Граматика розмовної англійської мови. (Частина 2)

Ми продовжуємо серію статей про граматику розмовної англійської. Часто задають питання в коментарях: «А чому головний герой в серіалі сказав так? А адже повинно бути так?» І так далі. Ми не втомлюємося повторювати, що в розмовній мові можуть бути абсолютно унікальні граматичні явища, що не описуються в класичних підручниках з граматики. У минулій статті «Граматика розмовної англійської. Частина 1» ми розпочали розглядати серію граматичних правил, які «можна порушувати» в розмовній мові. Сьогодні поговоримо про гіпотези, прикметники і прислівники.

Побудова гіпотез та висловлювання невпевненості

Напевно, прочитавши підзаголовок, ви подумали про модальні дієслова, адже саме вони дозволяють граматично передати різноманітні відтінки значень, у тому числі абсолютну впевненість або відсутність такої. наприклад:

It must be Brian. – Це, мабуть, Брайан.

It might be the house we are looking for. – Це, можливо, будинок, який ми шукаємо.

Однак модальнідієслова – не єдиний спосіб побудувати гіпотезу. У розмовній англійській великою популярністю користуються різноманітні слова і вирази, які передають гіпотетичні умови і невпевненість мовця в тому, що до цих дій вдадуться на практиці.

What if – що якщо.

Suppose / supposing – припусти, припустимо.

Imagine – уяви.

Say – скажімо.

Ці слова можна використовувати в різних часах для передачі гіпотез:

Present Simple – Запитати про гіпотетичну ситуацію, яку ми знаходимо вірогідною в майбутньому, або показати, що ми вважаємо її вірогідною.

Suppose / supposing you end up just nowhere, then what? – Припустимо, ти так нічого і не доб’єшся, що тоді?

What if I come round for a sec? – Що, якщо я забіжу на секундочку?

Розмовний варіант будь-якої мови завжди багатий сленговими виразами і словами. Так, наприклад, sec у нашому прикладі – це розмовне скорочення від second – секунда. Ну і, звичайно ж, не забувайте про важливість хорошого словника, адже він ваш базовий навчальний ресурс!

Past Simple або Past Continuous – задати питання про ситуацію, в теперішньому або майбутньому, а також про її можливі результати (схоже на умовне речення другого типу).

Imagine / what if he asked you to move to a new place, what would you say? (= If he asked you to move) – Уяви, що він запропонував тобі переїхати на нове місце, що б ти відповіла?

Say he was working for the competitors, would you tell the boss? – Скажімо, він працює на конкурентів, ти б розповів босові?

Past Simple – побудувати припущення, дати співрозмовнику поживу для роздумів, навести його на якусь думку.

Say / suppose we saw a crime … – Уявімо, що ми побачили злочин …

Past Perfect – задати питання про гіпотетичну ситуацію в минулому і її можливий результаті (схоже на умовне речення третього типу).

Say / imagine you had passed the test, what would you have done next? – Припустимо, ти здав тест, що б ти потім робив?

Даємо рекомендації

Якщо вам необхідно порекомендувати щось своєму співрозмовнику, використання should / ought to – не єдиний спосіб це зробити. У той час як використання модальних дієслів – більш нейтральний варіант, конструкція з it’s (high / about) time – більш розмовна альтернатива. З її допомогою ви позначите те, що повинно, на вашу думку, відбуватися, але не відбувається. Зверніть увагу: після it’s (high / about) time вживається Past Simple:

It’s time you came to your senses! – Пора б тобі взятися за розум!

It’s high time you settled down to married life. – Саме час обзавестися сім’єю.

It’s about time you bought a new mobile. – Не завадило б тобі купити новий мобільний.

Запам’ятайте, що після it’s (high / about) time не вживається заперечення, тобто не можна сказати: it’s time we did not.

Можливо наступне використання конструкції: It’s time + for + object + to + infinitive.

We’d better hurry up. It’s time for us to leave. – Нам краще поквапитися. Час йти.

Якщо ми «звертаємося» до самих себе чи безпосередньо до співрозмовника, можна опускати for + object.

It’s time to show you who’s the boss here. – Пора показати тобі, хто тут бос.

Розмовні прикметники і прислівники

Крім слів really і pretty (у значенні «дуже», «вельми»), такі вирази, як nice / good and + adjective, можуть використовуватися для посилення значення багатьох прикметників. Причому самі nice / good часто не перекладаються на українську.

The room is nice and clean. – Кімната чистенька і охайна.

I’ll pop round when I’m good and ready. – Я забіжу, коли буду повністю готовий.

У дуже неформальних ситуаціях в британській англійській можливе вживання слова dead / well як підсилювачі.

The deepsea diving was dead scary for me. – Дайвінг був до біса страшним для мене.

The city was well worth seeing. – Місто дійсно варто було відвідати.

Ми можемо використовувати a bit, щоб послабити значення прикметників. Однак ми вживаємо a bit перед іменником з прикметником.

I was a bit obscure. – Це було трохи незрозуміло.

The book is a bit boring. (but not “it is a bit boring book”) – Книга трохи нудна.

Прикметники cheap, clean, clear, good, loud, quick, slow, smooth іноді використовуються як прислівники в розмовній англійській. Проте будьте обережні, це не зовсім «норма» класичного англійського.

They sell sundries cheap in that shop (= cheaply). – У цьому магазинчику продається всяка дрібнота за низькими цінами.

He did good (= well). – Він добре впорався.

This stupid tram goes so slow (= slowly). – Цей безглуздий трамвай так повільно їде!

У розмові ми можемо вживати прислівники (наприклад: definitely, unsurprisingly), щоб ввести нову тему, продовжити стару або дати коментар. Ми зазвичай ставимо їх на початок речення (або в кінець в більш неформальному варіанті) і виділяємо коми.

Unfortunately, I was late for the meeting. – На жаль, я запізнився на зустріч.

I thought that the show was quite boring, frankly. – Я подумав, що шоу було достатньо нудним, чесно кажучи.

Приклади популярних «розмовних» прислівників:

     Anyway – як би там не було, в усякому разі.

So – отже, значить.

Admittedly – правда, треба сказати.

Apparently – очевидно, безсумнівно.

Fortunately – на щастя.

Luckily – на щастя, завдяки щасливому випадку.

Frankly – чесно кажучи.

To be honest – по правді сказати.

Incidentally – до речі, між іншим.

By the way – до речі.

Understandably – зрозуміло, ясно.

Деякі прислівники (наприклад: naturally, clearly) можуть використовуватися як вступні слова. Іноді ці ж прислівники способу дії (adverbs of manner) виступають повноцінними членами речення, все залежить від контексту.

Despite being in the strange surroundings, he acted quite naturally. – Навіть будучи в незнайомій обстановці, він поводився досить природно. (прислівник способу дії, член речення)

Naturally, people get accustomed to their environment. – Природно, що люди звикають до свого оточення. (ввідне слово)

The student answered the question clearly. – Студент чітко відповів на запитання. (прислівник способу дії, член речення)

Clearly, the manager did not cope with his assignment. – Очевидно, що менеджер не впорався зі своїм завданням. (ввідне слово)

Пропонуємо вам відео, з якого можна дізнатися про інші популярні «розмовні» говірки, які, безсумнівно, здатні зробити мову більш яскравою і цікавою в певних обставинах.

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box