Рефлексивні займенники

Рефлексивні займенники

Рефлексивні займенники вказують на те, що предмет , який відноситься до дієслова є тим самим, що і об’єкт. Вони можуть бути використані в інших ситуаціях, щоб додати невеличкого акценту на чомусь.

Reflexive pronouns

Рефлексивні займениики в англійській мові утворюються за допомогою суфікса “-self” або “-selves” до займенників, наприклад:

He ←(Особистий займенник відноситься до особи, що виконує дію) cut himself ← (Рефлексивний виокристовується, коли ця сама особа виконала дію) while chopping vegetables.

Як утворюється

Object pronouns Reflexive pronouns
Me Myself
You (sing.) Yourself (sing.)
You (pl.) Yourselves (pl.)
Her Herself
Him Himself
It Itself
Us Ourselves
Them Themselves

Приклади

I left myself a reminder about the meeting.

Я залишив собі нагадування про нараду.

You must prepare yourselves for this exam.

Ви повинні приготуватись до цього іспиту.

Sarah sees herself as a natural team leader.

Сара вважає себе справжнім лідером команди.

He introduced himself to the other guests.

Він представив себе іншим гостям.

The door locks itself when you close it.

Двері самі зачиняються, коли ти закриваєш їх.

Нерефлексивні дієслова

Певні дієслова, після яких стоять рефлексивні займенники в одній мові, не можуть набувати такої ж ролі в англійській мові.

  • I’m really stressed. I can’t relax. ✓
  • I’m really stressed. I can’t relax myself. ✗

Приклади

I’ll turn my music down if you can’t concentrate.

Я вимкну музику, якщо вона тебе відволікає.

He shaves every morning.

Він бриється кожного ранку.

He was sick, but he’s feeling better now.

Йому було погано, та зараз він почувається краще.

She goes to bed at the same time every night.

Вона лягає спати о тій самій годині, кожного вечора.

Let’s meet at the café at 2:30.

Давайте зустрінемось в 2:30 біля кафе.

Поширені помилки

Рефлексивні займенники можна застосувати тільки в тому випадку, якщо предмет та об’єкт речення ті ж самі. Якщо ж вони різні – краще використати особисті займенники

  • My boss invited Joe and me to the meeting. ✓
  • My boss invited myself and Joe to the meeting. ✗

Використання для акцентування

Бувають моменти, коли рефлексивні займенники використовуються не з причин граматики речення, а просто для того, щоб додати акценту різними шляхами

The company director gave the talk. (Суть речення зрозуміла без акцентування)

The company director gave the talk himself. (Рефлексивний займенник вказує на те, що дія була виконана саме директором)

The company director himself (акцент на важливість) gave the talk.

Приклади

You don’t have to do the dishes. I’ll do them myself.

Тобі не потрібно мити посуд. Я зроблю це сам.

She’s fixing her car herself. It’s cheaper than taking it to the garage.

Вона ремонтує свою машину сама. Це дешевше, ніж везти її на сервіс.

The meal itself wasn’t very good, but it was a great evening.

Сама страва не була дуже смачною, але це був чудовий вечір.

The board members themselves will be at the meeting today.

Члени правління будуть сьогодні на нараді.

Рефлексивні словосполучення

Багато словосполучень містять в собі рефлексивні займенники. Вони зазвичай стоять в такій послідовності: дієслово + займенник + прийменник

She still has to familiarize herself with company policy.

Приклади

Are you leaving early today? Enjoy yourself!

Ти їдеш сьогодні? Гарного відпочинку!

The managers don’t concern themselves with minor issues.

Керівництво не хвилює більшість запитань.

Remember to behave yourselves when you are in public.

Не забувайте чемно поводитись в публічних місцях.

Try to tear yourself away from the computer as often as possible.

Намагайся відривати себе від комп’ютера як можна частіше.

He was sitting by himself in the café.

Він сидів сам в кафе.

“Each other”

Коли двоє людей або речей виконують одну й ту ж саму дію одне з одним, замість рефлексивного займенника застосовується “each other”.

Amy and Raj looked at each other. – Amy looked at Raj and Raj looked at Amy.

Amy and Raj looked at themselves in the mirror. – Amy looked at herself in the mirror and Raj looked at himself at the mirror.

Приклади

They gave each other presents.

Вони дали подарунки один одному.

The children are shouting at one another.

Діти кричать одне на одного.

My cats hate each other!

Мої коти ненавидять одне одного.

We’re helping each other with our homework.

Ми допомагаємо одне одному з домашнім завданням.

Додатковий матеріал до теми “Рефлексивні займенники”


Підпишіться на наш Telegram!