Прислівники в англійській мові
/

Прислівники в англійській мові

8 хвилини читання

Прислівники в англійській мові – тема досить об’ємна, тому що існують різні види прислівників, різні правила їх утворення і, як часто буває в англійській мові, виключення, які необхідно запам’ятати. У цій статті ми розберемося, як же правильно вживати прислівники і не робити помилок.

Прислівники в англійській мові та їх види

Прислівник (adverb) – це частина мови, яка позначає ознаку дії. Вони описують як, де, коли і як часто відбувається дія.

Для початку розберемося, які бувають прислівники в англійській мові. У них є багато форм, вони можуть складатися з одного або декількох слів і займати різні місця в реченнях. Основні питання, на які відповідають прислівники в англійській мові – how? (Як?), Where? (Де?), Why? (Чому?), When? (Коли?) І to what degree? (В якій мірі?).

She sang so beautifully that the audience rose in applause.

Вона співала так красиво, що глядачі аплодували стоячи.

My son loves pistachio ice cream so much that asks me to buy it every time we are in the shop.

Мій син так сильно любить фісташкове морозиво, що просить купити його кожен раз, коли ми в магазині.

Sometimes I feel like quitting my job and starting my own business.

Іноді у мене з’являється бажання звільнитися з роботи і розпочати власний бізнес.

В англійській мові прислівники класифікують за значенням. У таблиці нижче представлені їх основні групи.

Види прислівників Питання Приклад прислівників Приклад речень
Прислівники способу дії (adverbs of manner) How? (Як?) Quietly – тихо
Slowly – повільно
Well – добре
Fast – швидко
Please, drive carefully. – Будь ласка, їдь обережно.  
Прислівники частоти виконання дії (adverbs of frequency) How often? (Як часто?) Usually – зазвичай
Never – ніколи
Sometimes – іноді
I hardly ever talked to my stepdad.- Я майже ніколи не розмовляв зі своїм вітчимом.
Прислівники часу (adverbs of time) When? (Коли?) Soon – скоро
Yesterday – вчора
Last weekend – на минулих вихідних
He will call you today. – Він подзвонить сьогодні тобі.  
Прислівники місця (adverbs of place) Where? (Де?) At school – в школі
There – там
Somewhere – десь Below – внизу
I want to stay here. – Я хочу залишитися тут.
Прислівник напрямку (adverbs of direction) Which way? (Куди?) Across – через
Along – уздовж
Down – вниз
Past – попри
Through – крізь
Is this lift going down? – Ліфт їде вниз?
Прислівники ступеня (adverbs of degree) A bit – трохи Very – дуже
Quite – досить
Rather – досить
Really – дійсно
People think she is a little weird because she does not talk much. – Люди вважають її трохи дивною, тому що вона мало розмовляє.
Прислівники вираження думки (comment adverbs) Fortunately – на щастя
Seriously – серйозно
Unbelievably – неймовірно
Fortunately, we got home before the downpour. – На щастя, ми добралися до будинку до того, як почалася злива.
Прислівники вираження ступеня впевненості (certainty adverbs) –   Definitely – точно
Surely – безсумнівно
Probably – ймовірно
The problem surely lies in the marketing strategy. – Проблема, безсумнівно, полягає в маркетинговій стратегії.

Утворення прислівників в англійській мові

Прислівники способу дії (adverbs of manner) відповідають на питання how? (Як?). Щоб їх утворити найчастіше до прикметника необхідно додати суфікс -ly.

 1. bad (поганий) – badly (погано)
 2. sudden (несподіваний) – suddenly (несподівано)
 3. silent (тихий) – silently (тихо)

Є кілька правил, які необхідно знати, щоб не допускати помилок:

 • Якщо прикметник закінчується на -y, то в прислівнику -y змінюється на -i і додається суфікс -ly:
 1. happy (щасливий) – happily (щасливо)
 2. dry (сухий) – drily (сухо)

This grammar rule is easy.

Це граматичне правило – просте. (Easy – прикметник)

I can easily remember this grammar rule.

Я можу легко запам’ятати це граматичне правило. (Easily – наріччя)

Однак є винятки:

 1. shy (сором’язливий) – shyly (сором’язливо)
 2. sly (хитрий) – slyly (хитро)
 3. coy (скромний) – coyly (скромно)
 • Якщо прикметник закінчується на -e, то при словотворенні нічого не змінюється, потрібно тільки додати суфікс -ly:
 1. polite (ввічливий) – politely (ввічливо)
 2. desperate (відчайдушний) – desperately (відчайдушно)

Their children are very polite and good-mannered.

Їхні діти дуже ввічливі і добре виховані. (Polite – прикметник)

Their children always behave politely.

