Вживання too та enough


Частина мови в англійській, яка визначає характер протікання дії, іменується прислівником. Слова too і enough є говірками міри і ступеня в англійській мові (відповідають на питання скільки? Наскільки?), І перекладаються в такий спосіб: too – занадто (excessively), дуже, вкрай (very); enough – досить. Вживання too / enough не викликає ніяких складнощів, якщо спочатку визначити положення цих діалектів щодо певних частин мови. А використовуються ці прислівники часто, тому звернути на них увагу варто обов’язково.

Вживання прислівники too

Прислівник too працює спільно з прикметниками і прислівниками. Його місце в реченні – перед згаданими частинами мови. Розглянемо це на прикладах:

It’s too cold for swimming.

Занадто холодно для купання. (З прикметником)

He’s too lazy to work.

Він дуже ледачий, щоб працювати. (З прикметником)

Часто вживання too можна побачити з прислівниками цієї ж групи (міри і ступеня) – many / much і little. У першому випадку поєднання too many / too much буде переводитися як «занадто багато», а в другому too little – «занадто мало». наприклад:

Mother objects to his smoking too much.

Мама заперечує те, що він так багато курить.

I can not discuss the problem. I know too little about it.

Я не можу обговорювати цю проблему. Я дуже мало знаю про неї.

Вживання прислівника enough

Прислівник enough вживається не тільки з прикметниками і прислівниками, а й з іменниками. Зверніть увагу, що enough ми ставимо перед іменником, але після прикметника і прислівника.

Try this jacket on and see if it’s big enough for you.

Приміряй цю куртку і подивися, чи досить велика вона для тебе. (Після прикметника)

You will not pass the exam if you do not work hard enough.

Ви не складете іспит, якщо не будете старанно працювати. (Після прислівника)

I could not make coffee for everybody. There were not enough cups.

Я не могла зробити каву всім. Було недостатньо чашок. (Перед іменником)

Варіант «без іменника» теж підійде:

I’ll lend you some money if you have not got enough.

Я позичу тобі трохи грошей, якщо у тебе недостатньо (тобі не вистачає).

До речі, варіант прислівника enough з негативною часткою not матиме протилежне значення «мало, не дуже». наприклад:

You are not walking fast enough.

Ти йдеш недостатньо швидко.

Наостанок залишився випадок, який відноситься до вживання too / enough одночасно. Після двох цих діалектів можна використовувати словосполучення for someone / something – для кого-небудь, для чого-небудь.

I have not got enough money for you / for this tour.

У мене недостатньо грошей для тебе / для цієї подорожі.

Чого ми таки точно не робимо, так це не вживаємо ці прислівники з герундієм (for doing something). Тут необхідно звертатися до інфінітива (to do something).

He was not experienced enough to do the job.

У нього не було достатньо досвіду, щоб виконати цю роботу.

This bed is not wide enough for two people to sleep in.

Це ліжко недостатньо широке для того, щоб в ній спали двоє.