Вживання so та such

Вживання so та such

Давайте подумаємо, а як часто ми говоримо про когось або про щось, використовуючи слова «такий» і «так»? Сьогодні такий чудовий день! Я хочу такий гарний гаманець. Нам було так весело, що ми не хотіли йти. Я вчора так втомився, що не міг встати з дивана. Незважаючи на те, що вживання so та such посилюють значення слів, з якими вони використовуються, і їх смислове наповнення практично однакове, застосування цих слів на практиці має свої відмінні риси, про які й варто поговорити.

Прикметник such

Прикметник such (такий) завжди вживається в групі з іншим прикметником та іменником, або просто з іменником (зазвичай категоричним або оціночним). А якщо іменник ще і в однині, то не забуваємо про неозначений артикль.

I didn’t enjoy the book. It was such a stupid story.

Мені не сподобалася книга. Така безглузда історія.

She has such beautiful eyes!

У неї такі гарні очі!

I have never seen such a sight.

 Я ніколи не бачив подібного видовища.

I am not such a fool to believe him.

Я не такий дурень, щоб повірити йому.

Прислівник so

Прислівник so (так, такий) навпаки, вживається з прикметником, але без іменника. Візьмемо той самий приклад про книгу:

I didn’t enjoy the book. The story was so stupid.

Вживання so також можливо з прислівниками (so quickly – так швидко; so well – і т.д.).

Everything is so expensive these days, isn’t it?

Зараз все так дорого (таке дороге), чи не так?

The wind was so strong, it was difficult to walk.

Дув такий сильний вітер, що було важко йти.

Please, don’t drive so fast!

Будь ласка, не їдь так швидко!

Вживання so також можливе в наступних словосполученнях чи виразах: soas to … (досить, щоб; такий, щоб); so many / much (так багато); so few / so little (так мало); so often / so rarely (так часто / так рідко). До many / much, а також few / little додається іменник у множині. У цьому випадку така комбінація демонструє крайню ступінь якої-небудь кількості. Дуже часто використовується в окличних реченнях. Аналогом «so many / much» є вираз «such a lot of».

He is not so silly as to ask her about it.

Він не настільки дурний, щоб питати її про це.

Why have you got so much furniture in this room?

А чому у вас в цій кімнаті так багато меблів?

I never knew she had so few friends!

Я ніколи не знав, що у неї так мало друзів.

Вивчаючи вживання so / such, необхідно запам’ятати деякі конструкції і словосполучення, які є своєрідним алгоритмом використання цього прислівники і прикметника у мові. Наприклад, so long (such a long time) і so far (such a long way), які перекладаються відповідно «так довго» і «так далеко».

I haven’t seen him for so long (for such a long time).

Я так довго його не бачив.

He lives so far from me (such a long way).

Він живе так далеко від мене.

Або конструкція so that … / such that …, в якій that можна пропускати. Перекладати ми будемо за допомогою фраз «так / такий … що / тому …».

I was so tired that I went to bed at 7 o’clock.

Я так втомився, тому ліг в 7 годині.

It was such a good book that I couldn’t put it down.

Книга була настільки цікава, що я не міг від неї відірватися.

Але не забувайте, що вживання so та such може і не слугувати основній меті, а саме, не посилювати значення слів, а просто констатувати факти:

I expected the weather to be much warmer. I didn’t expect it to be so cold again.

Я чекав, що погода буде тепліше, і не очікував, що знову буде так холодно (як є зараз).

Додатковий матеріал до теми “Вживання so та such”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box