Їх діти завжди поводяться чемно. (Politely – наріччя)

Винятки:

 1. True (дійсний) – truly (дійсно)
 2. Due (належний) – Duly (належним чином)
 • Якщо прикметник закінчується на -le, то в говіркою буква -e змінюється -y:
 1. simple (простий) – simply (просто)
 2. capable (умілий) – capably (вміло)
 3. noble (благородний) – nobly (благородно)
 • При утворенні прислівників від прикметників, які закінчуються на -l, буква -l подвоюється:
 1. original (оригінальний) – originally (оригінально)
 2. beautiful (гарний) – beautifully (красиво)

Якщо прикметник закінчується -ic, то додається суфікс -ally:

 1. tragic (трагічний) – tragically (трагічно)
 2. ironic (іронічний) – ironically (з іронією)

Виняток:

 1. public (публічний) – publicly (публічно)

Крім того, існують слова, які мають однакову форму для прикметників і для прислівників:

 1. fast – швидкий / швидко
 2. hard – важкий / важко
 3. high – високий / високо
 4. low – низький / низько
 5. near – близький / близько
 6. late – пізній / пізно

It was a very hard day.

Це був важкий день. (Hard – прикметник)

It’s hard to believe that he could cheat on his wife.

Важко повірити, що він міг зрадити дружину. (Hard – прислівник)

Зверніть увагу, що є такі прикметники, які змінюють своє значення, якщо до них додати суфікс -ly:

 1. hard (завзятий, важкий) – hardly (чи)
 2. high (високий) – highly (вельми, сильно)
 3. near (близький) – nearly (майже)
 4. late (пізній, останній) – lately (останнім часом)
 5. wide (широко) – widely (повсюдно)
 6. fair (чесно) – fairly (досить-таки)

Nearly 60% of Americans suffer from stress.

Майже 60% американців страждають від стресу.

І є прикметники, які повністю змінюють свою форму при утворенні прислівника:

 1. good (хороший) – well (добре)

I can not believe you think the film was good. I nearly fell asleep!

Я не можу повірити, що ти вважаєш, що фільм був хорошим. Я практично заснув! (Good – прикметник)

Yeah, they played well, but they still lost so it does not really matter.

Так, грали вони добре, але вони все одно програли, тому це не має особливого значення. (Well – прислівник)

Від прикметників, які закінчуються на -ly, не можна утворити прислівники. Наприклад: friendly (дружелюбний), lovely (чарівний), silly (дурний), lonely (одинокий). Замість цього можна використовувати конструкції типу in a silly way (дурним чином), in a friendly manner (в доброзичливій манері) і т. Д.

He often teases me in a friendly way.

Він часто дражнить мене по-дружньому.

Прислівники та їх місце в реченнях

Давайте докладніше поговоримо про те, де має стояти прислівник в англійському реченні:

 • Прислівники частоти виконання дії (adverbs of frequency) зазвичай ставлять перед основним дієсловом.

My brothers seldom argue, they respect each other.

Мої брати рідко сваряться, вони поважають один одного.

Якщо є дієслово be (бути), допоміжне або модальне дієслово, то прислівники частоти ставляться після них.

I am hardly ever late to classes.

Я майже ніколи не запізнююсь на заняття.

You can always rely on me.

Ти можеш завжди покластися на мене.

They have never tried sushi.

Вони ніколи не пробували суші.

Такі прислівники частоти, як usually (зазвичай), normally (зазвичай), often (часто), frequently (часто), sometimes (іноді) і occasionally (часом) можуть стояти на початку або в кінці речення.

He really drives me up the wall sometimes.

Він дійсно виводить мене з себе іноді.

 • Прислівники способу дії (adverbs of manner) в англійській мові ставлять після основного дієслова.

Please, drive carefully. It’s raining outside.

Будь ласка, їдь акуратно. На вулиці дощить.

And they lived happily ever after.

І жили вони довго і щасливо.

Якщо після дієслова стоїть додаток, тоді прислівник способу дії ставимо після додатка.

Her daughter speaks Spanish fluently.

Її дочка вільно говорить іспанською.

He hurt his leg badly.

Він сильно забив ногу.

Якщо в реченні є допоміжне або модальне дієслово, прислівник способу дії ставимо після нього.

Do not worry. They can quickly get you a new suit.

Не переживай. Вони можуть швидко дістати тобі новий костюм.

We have privately talked to the doctor.

Ми поговорили з доктором наодинці.

 • Прислівники часу (adverbs of time) і прислівники місця (adverbs of place) зазвичай ставлять в кінці речення.

No matter what, do not go anywhere! Stand right here.

Ні в якому разі – нікуди не йди! Стій тут.

I am afraid we can not offer you any other option other than wait and make an order tomorrow.

Я боюся, ми не можемо запропонувати вам ніякого іншого варіанту, окрім як почекати і зробити замовлення завтра.

Якщо вам треба зробити акцент на тому, коли або де відбувається дія, поставте прислівник на початок речення.

Tonight we will get him arrested.

Сьогодні ввечері ми його візьмемо.

At school we used to have a lot of fun.

У школі ми багато веселилися.

