Складнопідрядне речення


Складнопідрядне речення – складне речення. The Complex Sentence (складнопідрядне речення) в англійській мові складається з головного речення (the Principal Clause) та одного або кількох залежних підрядних речень (Subordinate Clauses), з’єднаних з головним за допомогою підрядного зв’язку. У складнопідрядному реченні підрядні речення граматично залежать від головного, виконуючи в ньому функцію одного з членів речення.

Підрядні речення можуть з’єднуватися з головним:

  • за допомогою сполучників підрядності when, if, that, because та ін.:

I don’t know when he will come.

If you meet Oleg, tell him that we need him badly.

  • за допомогою сполучникових слів — сполучних прислівників і займенників where, how, what, which, who (whom), that та ін.:

Do you know where Nika lives?

The name of the dog Sharik which was the first space traveller is known all over the world.

  • безсполучниковим способом — за допомогою порядку слів та інтонації:

The boy you’ve just talked to is my sister’s friend.