An episode from the history of Great Britain (Епізод з історії Великобританії)

An episode from the history of Great Britain

Історія про те, як Британія прийшла до свого тріумфу – довга, і на те, щоб викласти всю її, не вистачить місця в одній книзі. Давайте трішки ознайомимось з нею в тексті An episode from the history of Great Britain.

An episode from the history of Great Britain

I want to describe an episode from the history of Great Britain. It concerns the Roman conquest of Britain.

In 55 B.C. a Roman army of 10.000 men crossed the Channel and invaded Britain. The Celts who inhabited Britain saw their ships approaching and rushed to attack the invaders in the sea as they were landing. The Celts made a great impression on the Romans, who saw them for the first time in the battle. On the occasion of the battle hair and mustaches were painted and their legs and arms were painted blue. With loud shouts, they attacked the Romans in chariots and on foot. The well-armed invincible Romans under one of the greatest generals of that time had to return to France.

In the next year, 54 B.C., Caesar again came to Britain, this time with larger forces (25.000 men). The Celts fought bravely for their independence but they were not strong enough to drive the Romans off. The Romans who had better arms and armor and were much better trained defeated the Celts in several battles.

This is how the Roman invasion of Britain started. The Invasion lasted till the year of 407 A.D. As a result of the conquest signs of Roman civilization spread over Britain. There had been no towns in Britain before the Romans conquered it. As soon as they had conquered Britain, they began to build towns, splendid villas, public baths as in Rome itself. York, Gloucester, Lincoln, and London became the chief Roman towns. The Romans were great road-makers and now a network of roads connected all parts of the country. The forests were cleared, swamps were drained, and corn-fields took their place. The famous Hadrian’s wall was also built by the Romans.

There are today many things in Britain to remind the people of the Romans. The well which the Romans dug give water today and the main Roman roads are still among the highways of modern England. Many of such remains as glass, statues, coins may be seen in the British Museum.

Епізод з історії Великобританії

Я хочу описати один епізод з історії Англії. Він відноситься до завоювання Англії римлянами.

У 35 році до нашої ери римська армія з 10 000 чоловік перетнула Ла-Манш. Кельти, що населяли Англію, побачили кораблі, які наближаються, і кинулись в атакау проти завойовників, коли ті висаджувались на сушу. Кельти вразили римлян, які вперше побачили їх у битві. З причини бою, їх волося та вуса було пофарбовано у червоний колір, а ноги та руки – в голубий. З гучиним криками вони атакували римлян на колісницях та пішки. Добре озброєні непереможні римляни, очолювані одним з найвеличніших генералів того часу, змушені були повернутися до Франції.

У наступному, 54 році до нашої ери, Цезар знову пішов на Англію, на це раз з більшим військом (25 000 чоловік). Кельти хоробро бились за свою незалежність, але вони були недостатньо сильними, щоб перемогти римлян. Римляни, у яких була краща зброя та які були краще підготовлені, перемогли кельтів у кількох битвах.

Так почалось завоювання Англії римлянами. Воно продовжувалось до 407 року н.е. У результаті завоювання сліди римської імперії лишились по всій Англії. До римського завоювання в Англії не було міст. Після свої перемоги, римляни почали будувати міста, чудові вілли, загальні лазні, як у самому Римі.

Йорк, Глостер, Лінколь та Лондон стали головними римськими містами. Римляни були великими будівельниками доріг, і невдовзі сітка доріг з’єднала усі частини країни. Великі площі було очищено від лісів, болота були осушені й зернові поля зайняли їх місце. Відома стіна Хейдриана була також побудована римлянами. Зараз в Англії багато що нагадує людям про римлян. Криниці, побудовані ними, дають воду, і головні дороги римлян все ще використовуються у сучасній Англії. Багато з таких останків, як скло, статуї, монети можна побачити в Британському музеї.

Статті схожі за темою:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box