Утворення дієслів

Утворення дієслів

2 хвилини читання

Утворення дієслів в англійській мові може відбуватись декількома способами: за допомогою суфіксів (відокремлених, невідокремлених),  префіксів та за допомогою конверсії.

Утворення дієслів за допомогою відокремлених суфіксів

Нові дієслова часто утворюються від уже існуючих за допомогою відокремлених суфіксів. Найбільш поширені відокремлені суфікси: away, back, down, in, off, on, out, over, up.

Відокремлені суфікси звичайно додають до односкладових дієслівних основ.

Збігаючись за формою з прислівниками, відокремлені суфікси в деяких випадках зберігають просторові відтінки значення, дещо змінюючи значення вивідної основи:

 • to go (іти) — to go away (піти),
 • to come (приходити) — to come back (повертатися),
 • to look (дивитися) — to look up (дивитися вгору)

В інших випадках додавання відокремленого суфікса створює дієслово із зовсім новим значенням:

 • to give (давати) — to give up (кидати якесь заняття),
 • to get (одержувати) — to get off (виходити з трамвая, автобуса і т. д.)
 • to go (іти) — to go on (продовжувати робити щось).

Приклади дієслів з відокремленими суфіксами:

 • Away: to go away – піти; to run away – тікати; to throw away – викидати; to do away with smth. – знищувати, ліквідувати щось; to take away – забирати, відносити;
 • Back: to come back, to go back – повертатися;
 • Down: to sit down – сідати; to settle down – оселитися; to come down – спускатися; to climb down – спускатися, злізати; to slow down – сповільнювати хід; to write down – записувати;
 • In: to come in – входити; to get in – входити в автобус і т.
  д.; to hand in – вручати, здавати; to run in – вбігати; to drop in – заходити в гості;
 • Off: to bite off – відкушувати; to cut off – відрізати, відрубати; to take off – знімати; to switch off – вимикати; to get off – сходити з автобуса, трамвая;
 • On: to call on – відвідувати; to go on – продовжувати; to carry on – продовжувати якусь роботу; to put on – одягати, надягати; to switch on – вмикати, запалювати світло; to get on – поживати;
 • Out: to get out – виходити; to run out – вибігати; to take out – виймати; to find out – з’ясовувати; to carry out – виконувати; to cut out – вирізати; to make out – зрозуміти, розібратися;
 • Over: to come over – підходити; to talk over – обговорювати; to think over – обдумати;
 • Up: to come up – підходити; to drive up – під’їжджати на машині; to cheer up – підбадьорити, бадьоритися, to get up – вставати з ліжка; to look up – поглянути вгору; to shut up – замовкнути; to stand up – вставати; to make up – вигадувати, складати; to wake up – прокидатися

За допомогою невідокремлених суфіксів

З суфіксів звичайного типу для утворення дієслів найчастіше вживається суфікс -ize, який утворює дієслова з абстрактним значенням: to realize, to nationalize, to collectivize, to mobilize, to organize.

Є також дієслова, утворені від прикметників за допомогою суфікса -en: wide (широкий) — to widen (розширювати); to lengthen, to broaden, to redden, to darken.

За допомогою префіксів

За допомогою префіксів дієслова звичайно утворюються від дієслів. Найпоширеніші дієслівні префікси такі:

Префікс ге-, який означає повторну дію:

 • reread – перечитувати.
 • rebuild – перебудовувати.
 • rewrite – писати знову, переписувати.

Цей префікс мають також дієслова з іншими значеннями: to
remember
, to receive, to respect, to recover та ін.

Префікс dis-, який означає дію, протилежну тій, яка виражена вивідною дієслівною основою:

 • to disagree – не погоджуватися.
 • to disappear – зникати.
 • to disapprove – не схвалювати.
 • to discover – відкривати.
 • to dislike – не подобатися.

Префікс mis-, який означає дію, виконану помилково:

 • to misunderstand – неправильно розуміти
 • to mispronounce – неправильно вимовляти
 • to misbehave – погано поводитись
 • to mistake – помилятися, помилково вважати когось за іншого

За допомогою конверсії

У такий спосіб дієслова утворюються головним чином від іменників:

 • dust (пил) — to dust (змітати пил)
 • a bomb (бомба) — to bomb (бомбити)
 • a hand (рука) — to hand (вручати)
 • a head (голова) — to head (очолювати)
 • a finger (палець) — to finger (торкатися пальцем)
 • winter (зима) — to winter (зимувати)

Кількість дієслів, утворених від іменників конверсією, дуже велика.

Додатковий матеріал до теми “Утворення дієслів”: