Питальні речення. Тип І.


Питальні речення з присудком, до складу якого входять дієслова to be, to have, допоміжні дієслова shall, will, should, would, модальні дієслова can, must, may, ought, should, need, утворюються інверсією і не вимагають вживання допоміжного дієслова to do. В  цих  реченнях допоміжне  або  модальне дієслово ставиться перед підметом, а інша частина присудка — після підмета. Якщо дієслова to be і to have є смисловими дієсловами (присудками) в Present Indefinite і Past Indefinite, за підметом відразу ж ідуть другорядні члени (додаток, обставина). Коли в реченні є питальне слово, воно стоїть на початку речення.

Структура питальних речень типу І

Питальне слово

Допоміжне дієслово, модальне дієслово або дієслова to be і to have

Підмет

Інша частина присудка

Усі інші члени речення

 

Will

you

go

there tomorrow?

What

are

you

doing

here, George?

 

Have

you

finished

your composi tion?

When

can

you

come?

 

 

May

I

ask

you a question?

Where

are

you,

 

Mary?

 

Have

you

 

any books on English literature?

 

Is

your father

 

in Chernivtsi?

 

  • Якщо присудок виражений зворотом there is (was), дієслово to be ставиться перед словом there, а підмет — після нього.

Is there any time left?

Are there many sportsmen in your class?

Was there a concert after the meeting?

 

  • Питальні речення з дієсловом to have в складі фразового присудка (to have breakfast, to have a rest і т. п.) і в модальному значенні утворюються з допоміжним дієсловом to do, тобто за типом II.

What time do you have breakfast? 

When do you have to be there?

У США дієслово have у всіх функціях утворює питальні речення за допомогою дієслова to do.

Do you have any English books?

(Порівняйте британське: Have you any English books?)

How many pencils do you have?

(Порівняйте британське: How many pencils have you?)