Вибір слова: досягнення

Вибір слова: досягнення

29.05.2021
7 хвилини читання

У цій статті ми зробимо вибір слова: досягнення, за допомогою наступних слів: to accomplish, to achieve, to carry out і to pull off, а також оглянемо приклади їх вживання в реченні, а також висловлювання, в яких вони використовуються.

Якщо ви хочете вільно говорити і розуміти мову на слух, рекомендую запам’ятовувати якомога більше слів, схожих за значенням. На цей раз ми підготували добірку синонімів до дієслова to accomplish.

Дієслово to accomplish

Дієслово to accomplish використовується, коли ви хочете сказати, що комусь вдалося добре зробити якусь справу. Залежно від контексту, українською його можна перекласти як «виконувати», «завершувати», «закінчувати», «робити», «досягати».

There are fifteen students in my class, and all of them accomplished the task in less than 30 minutes.

У моєму класі п’ятнадцять учнів, і всі вони виконали завдання менш ніж за 30 хвилин.

The artist needs two more weeks to be able to accomplish his work.

Художнику потрібно ще два тижні, щоб закінчити свою роботу.

Mrs Morgan has accomplished a lot during her visit to St. Mary’s Hospital.

Місіс Морган багато чого зробила за час свого візиту до лікарні Святої Марії.

It was not easy to accomplish his goal, but Jack managed to do it.

Досягти своєї мети було нелегко, але Джек впорався.

У таблиці ви знайдете вирази з дієсловом to accomplish.

ВиразПриклад
to accomplish a feat – здійснювати подвигJack accomplished a truly historic feat – he rescued a little girl who got stuck in a cave. – Джек зробив справді історичний подвиг – він врятував маленьку дівчинку, яка застрягла в печері.
to accomplish a goal – досягати метиHe decided to accomplish his goal, whatever it would cost him. – Він вирішив досягти своєї мети, чого б це йому не коштувало.
to accomplish a promise – виконувати обіцянкуBenedict has never been a man of action, so he has failed to accomplish his promise given to his late father. – Бенедикт ніколи не був людиною дії, тому він не виконав обіцянку, яку дав своєму покійному батькові.
to accomplish a task – виконувати завданняHow did you manage to accomplish this task so fast? – Як вам вдалося так швидко виконати це завдання?
to accomplish one’s duty – виконувати свій обов’язокLeonid Kadeniuk knew that he had to accomplish his duty even if it would cost him his life. – Леонід Каденюк знав, що повинен виконати свій обов’язок, навіть якщо це буде коштувати йому життя.
Mission accomplished! – Місія виконана!Mission accomplished! We can set out. – От і все. Місія виконана! Ми можемо вирушати.

Вибір слова: досягнення: to achieve

Синонімом до слова to accomplish виступає дієслово to achieve, який перекладається як «досягати», «справлятися». Найчастіше воно використовується в контексті, коли було докладено зусиль для успішного виконання завдання.

He was the only person in our class who managed to achieve all his goals.

Він був єдиною людиною в нашому класі, якій вдалося досягти всіх своїх цілей.

Stella has been working on her essay for four hours but she feels that she’s achieved nothing.

Стелла працювала над своїм есе чотири години, але відчуває, що зовсім не просунулася.

I finally achieved my ambition to set up a language center in Cape Town.

Врешті-решт я домоглася своєї мети і заснувала мовний центр в Кейптауні.

З дієсловом to achieve є безліч словосполучень, деякі з них ви знайдете в наступній таблиці.

ВиразПриклад
to achieve one’s goals / objectives – досягати своїх цілейAfter many years of struggling, Jimmy finally managed to achieve his objectives. – Після багатьох років боротьби, Джиммі нарешті вдалося досягти своєї мети.
to achieve the impossible – домагатися неможливогоWhen you realize that you do not have another choice but to win, you achieve the impossible. – Коли ви розумієте, що у вас немає іншого вибору, крім як перемогти, ви домагаєтеся неможливого.
to achieve a result – домагатися результатуThis diet will help you achieve a great result in losing weight. – Ця дієта допоможе вам добитися відмінного результату в схудненні.
to achieve one’s dream – здійснювати свою мріюIt’s never late to get things off the ground in order to achieve your dreams. – Ніколи не пізно почати щось робити, щоб здійснити свої мрії.
to achieve victory – здобувати перемогуWhen our team was allowed to take part in the match, we did our best to achieve victory. – Коли нашій команді дозволили взяти участь в матчі, ми зробили все можливе, щоб здобути перемогу.
to achieve a breakthrough – здійснювати прорив (в якій-небудь області)Ukrainian scientists achieved a breakthrough in cancer treatment. – Українські вчені здійснили прорив в області лікування раку.
to achieve equality – домагатися рівностіIn the past, women made a lot of attempts to achieve equality with men. – У минулому жінки робили безліч спроб домогтися рівності з чоловіками.
to achieve glory – домагатися славиMichael Jackson was born to become a star and achieve glory. – Майкл Джексон народився, щоб стати зіркою і добитися слави.
to achieve greatness – досягати величіSome men want to shoot for the stars to achieve greatness, and some are content with what they have. – Деякі чоловіки ставлять перед собою високі цілі, щоб досягти величі, а деякі задовольняються тим, що мають.

