Вираз had better в англійській мові

had better

Ми вже не раз зустрічали конструкції в англійській мові, які можуть передавати таке значення: «я б зробив щось», «нам би краще зробити щось», «я б вважав за краще» і т. Д. Мова йде про вирази I would rather / I would sooner / I prefer. Вираз, що розглядається в цій статті, теж можна умовно віднести до групи вище перерахованих, так як вони близькі за значенням, але все-таки різні. Коли ж ми вживаємо поєднання had better, і що воно означає?

Вживання виразу had better в англійській мові

Had better, саме в такій формі – минулого часу – є своєрідним синонімом модального дієслова should. В принципі, між фразами Had better do something і should do something можна поставити знак рівності. Вони обидва висловлюють пораду, що кому-небудь необхідно або бажано щось зробити. Але у випадку з had better ця рекомендація дуже наполеглива, так як якщо не зробити те, що потрібно, трапиться щось погане або неприємне. У should такої негативної конотації немає. Should в позитивному сенсі просто радить зробити що-небудь.

Зверніть увагу, що вираз had better в англійській мові незмінний. Незважаючи на те, що граматично ми маємо форму минулого часу, відноситись дія буде до теперішнього або майбутнього, але ніяк не минулого. Скороченням had better є поєднання _’d better, в якому на місці пропуску розташовується необхідений займенник. Щоб закріпити інформацію про те, як використовується вираз had better в англійській мові, необхідно побачити її в справі, тобто на наочних прикладах.

  • Хтось погано себе почуває. Ви говорите: You’d better sit down (Ви б сіли, вам краще присісти) – інакше втратите свідомість.
  • Ви збиралися в кіно, але пропустили останній автобус. Подруга радить: You’d better take a taxi (Тобі краще взяти таксі) – інакше запізнишся на сеанс.
  • Мама тільки що порізалась. Ви наполягаєте: You’d better put a plaster on it (Тобі краще заклеїти рану лейкопластиром) – інакше буде і далі йти кров.
  • Мені потрібно зустріти чоловіка через 10 хвилин. Я переконую себе: I’d better go now or I’ll be late (Краще піду зараз, а то спізнюся) – і ми посваримося.
  • Ми їдемо на машині, бензин закінчується. Водій каже: We’d better stop for petrol soon as the tank is almost empty (Нам скоро знадобиться заправка, тому що бак майже порожній) – інакше далі нікуди не поїдемо.
  • I’d better go to the bank this afternoon. – Я краще піду в банк сьогодні в обід.
  • You’d better consult a doctor. – Тобі бажано сходити до лікаря.
  • You’d better lend me some money. – Тобі краще позичити мені гроші.

У негативній формі вираження had better в англійській мові має таку форму – had better not (_’d better not).

You’d better not go to work today as you do not look very well.

Ти б сьогодні не ходила на роботу, ти виглядаєш хворою.

We’d better not miss the start of the conference.

Нам би не пропустити початок конференції.

І останній маленький нюанс, який допоможе визначитися з вибором – який вираз використовувати, had better або should? Запам’ятайте, що перше має місце в конкретних ситуаціях, а друге – в загальному сенсі. Винятки з цього правила бувають, але дуже рідко. наприклад:

You should brush your teeth before you go to bed.

Тобі слід чистити зуби на ніч. (Загальна рекомендація)

I’d better get back to work or my boss will be angry with me.

Мені краще повернутися до роботи, або начальник розсердиться. (Певна ситуація)

I think all drivers should wear seat-belts.

Я думаю, що всім водіям слід користуватися ременями безпеки. (Загальна рекомендація)

It’s cold today. You’d better wear a coat when you go out.

Сьогодні холодно. Коли підеш куди-небудь, одягай пальто. (Певна ситуація)

Додатковий матеріал до теми:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box