Питальні речення

Питальні речення

Всі речення в англійській мові виражають твердження, заперечення або питання. Сьогодні ми розглянемо питальні речення, адже саме з ними часто у студентів бувають труднощі.

В англійській питальні речення бувають лише 5 типів. Сьогоднішня стаття – оглядова, це означає, що ми коротко розповімо про кожен з п’яти типів питань.

Давайте згадаємо про певний порядок слів у реченні: спочатку йде підмет, за ним присудок, потім додаток та інші члени речення. Але такий порядок слів порушується в питанні. Питання може починатися з питального слова або допоміжного дієслова (крім розділових питань), потім йде підмет і присудок, доповнення та інші члени речення. Як ми вже зазначили – всього є п’ять типів питань:

Питальні речення та їх типи

Тип питанняПриклад
ЗагальнеAre you a booklover? – Ти книголюб?
Do you read books? – Ти читаєш книги?
СпеціальнеWhy are you a booklover? – Чому ти книголюб?
When do you usually read books? – Коли ти зазвичай читаєш книги?
АльтернативнеAre you a booklover or a nonreader? – Ти книголюб чи ні?
Do you read books or magazines? – Ти читаєш книги чи журнали?
РозділовеYou are a booklover, aren’t you? – Ти книголюб, чи не так?
You do not read books, do you? – Ти не читаєш книги, чи не так?
Питання до підметаWho is a booklover? – Хто любитель книг?
Who reads books? – Хто читає книги?

Загальне питання

Якщо на питання треба відповісти «так» або «ні», то це загальне питання. Його ще називають (Yes / No question). Загальна схема для такого питання виглядає так:

Допоміжне або модальне дієслово + підмет + присудок + додаток + інші члени речення.

Do (допоміжне дієслово) you (підмет) play (присудок) computer games (додаток)?

Ти граєш в комп’ютерні ігри?

Can (модальне дієслово) you (підмет) do (присудок) it (додаток) for me (інші члени речення)?

Ти можеш для мене це зробити?

Тільки не забувайте, що дієслова to be в теперішньому і простому минулому часі не потрібні ніякі допоміжні дієслова:

Are (дієслово to be) you (підмет) at home (інші члени речення)?

Ти вдома?

Was (дієслово to be) he (підмет) at the cinema yesterday (інші члени речення)?

Він був учора в кінотеатрі?

Спеціальне питання

На таке питання вже просто «так» або «ні» не відповісти. Воно вимагає докладної і розгорнутої відповіді. Спеціальне питання в англійській мові відрізняється тим, що воно може бути задане до будь-якого члену речення. Порядок слів у таких питаннях такий же, як і в загальному, тільки на початку треба поставити одне з питальних слів:

  • What? – Що?
  • When? – Коли?
  • Where? – Де?
  • Why? – Чому?
  • Which? – Котрий?

Зверніть увагу, всі питальні слова починаються з wh, тому такий тип питань ще називається (Wh-questions).

А ось так виглядає формула, по якій будують спеціальне питання:

Питальне слово + допоміжне або модальне дієслово + підмет + присудок + додаток + інші члени речення.

Where (питальне слово) are (допоміжне дієслово) you (підмет) going (присудок)?

Куди ти йдеш?

What (питальне слово) do (допоміжне дієслово) you (підмет) want to read (присудок)?

Що ти хочеш почитати?

When (питальне слово) did (допоміжне дієслово) you (підмет) leave (присудок) the house (додаток)?

Коли ти пішов з дому?

Альтернативне питання

Подивіться на назву цього типу питань – «альтернативне», значить, що в питанні повинен бути вибір між двома варіантами. Таке питання можна задати до будь-якого члену речення. І найголовніше – тут завжди ви зустрінете сполучник or (або/чи). Формула така ж, як в загальному питанні, але треба не забути поставити or там, де потрібно. Розглянемо, як ми можемо поставити альтернативні питання до такого речення:

They finished writing the article at 5 p.m.

Вони закінчили писати статтю в 5 вечора.

Did they finish writing the article in the morning or at night?

Вони закінчили писати статтю вранці чи ввечері?

Did they finish writing or reading the article?

Вони закінчили писати чи читати статтю?

Розділове питання

Порядок слів у такому питанні прямий, як в звичайному реченні. І тільки в кінці такого речення ми зустрінемо питання, яке називається tag. В українській теж є таке питання, і звучить воно так: «чи не так?» / “чи не правда?” / «Так?». Для того щоб утворити tag-question, допоміжне дієслово і підмет треба поставити в кінець речення. Є два способи утворення такого питання в англійській мові:

Початок речення стверджувальний + коротке заперечне питання.

He reads a book, doesn’t he?

Він читає книгу, чи не так?

His friend is German, isn’t he?

Його друг німець, чи не так?

Початок речення заперечний + коротке стверджувальне питання.

She doesn’t go to the church, does she?

Вона не ходить до церкви, чи не так?

He is not at the meeting, is he?

Він не на зустрічі, чи не так?

Як бачите, в більшості випадків автор питання знає відповідь на нього, просто він хоче перепитати співрозмовника, показати здивування або недовіру.

Питання до підмета

Найлегший для формування питання. Вам потрібно взяти стверджувальне речення, прибрати підмет і замість нього поставити who (хто) або what (що). Ніякі допоміжні дієслова не потрібні. Є лише один нюанс – в теперішньому часі додаємо закінчення -s до дієслова.

Who invites guests for the party?

Хто запрошує гостей на вечірку?

What makes you feel upset?

Що змушує тебе сумувати?

What happened to us?

Що трапилося з нами?

Додатковий матеріал до теми “Питальні речення”

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box