Словоскладення. Утворення іменників


Словоскладення — це утворення нової (похідної) основи
поєднанням двох уже існуючих основ, звичайно без зміни їх форми.

Так, наприклад, іменник steamship
(пароплав) був утворений словоскладенням з двох іменників: steam (пара) і ship
(корабель).

Словоскладення вживається і в українській мові, де на
відміну від англійської для з’єднання вивідних основ звичайно використовують
спеціальні сполучні голосні: пар-о-плав.

Утворення
іменників за допомогою суфіксів.

Для утворення іменників найбільш уживані такі суфікси:
Суфікс -ег [а], який утворює
іменники від дієслів.

Головні значення суфікса:

  • професія, заняття, що їх характеризує дана дія:

to teach – teacher

to write – writer

to drive – driver

to sing – singer

  • інструмент, знаряддя, механізм, які виконують
    дану дію:

to cut — cutter (різець)

to dry — drier (сушарка)

to fight — fighter (літак-винищувач)

У тих самих значеннях вживається суфікс -or [а]: to act — actor; to sail — sailor; to accumulate (накопляти) — accumulator (акумулятор) і
т. п.

Суфікс -ist
[ist], який утворює іменники від іменників (рідше—прикметників). Цей суфікс
вживається в тому самому значенні, що й український суфікс -іст (-ист) у словах соціаліст, пропагандист, тобто означає належність до певної партії, суспільної
групи, професії:

social (суспільний) — socialist

capital (капітал) — capitalist

piano (піаніно) — pianist

geology (геологія) — geologist

Суфікс -ing, який
утворює іменники від дієслів. Іменники з суфіксом -ing звичайно є назвами дій, але можуть мати й інші значення:

to begin beginning (початок)

to be being (істота)

to build — building
(будинок)

to land — landing (посадка літака)

to fire firing (стрільба)

Суфікс віддієслівних іменників -ing не слід змішувати з омонімічними закінченнями герундія і
дієприкметника теперішнього часу. Порівняйте:

There are many large
new buildings in our town (іменник з суфіксом -ing).

Building houses is a very interesting profession (герундій).

We are building a radio laboratory in our
school (дієприкметник у складі складного
дієслівного часу
).

Суфікс -ness [nis],
який утворює абстрактні іменники від прикметників:

great greatness (велич)

kind —kindness

happy — happiness

usefu — usefulness

Суфікс -ation,
який утворює абстрактні іменники від дієслів (головним чином з суфіксом -ize):

to organize organization

to collectivize — collectivization

to nationalize — nationalization

Крім перелічених вище
продуктивних суфіксів, іменники в англійській мові характеризуються рядом інших
суфіксів, зокрема:

-tion, -sion (action,
translation, education, revolution, division, pension)

-ment (development, fulfilment, movement)

-th (depth, width, length, growth)

-ie (, -ey) — зменшувальний суфікс (Annie,
Charley, Lizzie, mammy, daddy — татусь,
auntie — тіточка, granny — бабуся, sonny — синок, birdie — пташка)

Утворення іменників за допомогою конверсії. Іменники
утворюються конверсією головним чином від дієслів. Такі іменники звичайно
означають однократні дії і нерідко вживаються в складі фразового присудка.

to look — a look (погляд)

to drive — a drive (подорож автомобілем)

to bathe —a bathe (купання)

to cut — a cut (поріз)

to find —a find (знахідка)

to laugh— a laugh (сміх)

to run — a run (пробіг)

Утворення іменників за допомогою словоскладення. Складні
іменники утворюються найчастіше з двох основ іменників:

rail (рейка) + way (колія) = railway (залізниця)

text (текст) + book (книжка) = textbook (підручник)

Таких складних
іменників в англійській мові дуже багато: apple-tree
(яблуня), steamship (пароплав), airport (аеропорт), rainbow (райдуга),
ice-cream (морозиво), arm-chair (крісло), seashore (берег моря)
та ін.

Складні іменники пишуться разом
або через рисочку (дефіс).

При роздільному написанні двох
іменників підряд перший з них звичайно є означенням до другого, а ціле—
словосполученням, а не складним словом. Порівняйте:

a gold watch (словосполучення золотий годинник)

a goldsmith (складне слово ювелір)

Складні іменники утворюються також сполученням основ
прикметника та іменника black + board
= blackboard; holiday, grandfather, gentleman, sweetheart.