Спеціальні запитання

Спеціальні запитання це питання, які передбачають не просте підтвердження або заперечення думки, висловленої в запитанні, а одержання якоїсь додаткової інформації.

– What’s your name?
My name’s Yurij.

– Як вас звуть?
– Мене звати Юрій.

What time shall we meet?
Seven.

– О котрій ми зустрічаємось?
– О сьомій.

– Where are you going?
To the skating-rink.

– Куди ти йдеш?
– На каток.

Спеціальні запитання завжди починаються з питального слова (або групи слів), яке показує, що саме цікавить мовця. Питальні слова what, who, which, why, when, where, how, how much, how long є членами речення (підметом, означенням, додатком, обставиною або предикативом).

Спеціальні запитання зазвичай вимовляються зі спадною інтонацією; вони характеризуються наявністю інверсії за винятком тих випадків, коли питальне слово є підметом або означенням до підмета.

Типи запитань

Вони можуть бути всіх трьох структурних типів. Нижче наводяться приклади спеціальних запитань з питальним словом у функції різних членів речення.

  • Питальне слово – прямий додаток або означення до додатка.

What are you writing?

Що ти пишеш?

What train shall we take, the 1.30 or the 2.30?

Нам на той потяг, той, що о 13:30 чи 14:30?

What did you do on Sunday?

Що ти робиш в неділю?

Which dress do you like?

Яке плаття тобі подобається?

What can I do for you?

Що я можу зробити для тебе?

Who(m) do you want to see?

Кого ти хочеш побачити?

  • Питальне слово – прийменниковий додаток або означення до прийменникового додатка.

В розмовній мові прийменник у таких запитаннях звичайно ставиться в кінці речення (після присудка або прямого додатка).

What are you laughing at?

З чого ти смієшся?

What are you talking about?

Про що ти розповідаєш?

Who is she talking to?

З ким вона спілкується?
  • Питальне слово — обставина або означення до обставини.

Тут, так само як і в попередньому випадку, прийменник звичайно ставиться після дієслова.

What street do you live in?

На якій вулиці ти живеш?

Which way are we going?

Якою дорогою ми йдемо?

Where are you going to?

Куди ти йдеш?

Where are you coming from?

Звідки ти йдеш?

  • Питальне слово — предикатив або означення до предикатива.

What are you?
– I am a teacher.

– Хто ви за фахом? (коли питають про фах або заняття)
– Я вчитель

Who is that boy?
He’s Jack’s younger brother.

– Хто цей хлопчик? (коли питають прізвище, ступінь споріднення і т. п.)
– Він молодший брат Джека

– What’s your name?
My name’s Mike Brown.

– Як тебе звуть?
– Мене звуть Майк Браун.

  • Питальне слово — підмет або означення до підмета.

В цьому випадку вживається прямий порядок слів.

Who told you that?

Хто тобі сказав це?

Who gave you these flowers?

Хто дав тобі ці квіти?

What river flows through Kyiv?

Яка ріка перетинає Київ?

Which bus goes to the Opera House?

Який автобус йде до Будинку Опери?

Спеціальні запитання на відміну від загальних вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного або неповного речення.

When are you going to leave?

Коли ти від’їжджаєш?

We haven’t fixed the date yet.

Ми ще не поправили дату.

What’s the matter with you, Jane?

Що з тобою, Джейн?

I’m feeling unwell, I have a headache.

Я погано почуваюсь, у мене голова болить.

На запитання до підмета або до його означення можливі короткі відповіді з дієсловами-замінниками.

Which team won?
The Manchester City (did).

– Яка команда перемогла?
– Манчестер Сіті.

Who will help me?
Mary (will).

– Хто мені допоможе?
– Мері

Дуже вживані в розмовній мові відповіді у вигляді неповних речень, які звичайно містять той член речення, якого стосується запитання.

When are you going to leave?
Tomorrow.

– Коли ти збираєшся їхати?
– Завтра.

What’s the matter with you?
Why, nothing.

– Що з тобою?
– А що зі мною? Нічого.

How do you like our town?
Oh, very much.

– Тобі подобається наше місто?
– О, дуже сильно.

Альтернативні запитання

Крім зазначених типів запитань, є ще альтернативні (вибіркові) запитання, які складаються з двох частин, з’єднаних сполучником or. Ці запитання за формою збігаються із загальними, але передбачають вибір між двома можливостями і вимагають таких самих відповідей, що й спеціальні запитання.

Перша частина таких запитань вимовляється з висхідною інтонацією, друга – з спадною.

Do you like tea or coffee?
Tea.

– Ти любиш чай чи каву?
– Чай.

– Is this your pencil or mine?
It’s yours.

– Це твій олівець чи мій?
– Це твій.

– Shall I help you or can you do it yourself?
Thank you, I’ll do it myself.

– Мені допомогти тобі чи ти самий справишся?
– Дякую, я самий.

Додатковий матеріал до теми “Спеціальні запитання”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box