Сполучникові слова


Сполучникові слова – це займенники і займенникові прислівники, які використовуються у якості підрядних сполучників. Як правило в якості сполучникових слів виступають займенники whoхто, який; whosечий, якого; whatщо; whichякий, щоthatякий і займенникові прислівники whеnколи; whereде, куди; hоwяк; whучому. Відмінності сполучникових слів від сполучників полягає в тому, що вони не тільки приєднують підрядне речення до головного, але і являються членами підрядного речення. Наприклад: 

 

W. Shakespeare is the greatest writer whom England has ever known.

В. Шекспір – найвидатніший письменник, якого коли-небудь знала Англія.

whom приєднує підрядне речення, служить в ньому додатком

William Sydney Porter who is known under his pen name O’Henry is one of the best known writers of America.

Вільям Сідней Портер, який відомий під псевдонімом О.Генрі, – один із найбільш відомих письменників Америки.

who приєднує підрядне речення, являється підметом у ньому.

 

 

 


Підпишіться на наш Telegram!