 • Прислівники ступеня (adverbs of degree) very much (дуже), a lot (дуже), a little (трохи), a bit (трохи) потрібні, щоб посилити або послабити дієслово. Ставимо їх після додатку.

I know this place a bit. I can show you around if you want.

Я трохи знаю це місце. Можу тобі все показати, якщо хочеш.

I enjoy spending time with him a lot.

Я дуже люблю проводити з ним час.

Прислівник really (дійсно), яке також використовується для посилення дієслова, ставлять перед дієсловом.

We really loved the party! Will you invite us again?

Нам дійсно сподобалася вечірка! Запросиш нас знову?

Прислівники really / very (дуже), extremely / incredibly (неймовірно) і fairly / rather / quite (досить) ставлять перед прикметниками, прислівниками способу дії і власною мовою often.

He wakes up fairly early.

Він прокидається досить рано.

I drive a car very well.

Я воджу машину дуже добре.

 • В англійській мові також існують прислівники, які потрібні, щоб висловити свою думку (comment adverbs) або ступінь впевненості (certainty adverbs) по відношенню до чогось.

Прислівники definitely / certainly (точно), surely (безсумнівно), undoubtedly (безперечно), probably (ймовірно) висловлюють ступінь впевненості і найчастіше стоять перед основним дієсловом або після дієслова to be.

He definitely lives in this neighbourhood.

Він точно живе в цьому районі.

They are probably at school.

Вони, ймовірно, в школі.

Прислівники fortunately (на щастя), seriously (серйозно), unbelievably (неймовірно), surprisingly (на подив) висловлюють думку мовця і частіше стоять на початку речення.

Undoubtedly, he will come to help us.

Безсумнівно, він прийде нам допомогти.

Unfortunately, I did not pass the exam.

Нажаль, я не склав іспит.

Ступені порівняння прислівників в англійській

Для утворення вищого ступеня прислівників способу дій і прислівників частоти often, frequently і rarely, необхідно перед власною мовою додати more (більше), а після прислівника – than (ніж).

You go on dates more often than me.

Ти ходиш на побачення частіше, ніж я.

Alice is very shy. I always notice that she talks more quietly than others.

Еліс – дуже сором’язлива. Я завжди помічаю, що вона говорить тихіше інших.

Щоб створити найвищий ступінь, ставимо the most (найбільш) перед власною мовою.

This question is the most frequently asked at the interviews.

Це питання найчастіше задають на співбесідах.

Слова less (менш) і the least (найменш) є протилежними за значенням до вказаних вище more (більше) і the most (найбільш).

You treat the problem less seriously than before.

Ти ставишся до проблеми менш серйозно, ніж раніше.

The computers that work the least efficiently will be replaced.

Комп’ютери, які працюють найменш оперативно, замінять.

Ті прислівники, які мають однакову форму з прикметниками, порівнюються за тими ж правилами, що і прикметники – в порівняльному ступені додаємо закінчення -er, в чудовій – визначений артикль the перед власною мовою + закінчення -est. наприклад:

 1. early (рано) – earlier (більш рано) – the earliest (найбільш рано)
 2. fast (швидко) – faster (швидше) – the fastest (найшвидше)
 3. late (пізно) – later (більш пізно) – the latest (найбільш пізно)
 4. low (низько) – lower (нижче) – the lowest (найнижче)

I can count faster than you.

Я можу рахувати швидше, ніж ти.

We are the first in the queue! They came later than us.

Ми перші в черзі! Вони прийшли пізніше, ніж ми.

Є й кілька винятків:

 1. well (добре) – better (краще) – the best (найкраще)
 2. badly (погано) – worse (гірше) – the worst (найгірше)
 3. far (далеко) – further (далі) – the furthest (найдалі)

I work better when nobody is looking at me.

Я працюють краще, коли ніхто на мене не дивиться.

У повсякденній мові артикль the часто опускають, особливо в словах-винятках.

She played best in the team.

Вона грала краще за всіх в команді.

Для порівняння двох дій також використовують конструкцію as + adverb + as (такий же + прислівник + як), not as + adverb + as (не такий же + прислівник + як). Зверніть увагу, що саме прислівник не змінюється.

I do not work as hard as you do.

Я не працюю так само старанно, як ти.

Today it’s raining not as heavily as yesterday.

Сьогодні йде не такий сильний дощить, як вчора.

При створенні вищого ступеня прислівників в англійській мові ми можемо додавати забарвлення прислівникам і робити їх більш сильними або слабкими за допомогою слів much, a lot, far (набагато) або a bit, a little, slightly (трохи).

I try to work out a bit more often now – not three, but four times a week.

Я намагаюся займатися трохи частіше зараз – не три, а чотири рази на тиждень.

What a marvelous picture! You are paining much better now than when you were a kid.

Яка чудова картина! Зараз ти малюєш набагато краще, ніж коли була дитиною.

Сподіваємося, ця стаття була вам корисною і ви розібралися, коли і як вживати прислівники в англійській мові.