Про волейбол англійською

Про волейбол англійською

2 хвилини читання

Волейбол, останнім часом, набув значної популярності серед учнів і це цілком зрозуміло. Гра досить активна, не вимагає додаткових витрат, а всього лише м’яч. Що вже сказати про сітку, яку, при великому бажанні, можна зробили з двох палок і двох шнурів, якщо ми говоримо про екстремальний аматорський підхід до цього спорту. Пропоную ознайомитись з твором “Про волейбол англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

Про волейбол англійською:

I have always loved all kinds of ball games. We were taught many games, rules and strategies at school. I didn’t hesitate long and immediately realised that volleyball is one of the most exciting games.

I like the fact that it involves two teams, like many ball sports. But the striking difference from football, for example, is that the team plays as one unit. The field is not as big, so that the team players can support you at any moment.

Another advantage of this game is the rules. It’s pretty simple and straightforward; you don’t have to dig in for a long time. Two teams, the main task is to score against your opponents. Moves around the pitch are not complex either. In volleyball, there are no permanent roles and responsibilities. Each team player can stand in different field areas: under the net, in the centre and the serving position.

Even though the game is low impact and you do not have to run from side to side, every muscle in your body is still working hard. Playing volleyball develops most of the muscles. Of course, first and foremost are the arms. They are always in tension, ready to take the opponent’s punch. Moreover, your legs are also part of the game because you have to jump quite often.

So, as you may guess, my favourite sport is volleyball. It develops many qualities in me – accuracy, poise, and balance. And the most crucial moment is that I feel stronger after each game. After all, sport is the key to health.

Переклад:

Я завжди любив усілякі ігри з м’ячем. У школі нас навчили безлічі ігор, правил та стратегій. Я довго не вагався і відразу зрозумів, що волейбол – одна з найбільш захоплюючих ігор.

Мені подобається той факт, що в ньому беруть участь дві команди, як і в більшості видів спорту з м’ячем. Але разюча відмінність від футболу, наприклад, полягає в тому, що команда грає як одна одиниця. Поле не таке велике, тому усі гравці команди можуть підтримати вас у будь-який момент.

Ще однією перевагою цієї гри є правила. Усе досить просто; не треба довго розбиратись в них. Дві команди, головне завдання – забити м’яч суперникам. Процес пересування на полі теж не складний. У волейболі немає постійних ролей та обов’язків. Кожен гравець команди може стояти в різних областях поля: під сіткою, в центрі та на позиції подачі.

Незважаючи на те, що гра має незначний вплив, і вам не доведеться бігати з боку в бік, кожен м’яз у вашому тілі все ще наполегливо працює. Гра у волейбол розвиває більшу частину м’язів. Звичайно, в першу чергу це руки. Вони завжди в напрузі, готові прийняти удар суперника. Більше того, ваші ноги також є частиною гри, тому що вам досить часто доводиться стрибати.

Тож, як можна здогадатися, мій улюблений вид спорту – волейбол. Він розвиває у мене багато якостей – точність і врівноваженість. І найважливіший момент – це те, що я відчуваю себе сильнішим після кожної гри. Адже спорт – запорука здоров’я.

Додатковий матеріал до тексту “Про волейбол англійською”: