but … Це здається очевидним, але …
That may be true but … Може бути і так, але …
I do not really agree with that idea. Я не цілком згоден з цією ідеєю / думкою.

Незгода

Скільки людей на нашій планеті – стільки й різних думок. Начальство, бізнес-партнери або колеги з сусіднього відділу – їхня думка може кардинально відрізнятися від вашої, однак варто делікатно висловлювати свою незгоду. У цьому вам допоможуть фрази з нашої таблиці.

Фраза Переклад
I have to disagree there. Мені доведеться з цим не погодитися.
I do not think so. Я так не думаю.
I beg to differ. Дозволю собі не погодитися.
I’m sorry but I disagree. Вибачте, але я не згоден.
I’m afraid I can’t agree with you. Боюся, я не можу з вами погодитися.
I’m not sure about that. Я в цьому не впевнений.
I find that very difficult to accept. Мені дуже складно прийняти цю точку зору.
We do not seem to agree here. Здається, ми не знаходимо згоди в цьому питанні.
It’s unjustifiable to say that. Говорити подібне – необгрунтовано.
That can’t be right. Так не може бути.
I take a different view. Я дотримуюся іншої думки.
I do not agree with what you’re saying. Я не згоден з тим, що ви говорите.
I do not share his / her / your view. Я не поділяю його / її / вашу точку зору.
I think otherwise. Я думаю інакше.
I have to take issue with you on that. Я повинен тут з вами не погодитися.

Неофіційна ситуація

Повна згода

Хочете краще розуміти фільми англійською без перекладу? Тоді вам варто вивчити такі фрази для висловлення згоди. Вони досить часто зустрічаються в діалогах між персонажами серіалів і повнометражних картин. Пам’ятайте, що на іспиті або в діловій розмові вони будуть недоречні.

Фраза Переклад
I’ll say! Саме так! Безсумнівно! Не те слово!
You took the words right out of my mouth! Ти читаєш мої думки!
I take your word on that / for it. Я повністю тобі в цьому довіряю.
Right on! В точку!
You’ve hit the nail on the head there. Тут ти потрапив в точку.
I’d go along with that. Я б з цим погодився.
OK, that’s convincing. Гаразд, це переконливо.
Most certainly! Точно! Безсумнівно!
That’s just it! В тому то й справа!
Quite so! Безсумнівно! Безумовно! Саме так!

Часткова згода

Бувають випадки, коли ви лише частково можете висловити згоду з думкою співрозмовника. Беріть на озброєння наші фрази і сміливо висловлюйте свою позицію в розмові.

Фраза Переклад
I see what you mean but … Я розумію, про що ти говориш, але …
You could say that, however … Можеш говорити так, проте …
I still have my doubts. Я все ще в сумнівах.
I would not quite put it that way. Я б не став так стверджувати.
That’s one way of looking at it, however … Це один погляд на дане питання, однак …
Yes, OK, but perhaps … Так, добре, але можливо …
True enough, but … Ти прав, але …
I see what you mean but have you thought about …? Я розумію, що ти маєш на увазі, але думав ти про …?
I’m not really with you on that one. Я не дуже згоден з тобою в цьому.
Maybe, but is not it more a question of …? Можливо, але хіба це не відноситься більше до …?
That’s not really how I see it. Я бачу це в іншому світлі.

Незгода

З близькими і друзями не погоджуватися набагато простіше. Немає потреби підбирати офіційні фрази і звучати надто любезно. Наступний список виразів напевно допоможе вам чітко дати зрозуміти в суперечці або обговоренні, що ви не підтримуєте ту чи іншу позицію.

Фраза Переклад
Absolutely not! Зовсім ні!
No way! Ні за що! Про це й мови бути не може!
Not really! Взагалі-то ні! Не зовсім!
I do not go along with you on that. Тут я з тобою не згоден.
You’re so wrong! Ти взагалі не правий (а)! Як же ти помиляєшся!
On the contrary! Якраз навпаки!
That’s out of question Це виключено! Це не обговорюється!
I’d say the exact opposite. Я б сказав якраз навпаки.
You’re talking rubbish. Ти несеш нісенітницю.
You do not know what you’re saying. Ти сам не знаєш, що говориш.
That’s absolute nonsense. Це повна маячня.
Come on! How can you say that … Та ну! Як ти можеш говорити, що …
No way! I completely disagree with you. Нізащо! Я абсолютно не можу погодитись з тобою.
No, that’s not true. Ні це не так!
There’s no way I could agree with that. І не подумаю погодитися.
You’ve got to be kidding! Ти, напевно, жартуєш!
I take a different view. Я дотримуюся іншої точки зору.
I do not agree with what you’re saying. Я не згоден з тим, що ти говориш.
That’s not the same thing at all. Це зовсім не одне і те ж.

Звичайно, відразу запам’ятати таку кількість корисних виразів дуже не просто.

Тепер ви вже точно відчуєте себе впевнено в будь-якій розмові чи дискусії та безсумнівно зможете висловити згоду. Також хочемо запропонувати наше статтю про гру слів в англійській мові. Приємного вам спілкування англійською, не бійтеся висловлювати свою думку!


Підпишіться на наш Telegram!