Дієслово to carry out

Ще один частовживаний синонім до слова to accomplish – дієслово to carry out, який перекладається як «виконувати», «проводити». Він використовується, коли мова йде про виконання чого-небудь запланованого – того, що ви планували зробити, або того, що вас попросив зробити будь-хто інший.

I did not mean to offend you. I was just carrying out my boss’s order.

Я не хотів тебе образити. Я просто виконував наказ свого боса.

Five police officers were sent to carry out a thorough search of the houses on our street, but they failed to find anything that would help them investigate the case.

П’ятеро співробітників поліції були відправлені для проведення ретельного обшуку будинків на нашій вулиці, але вони не знайшли нічого, що могло б допомогти їм в розслідуванні справи.

How long will it take to carry out the study?

Скільки часу буде потрібно, щоб провести дослідження?

Також розглянемо деякі словосполучення, які часто зустрічаються з дієсловом to carry out.

ВиразПриклад
to carry out the work – виконувати роботуWe are not planning to repair the house ourselves; we’ll hire someone who can carry out the work for us. – Ми не збираємося ремонтувати будинок самі, ми наймемо кого-небудь, хто зможе виконати цю роботу за нас.
to carry out one’s duties / responsibilities – виконувати свої обов’язки The superiors want to hire someone who can efficiently carry out their responsibilities. – Начальство хоче найняти кого-то, хто зможе ефективно виконувати свої обов’язки.
to carry out a task / job – виконувати завдання / завданняAfter a horrible car accident, Mario could not carry out even the simplest tasks. – Після жахливої ​​автомобільної аварії Маріо не міг виконувати навіть найпростіші завдання.
to carry out research – проводити дослідження Richard spent two years in Africa carrying out research for his new project. – Річард провів два роки в Африці, проводячи дослідження для свого нового проекту.
to carry out a survey – проводити опитуванняI have never participated in surveys carried out by our local government. – Я ніколи не брав участі в опитуваннях, які проводить наше місцеве уряд.
to carry out a check – проводити перевірку For some reason, the manufacturer did not carry out a safety check on the last batch of cars. – З якоїсь причини, виробник не провів перевірку безпеки на останньої партії автомобілів.
to carry out a test – проводити аналіз / випробуванняThey’ll carry out a DNA test, so you’ll finally know if Sarah is your daughter. – Вони проведуть аналіз ДНК, щоб ви нарешті дізналися, чи є Сара вашою дочкою.
to carry out an experiment – проводити експеримент Unfortunately, our school does not have a well-equipped laboratory to carry out scientific experiments. – На жаль, в нашій школі немає добре оснащеної лабораторії для проведення наукових експериментів.
to carry out a study – проводити дослідження We are planning to carry out a new study into animals ‘behaviour in the wild. – Ми плануємо провести нове дослідження поведінки тварин в дикій природі.
to carry out an investigation – проводити розслідуванняIt will take us half a year to carry out the investigation. – На проведення розслідування у нас піде півроку.
to carry out an assessment – проводити оцінкуThe government will carry out an assessment of the impacts which might occur because of too many immigrants in the country. – Уряд проведе оцінку наслідків, які можуть виникнути через занадто великої кількості іммігрантів в країні.
to carry out a search – проводити обшукThe police can carry out a search only when there is a sound reason to do it. – Поліція може проводити обшук тільки тоді, коли для цього є вагомі підстави.

Вибір слова: досягнення: to pull off

Останній синонім дієслова to accomplish, про який ми хотіли б вам розповісти, – це фразове дієслово to pull (something) off, який означає «успішно завершувати будь-яку справу». При його перекладі українською використовуються слова «завершувати», «справлятися», «провертати», «вдаватися» та ін. Як правило, це дієслово використовується в неформальній ситуації.

Ben and his team are about to pull off their biggest deal.

Бен і його команда ось-ось провернуть свою найбільшу угоду.

After failing a driving test ten times, Jessica finally pulled it off.

Десять разів проваливши іспит з водіння, Джессіка нарешті впоралася з ним.

We were not sure that we would be able to pull off a successful fund-raiser, but we did it.

Ми не були впевнені, що зможемо організувати успішний збір коштів, але нам це вдалося.

I did not think I could finish my book before the deadline, but somehow I pulled it off.

Я не думав, що зможу закінчити свою книгу раніше терміну, але якимось чином мені це вдалося.

Розглянемо кілька виразів з фразовим дієсловом to pull off.

ВиразПриклад
to pull off a deal – провертати дільце / угодуIf they pull off this deal, it will be great for the company. – Якщо вони провернуть цю угоду, це буде здорово для компанії.
to pull off a coup – здійснювати державний переворот Could you remind me when Napoleon pulled off a coup and declared himself the dictator of France? – Чи не могли б ви нагадати мені, коли Наполеон здійснив переворот і оголосив себе диктатором Франції?
to pull off a mask – скидати / знімати маску She’s prepared a list of tricky questions which will catch them off guard, and they will pull their masks off. – Вона підготувала список каверзних питань, які застануть їх зненацька, і вони скинуть свої маски.

Проявляйте інтерес до таких збірок одного і незабаром ви помітно розширите словниковий запас.

Додатковий матеріал до теми “Вибір слова: досягнення”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss