Conditional
/

Conditional sentences

4 хвилини читання

Conditional sentences використовуються для опису реальних або припустимих наслідків справжній або ж припустимих ситуацій. Вони можуть використовувати різні форми дієслова.

The Zero Conditional

Умовні речення нульового типу також називають «справжніми» реченнями, так як вони вказують на речі, які завжди «реальні». Вони використовуються для опису прямого результату дії, тобто:

When/If ← (В нульовому типі, When та If мають однакове значення) you heat water ←(Дія), it boils ←(Результат).

Приклади

If you heat ice, it melts.

Якщо ти грієш лід – він топиться.

When you put a rock in water, it sinks.

Коли ти кладеш камінь у воду – він тоне.

If you drop an apple, it falls.

Якщо ти кидаєш яблуко – воно падає.

Oil floats when you pour it onto water.

Олія плаває, якщо ти наливаєш її у воду.

Як утворюється

“If / When” Дія (Present Simple) Кома Результат (Present Simple)
If / When You heat water , It boils
Present Simple описує дію Кома ставиться в кінці фрази з If або When Результат описаний за допомгою Present Simple

Conditional with Imperatives

В умовних реченнях можливе використання наказового способу. Частина фрази з “If” описує допустиму ситуацію і наказовий спосіб описує хто повинен зробити щось у випадку, якщо ця дія відбудеться.

If you’re cold ← (Ситуація), put on a coat ← (Рекомендована дія).

Приклади

If you feel sick, call a doctor.

Якщо ти почуваєшся погано – подзвони лікарю.

If the dog’s hungry, feed him.

Якщо собака голодний – покорми його.

If the traffics is bad, cycle to work.

Якщо трафік на дорозі складний – їдь на роботу на велосипеді.

Don’t stay up late if you’re tired.

Не сиди довго, якщо ти стомлений.

Як утворюється

“If” Present Simple Кома Наказ
If You’re cold , Put on a coat.
“If” вказує на умовне речення Present Simple описує ситуацію Кома ставиться в кінці фрази з “if” Наказ описує рекомендовану дію

The First Conditional

Умовні речення першого типу також мають назву «реального майбутнього», адже вони описують реальну дію, яка матиме певний результат у майбутньому, тобто:

If I save enough money ← (Можлива дія), I’ll go on cruise ← (Результат).

Як утворюється

Такі речення зазвичай починаються з фрази “If”, після якої стоїть теперішній простий час, а за ним майбутній час з “will” буде описувати результат дії.

“If” Present Simple Кома Майбутнє з “will”
If I save enough money , I’ll go on a cruise.
“if” вказує на умовні речення Present Simple описує пропоновану дію Кома стоїть в кінці фрази з “if” Майбутнє з “will” описує результат

Приклади

If I go jogging, I’ll lose weight.

Якщо я почну бігати – я скину вагу.

If I get the job, I’ll buy a new suit.

Якщо я отримаю роботу – я куплю новий костюм.

If it snows, I’ll go skiing.

Якщо почне сніжити – я покатаюсь на лижах.

If I cook, will you do the dishes?

Якщо я приготую – ти помиєш посуд?

I won’t go outside if it rains.

Я не вийду на вулицю, якщо там дощить.

The Second Conditional

Умовні речення другого типу часто називають «нереальними», так як вони описують неправдоподібну дію або захід за допомогою “If”. Описаний результат зазвичай наврядчи відбудеться. Наприклад:

If I won lottery ← (Неправдоподібна дія), I would leave my job ← (Неправдоподібний результат).

Як утворюється

Речення цьго типу зазвичай розпочинаються з “If” та дієслова в минулому простому часі. Результат описує “Would” або “Could” та початкова форма дієслова.

“If” Past Simple Кома Would” / “Could” + початкова форма дієслова
If I won the lottery , I would leave my job.
“if” вказує на умовні речення Past Simple описує дію Кома стоїть в кінці фрази з “if” Описаний результат використовуючи “would” + дієслово

Приклади

If he wasn’t so busy, he’d take a break.

Якщо б він не був настільки зайнятий – він би взяв перерву.

I’d call her if I knew her number.

Я б подзвонив їй, якщо б мав її номер.

If I moved to Scotland, I’d live in a cottage.

Якщо б я переїхав до Шотландії – я б жив у котеджі.

If I was a ghost, I would be terrified.

Якщо б я побачив привида – я би жахнувся.

If I had more time, I could take up karate.

Якщо б у мене було більше часу – я б почав займатись карате.

The Third Conditional

Умовні речення третього типу можна назвати «нереальними минулими», так як вони описують несправжню ситуацію з минулого. Часто цим описують шкоду про щось в минулому, тому що гіпотетично, дія, яка описується в цій ситуації є неможливою в наслідок іншої дії в минулому. Для прикладу:

If we had left earlier ← (ця дія не відбулась), we would have caught the train ← (одже і ця дія не відбулась також).

Приклади

If I had woken up on time, I would have done my hair.

Якщо б я проснулась вчасно – я б зробила лад з своїм волоссям.

If you had been wearing a coat, you might have stayed warm.

Якщо б ти носила пальто – тобі було б тепліше.

If I had studied harder, I could have been a doctor.

Якщо б я вчився краще – я б став лікарем.

If I had known it was your birthday, I would have bought you a present.

Якщо б я знав, шо в тебе був День народження – я б приніс тобі подарунок.

Як утворюється

“If” “Had” + Past Participle Кома “Would” / “Could” / “Might” “Have” + Past Participle
If We had left earlier , We would Have caught the train.
“If” вказує на нереальність минулої дії Використання різних модальні дієслів змінює достовірність уявного результату Умовна фраза є нереальним результато

The Mixed Conditionals

Щоб утворити умовні речення змішаного типу, нам потрібно взяти другий та третій тип цих речень, та з’єднати їх. Цей тип розповідає нам про допустимі результати в теперішньому часі, які отримані від «нереальних» ситуацій з минулого, тобто:

If you had been born a month earlier ← (нереальне минуле, яке не змінити), you would be a Virgo like me ← (нереальний теперішній час).

Приклади

If you hadn’t forgotten to bring the keys, we wouldn’t be locked out of the house.

Якщо б ти не забув взяти ключі – ми б не застрягли на вулиці.

If I had finished my assignment sooner, I could be out with my friends today.

Якщо б я скінчив свою роботу раніше – я б міг гуляти з своїми друзями.

We would be on a beach in Greece by now if we hadn’t missed our flight.

Ми б вже могли бути на березі в Греції, якщо б не спізнились на літак.

Матеріал, рекомендований для ознайомлення: