Утворення прикметників


Утворення
прикметників за допомогою суфіксів. Для утворення прикметників уживані такі
суфікси:

Суфікс -ful який
утворює прикметники від іменників. Головне значення: «що має дану якість»:

use (користь) — useful (корисний)

peace (мир) peaceful (мирний)

beauty (краса) — beautiful (красивий)

harm (шкода) —harmful (шкідливий).

Суфікс -less, який
утворює прикметники від іменників. За значенням він протилежний суфіксу -ful і означає відсутність якоїсь
якості:

use — useless (некорисний)

harm — harmless (нешкідливий)

help — helpless (безпорадний)

Крім того, є такі поширені суфікси прикметників:

-ish (reddish, greenish, sweetish)

(dirty, windy, sleepy)

able, -ible (possible,
impossible, comfortable
)

-al, -ical (political,
social, practical
)

-ous (famous, glorious, dangerous)

Утворення прикметників
за допомогою префіксів. Прикметники нерідко утворюються від прикметників (і
дієприкметників) за допомогою префіксів. Найбільш уживані заперечні префікси un-, in– (im-, ir-):

happy — unhappy

natural — unnatural

pleasant unpleasant

known — unknown

possible — impossible

definite —
indefinite

Прикметники можуть – утворюватися
за допомогою префіксів також і від іменників:

war (війна) —antiwar (антивоєнний,) pre-war (довоєнний), post-war
(післявоєнний)

Утворення прикметників за допомогою словоскладення. Складні
прикметники часто утворюються сполученням основ прикметника та іменника з
додаванням суфікса –ed:

good-natured (добродушний), dark-haired (темноволосий), blue-eyed
(блакитноокий).

До інших типів відносяться такі
складні прикметники, як sky-blue (блакитний), dark-brown (темно-коричневий),
peace-loving (миролюбний).

Замість прикметників в
англійській мові дуже часто використовуються іменники-означения, наприклад: a summer evening; winter holidays; a silver medal.