Гра слів

Гра слів

Вживання і сприйняття більшості стилістичних прийомів вимагають від людини хорошого знання мови і деякої міри освіченості. Але є і такий стилістичний прийом, для сприйняття і, особливо, вживання якого необхідні ще ерудованість і кмітливість. Гра слів, або каламбур – явище, що існує в усіх європейських мовах. Приклади каламбурів можна удосталь зустріти у Шекспіра і в більш ранніх творах світової літератури!

When a son said that his ambition was to drive an army tank.
His father said ‘I will not stand in your way’.

Коли син сказав, що мріє керувати армійським танком.
Його батько сказав: “Я не буду стояти у тебе на шляху”.

Згідно енциклопедії «каламбур – стилістичний мовний зворот або мініатюра визначеного автора, заснована на комічному використанні однакового звучання слів, що мають різне значення, або слів та груп слів,які подібно звучать, та різних значень одного і того ж слова і словосполучення».

Варто особливо відзначити, що каламбур це – не просто щось смішне. Каламбур – це гумор вищої категорії. Він буває різний: грубий, вульгарний, наївний, простий, чорний. Гумор каламбуру – витончений, і, можна сказати, благородний. Те, що цензура забороняє висміювати, люди часто висловлювали і висловлюють за допомогою гри слів.

Цікаво, що, незважаючи на простоту змісту жарти, вона, будучи одягненою в каламбур, часто набуває відтінок легкої іронії з елементами філософії. Вловлюючи і розуміючи каламбур, часом досить складно сказати, чому ж було так смішно.
Справа в тому, що каламбур, з точки зору лінгвістики, представляє собою досить складний механізм. Необхідними елементами механізму гри слів є цілі мовні явища (омоніми, парономазия, полісемія). Причому, знаючи, так би мовити, склад конкретного каламбуру, дуже складно проаналізувати його роботу. Часто важко визначити межі каламбуру. Важко відрізнити контекст, в якому живе каламбур, від нього самого. А можливо, що контекст і є тілом каламбуру, в той час як омоніми та ін. – його серцем. Гра слів це – переплетення смислів, часом дуже тонких, для розуміння яких часто необхідні додаткові знання самого різного плану.

Отже, каламбур часто з’являється там, де між словами (або їх значеннями) простежується деяка схожість, тобто омонімія. Омоніми (від грец. Homos – однаковий і Onyma – ім’я) – це узагальнююча назва кількох явищ зі схожими характеристиками.

Повні омоніми

Повні омоніми (слова, схожі за написання та вимови). Комічний ефект від каламбуру в даному випадку є одним з найсильніших, так як повні омоніми, можна сказати, є чистим матеріалом, який не треба допрацьовувати. В такому слові можуть бути укладені абсолютно відмінні смисли. Єдина «дрібниця» тут – це придумати контекст, в якому можна побачити і існування всіх смислів одночасно.

The police officer had a fine time with the traffic violator

Fine не тільки перекладається, як «прекрасний неймовірний», а й як «штраф». А так як в реченні йдеться про поліцейського і порушника правил дорожнього руху, то двозначну комічність ситуації видно відразу.

Presidential debates are commonly violent and full of Gore.

У цьому реченні ми можемо спостерігати приголомшливу гру слів! Тут обігрується не просто іменник, а власна назва! Gore – не тільки прізвище великого американського політика Albert Arnold Gore. Gore перекладається, як … «кров, яка запеклася».

Щоб більш чітко показати протиріччя смислів, каламбур був посилений визначенням violent. Відповідно, дана гра слів може натякати на поведінку, дії, риси характеру і т.п. Альберта Гора. А можливо, що й ні. Адже каламбур може бути створений і просто заради гри слів.

Зверніть увагу на приголомшливе переплетення смислів і тонкий гумор в наступному каламбурі.

The pain of losing the grizzlies was just unbearable.

Для того, що побачити тут гру слів, необхідно знати, що grizzly – це північноамериканський ведмідь, тобто – bear. А докупи з болем від втрати грізлі, заперечний суфікс un додає пристойну порцію комізму в цей, досить трагічний, сюжет. Блискучий приклад вдалого поєднання каламбуру і контексту.

Примітка:

Повні омоніми мають схожу графічну і звукову форму. Отже, вони можуть іменуватися і омофонами і омографами. Також тут можна говорити і про полісемію (багатозначність).

Омофони

Якщо англійський каламбур з повними омонімами бажано ще й бачити, особливо тим, хто не сильний в мові, то каламбур з використанням омофонів краще тільки слухати, але не читати.

Отже, омофони – це слова, схожі за звучанням, але різні за написанням.

Eating should never make you sad, unless it is a mourning meal.

Слова morning і mourning читаються однаково, що може привести до забавної плутанини в значеннях.

Омографи

Слова, які мають однакове написання, але різний наголос і, відповідно, значення, українською називаються омографи. В англійській мові подібні слова називаються гетеронімами. В добавок до різниці в наголосі, англійські гетероніми можуть і вимовлятися по-різному, що не властиво українській мові.

While traveling, Jack pissed off everyone in the group with his stupid anecdotes. They finally deserted him amidst the journey. Now Jack is amidst thedesert of Sahara.

Омографи – досить рідкісні гості в англійських каламбурах.

Омоніми

Омонімія цілих фраз і виразів широко використовується в каламбурах англійської та української мов.

Regis Philbin recently drew up his will. Who wants to be a million heir?

На перший погляд особливо смішного каламбуру тут немає. Але практично будь-який американець посміхнеться, знаючи, що Regis Philbin – проведучий популярного шоу «Who wants to be a millionaire?».

When the nurse missed the man’s artery, she knew that the whole injection was in vein.

Ми віднесемо цей випадок омонімії до цієї категорії, так як в in vein і in vain прийменник in є невід’ємною частиною виразу.

The birthday cake, which was made in the shape of an apartment, was a bit too suite for me.

SweetSuite (кілька об’єднаних кімнат).

Омоформи

Омоформи – це слова, що збігаються за написанням і звучанням лише в деяких формах

З вікна дуло. Штірліц вистрілив. Дуло зникло.

Омоформи вельми часто вживаються в українській грі слів, але в грі слів англійської мови – рідко.

You were lying all the time! No, that’s not true! I lay on the sofa just several times.

  • Lie – Lay – Lain (лежати) – неправильне дієслово.
  • Lie – Lied – Lied (брехати) – правильне дієслово.

Парономазія

Парономазія – це обігрування подібності в звучанні слів і навіть словосполучень.

Presently, I am working with a landscaping company as a dirt compressor. It’s just a tamp job.

Автор каламбуру побачив схожість між tamp і damned.

Looking at this chocolate map of Eastern Europe makes me Hungary.

While watching the baseball game in Los Angeles, I got an overwhelming feeling that I had seen the game before. It was a clear case of Dodger vu.

The Dodgers – найпопулярніша бейсбольна команда з Каліфорнії.

Deja vu є міжнародним терміном, але сам термін родом з французької мови.

Метою даної статті було дати читачеві загальне уявлення про мовне явище, іменоване «гра слів». Воно дуже широке і різноманітне, щоб показати весь механізм його роботи в рамках однієї статті. Існування кількох типів класифікації зайвий раз підтверджують це. До того ж кожен випадок гри слів по-своєму цікавий і унікальний. Ми намагались зацікавити читачів не стільки теоретичною стороною явища, скільки практичною. Гра слів – досить популярний об’єкт лінгвістичних досліджень. Раз про данне явище вже так багато сказано і написано, то давайте просто насолоджуватись ним.

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box