Вибір слова finish / end / complete?


Найбільш широким значенням при вживанні з перелічених слів наділене перше дієслово – «finish». Воно передає: закінчувати, скінчитися (в прямому та переносному значенні), доводити розпочате до кінця, розірвати зв’язки; завершити, навіть покінчити (з чиїмось життям). Якщо виразити двома словами різноманіття значень дієслова finish, то можна визначити його значення так – поставити крапку в чомусь чи довести до кінця.

How long did it take you to finish this painting?

 – Скільки тобі знадобилося часу, аби закінчити цю картину?

He decided to finish his work by Monday.

 – Він вирішив закінчити роботу до понеділка.

You have only half an hour to finish the test.

 – У вас є півгодини, аби закінчити контрольну роботу.

Треба звернути увагу, що дієслово вживається або непрямим додатком, або герундієм. Коли це дієслово буде використовуватися щоб показати, що ми закінчуємо якийсь вид діяльності чи доводимо його до логічного кінця, синонімом finish стане третє дієслово – complete. Якщо ж мова йде про час закінчення якогось заходу, можна скористатися і дієсловом end.

Дієслово end також серед переліку значень має такі слова, як закінчувати, завершувати. Однак, крім цього ми використовуємо наступні значення цього синоніму: припиняти, зживати, зупинитися, закінчити робити щось. У такому випадку у дієслова end окрім його синоніму finish з’являється ще один варіант – дієслово stop.

I feel that everything will end badly.

 – Я відчуваю, що все це погано закінчиться.

What time does the play end?

– Коли закінчується вистава?

Слово complete вживається частіше у випадку, коли мова йде саме про завершення чогось. Вам треба доповнити чи доробити щось, і в тоді робота буде закінчена і доведена до кінця. Ще одним хорошим словом для перекладу цього дієслова є варіант «виконати». Виконуючи щось, дороблюючи, ви, так чи інакше, завершуєте задачу, справу, діяльність і т.п.

She will complete her studies in England next year.

– Наступного року вона закінчує навчання в Англії.

Can you complete your task by yourself?

– Ти сама можеш закінчити завдання?

Одним із найбільш розповсюджених словосполучень в англійській мові являється вираз «завершити навальний заклад». Жодне із перерахованих вище слів не може вживатися у такому словосполученні. Вираз «закінчити школу» перекладається як  «to leave school», а «закінчити університет» як «to graduate from university».

А для перевірки знань пройдіть тест на десять запитань на використання слів finish і end:

They wanted their daughter to improve her social skills and sent her to the famous _______ school in Ukraine.

Correct! Wrong!

Sadly their marriage of 35 years _______ in divorce.

Correct! Wrong!

The brothers will _______ school both together at the end of this year.

Correct! Wrong!

You could tell the time by him because he always _______ work at exactly the same time every day.

Correct! Wrong!

You can't miss it, it's that tall building right at the _______ of the road.

Correct! Wrong!

It didn't take long for the children to ________ off the cakes and pastries that had not been eaten at the party.

Correct! Wrong!

I've written practically the whole book except for the last part and I just don't know how to _______ the story.

Correct! Wrong!

He thought they would all share the cost of the meal but unfortunately he _______ up paying for everybody.

Correct! Wrong!

After the children had _______ doing their homework, the whole family watched television.

Correct! Wrong!

To most people it seemed like a long and successful relationship and so it was a great surprise to learn that they had ________ with each other.

Correct! Wrong!


Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!