Утворення слів в англійській мові. Афіксація.


В англійській мові є певні способи утворення нових слів (основ). Деякі з них збігаються з тими, які застосовуються в українській мові, інші характерні для англійської мови.

Головними способами словотворення в англійській мові є: Афіксація. Конверсія. Словоскладення.

Афіксація — це утворення нової (похідної) основи з уже існуючої (вивідної) основи додаванням до останньої словотворчої частки — афікса. Афіксація широко використовується і в українській мові.

Афікси бувають двох типів: суфікси, або частки, які ставляться після вивідної основи, і префікси, або частки, які ставляться перед вивідною основою.

Так, основа іменника teacher була утворена від основи дієслова to teach за допомогою суфікса r:

teach + er = teacher

Основа прикметника unlucky (нещасливий) була утворена від основи прикметника lucky за допомогою префікса -un:

un + lucky = unlucky

Кожна частина мови характеризується певним набором афіксів (Суфіксів і префіксів), які застосовуються для утворення нових слів (основ), що належать до цієї частини мови. Так, є афікси іменників, дієслів, прикметників, прислівників.

В англійській мові є особливі, так звані відокремлені суфікси, які збігаються за формою з прислівниками і прийменниками. Вони вживаються для утворення дієслів. Так, дієслово to put onнадягати утворено від дієслова to putкласти за допомогою відокремленого суфікса on.

На відміну від звичайних (невідокремлених) суфіксів відокремлені суфікси мають наголос, пишуться окремо від вивідної основи і можуть бути відокремлені від неї іншими словами, наприклад:

Put your caps on! (Надіньте шапки!)

My elder
brother smoked for some time, but then he decided to give it up.


Підпишіться на наш Telegram!