Питальні речення


Мета питальних речень — дістати від співрозмовника певну інформацію або просте підтвердження (заперечення) змісту запитання.

When did you begin to learn English? — Last year.

Do you play chess? — Yes, I do.

Запитання і відповідь на нього утворюють певну смислову і граматичну єдність. Форма відповіді значною мірою визначається формою запитання і залежить від неї; крім того, в мові існують готові зразки запитань і відповідей на них.

Питальні речення в англійській мові мають ряд особливостей, які відрізняють їх від розповідних речень. Вони характеризуються особливою інтонацією. На письмі питальне речення (як і в інших мовах) позначається спеціальним пунктуаційним значком —- знаком питання. Більшість питальних речень характеризується інверсією (присудок або частина присудка ставиться перед підметом). У деяких типах питальних речень вживається спеціальне допоміжне дієслово to do.

В українській мові питальні речення нерідко відрізняються від розповідних однією лише інтонацією.

Ти бачив Петра вчора? (питальне речення).

Ти бачив Петра вчора (розповідне речення).

В англійській мові питальні речення, як правило, характеризуються не тільки інтонацією, але й іншими ознаками (порядок слів, вживання допоміжного дієслова to do).

Did you see Pete yesterday? (питальне речення).

You saw Pete yesterday, (розповідне речення).

Запитання, виражені однією лише інтонацією (You saw Pete yesterday?) зустрічаються не часто і притому тільки у фамільярному звертанні.

За структурою і способом утворення питальні речення поділяються на три основних типи.