Питальні речення (Тип 1)

Питальні речення (Тип 1)

Питальні речення (Тип 1) з присудком, до складу якого входять дієслова to be, to have, допоміжні дієслова shall, will, should, would, модальні дієслова can, must, may, ought, should, need, утворюються інверсією і не вимагають вживання допоміжного дієслова to do. В  цих  реченнях допоміжне  або  модальне дієслово ставиться перед підметом, а інша частина присудка — після підмета. Якщо дієслова to be і to have є смисловими дієсловами (присудками) в Present Indefinite і Past Indefinite, за підметом відразу ж ідуть другорядні члени (додаток, обставина). Коли в реченні є питальне слово, воно стоїть на початку речення.

Структура питальних речень

Питальне словоДопоміжне дієслово, модальне дієслово або дієслова to be і to haveПідметІнша частина присудкаУсі інші члени речення
 Willyougothere tomorrow?
Whatareyoudoinghere, George?
 Haveyoufinishedyour composi tion?
Whencanyoucome? 
 MayIaskyou a question?
Whereareyou, Mary?
 Haveyou any books on English literature?
 Isyour father in Chernivtsi?
  • Якщо присудок виражений зворотом there is (was), дієслово to be ставиться перед словом there, а підмет — після нього.

Is there any time left?

У нас ще є час?

Are there many sportsmen in your class?

В твоєму класі багато спортсменів?

Was there a concert after the meeting?

Після зустрічі був концерт?

  • Питальні речення з дієсловом to have в складі фразового присудка (to have breakfast, to have a rest і т. п.) і в модальному значенні утворюються з допоміжним дієсловом to do, тобто за типом II.

What time do you have breakfast?

О котрій годині ти снідаєш?

When do you have to be there?

Коли тобі слід бути там?

У США дієслово have у всіх функціях утворює питальні речення за допомогою дієслова to do.

Do you have any English books?

Порівняйте британське: Have you any English books?

How many pencils do you have?

Порівняйте британське: How many pencils have you?

Додатковий матеріал до теми “Питальні речення (Тип 1)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box