Птахи на англійській мові


Пропонуємо для вивчення карти із назвами птахів на англійській мові. Цей матеріал буде в першу чергу цікавий малечі, що лише починає вивчати англійську мову.

качка
Click to Flip
duck [dek]

Дятел
Click to Flip
woodpecker [wud,pekə]

страус
Click to Flip
ostrich ['ɔstritʃ]

каченя
Click to Flip
duckling ['deklɪŋ]

павич
Click to Flip
peacock ['pi:kɔk]

гриф
Click to Flip
vulture ['vʌltəə]

голуб
Click to Flip
pigeon ['pidʒin]

фламінго
Click to Flip
flamingo [flə'miŋgəʊ]

півень
Click to Flip
cock [kɔk]

чапля
Click to Flip
heron ['herən]

папуга
Click to Flip
parrot ['pærət]

сова
Click to Flip
owl [aʊl]

курча
Click to Flip
chicken ['ʧikin]

індик
Click to Flip
turkey ['tɜ:ki]

орел
Click to Flip
eagle ['i:g(ə)l]

пінгвін
Click to Flip
penguin ['peŋgwin]

курка
Click to Flip
hen [hen]

ворона
Click to Flip
raven ['reiv(ə)n]

гуска
Click to Flip
goose [gu:s]

тукан
Click to Flip
toucan ['tu:kæn]