Вказівні займенники

В англійській мові є такі вказівні займенники: thisthese (цей — ці); thatthose (той — ті); such (такий); (the) same (той самий).

Займенники this і that мають форми множини — відповідно these і those — і узгоджуються у числі з іменниками, до яких вони відносяться:

this chair —these chairs

that house — those houses

Займенник this (these) вживається, коли вказується на предмети (особи), що перебувають поблизу людини, яка говорить, а займенник that (those) — коли вказується на предмети (особи), більш віддалені від неї.

This is our house, and that building over there is the school.

(Це наш дім, а той будинок — наша школа.)

Look at those black clouds. I think it's going to rain.

Come this way, please. (Сюди, будь ласка.)

Займенник this (these) вживається також тоді, коли йдеться про щось близьке в часі (що належить до теперішнього), а займенник that (those) вказує на щось більш віддалене в часі (що належить до минулого або майбутнього).

We have been to the theatre twice this month.

What are you going to do this afternoon?

I was very busy that day.

That вказує на попереднє висловлювання, this — на наступне.

Is that all you wanted to say?

That's right. That's correct.

This is what he said.

Do it like this.

Англійське that (those) вживається частіше, ніж українське той, І може відповідати українському займеннику це.

What's that? — Що це таке?

Is that correct? — Це вірно?

Who did that? — Хто це зробив?

Who's that? — Хто це?

That's right. — Правильно.

Займенники such — такий і (the) same — той самий, такий самий незмінні. Займенник the (same), як правило, вживається з означеним артиклем.

Do the same exercise once more.

It's all the same to me.

Зчислювані іменники в однині у сполученні з займенником such вживаються з неозначеним артиклем, який ставиться після займенника. Зчислювані іменники у множині і незчислювані іменники вживаються після займенника such без артикля.

Mary is such a clever girl!

Don't be in such a hurry.

I've never seen such beautiful flowers!

I don't like such weather.

Вказівні займенники вживаються як займенники-прикметники і займенники-іменники.

Як займенники-прикметники вони виконують функцію означення до іменника:

At that time he was still a child.

Copy these sentences once more.

Don't repeat the same mistake.

Don't make such a noise!

Як займенники-іменники вказівні займенники виконують у реченні такі функції:

  • підмета (крім such):

That's good.

This is my friend Nick.

Is that true?

  • додатка (прямого і прийменникового):

I know that already.

I don't like this at all.

Say the same in English.

I'm very sorry about that.

  • предикатива (займенник such в цьому випадку ставиться перед дієсловом-зв'язкою):

Such are the results.

Such was his habit.

So that's that. (О так-то.)

  • означення або обставини (з прийменником):

I've read a book about that.

Do it like this. (Роби це так.)

Займенник that (those) з наступним прийменником of вживається замість вживаного раніш у реченні іменника, щоб уникнути його повторення. Ця конструкція вживається переважно у писемній мові.

The climate of the Antarctic is more severe than that of the Arctic.

The Caucasian mountains are higher that those of the Crimea.


Обговорити цю замітку чи задати запитання у нас на форумі!


Останні матеріали

Романтичні фразові дієслова та ідіоми
17.02 Чи давно ви зізнавалися в коханні англійською? Якщо ви тільки що сумно зітхнули, раджу прислухатися до героїв улюблених пісень - у кого як не у них вчитися романтичним ідіомам і фразовим дієслів. Однак музиканти співають не тільки про світлі почуття, а й про розставання. Сподіваюся, з вами такого ніколи не трапиться. Проте попереджений - значить, озброєний!
Структуруємо думки для письмових та усних робіт за допомогою методу чотирьох квадратів
04.02 Припустимо, вам потрібно скласти іспит. На письмової частини від вас вимагається написати лаконічне есе за обмежений проміжок часу, на усній - викласти свою відповідь в чіткий логічний ланцюжок. Здавалося б, у вас є ідеї і багатий словниковий запас. Але як це все правильно подати? Щоб це питання не застало вас зненацька, ми пропонуємо скористатися методом чотирьох квадратів, який допоможе вам розкласти свої думки по поличках
Боремося з голодом по-англійськи
30.01 В українській мові описати процес прийому їжі можна багатьма словами з різними відтінками значень: тут вам і «ласувати», і «заморити черв'ячка», і навіть «уплітати за обидві щоки». Ви здивуєтеся, але англійська мова не відстає в цьому відношенні. Забудьте про звичайне to eat - сьогодні ми приготували для вас дещо апетитніше

Проголосуйте

Навчання англійській через Skype:

Наша кнопка

Підтримайте нас, розмістіть нашу кнопку у себе на сайті:

Отримати код для сайту