Особисті займенники

Особисті займенники

Особисті займенники як в англійській, так і в інших мовах, використовуються для заміни іменника в реченні. Вони можуть позначати людину або предмет, та мати різні форми.

Subject pronouns

Особовий займенник, як можна було здогадатись, замінює особу в реченні. Вони використовуються, щоб позбутись повторень, або у випадку, коли ім’я невідоме. В англійській мові, немає формальних або неформальних займенників.

-Who’s he? (Використовується особовий займенник “he”, так як мовець не знає ім’я людини)
-That’s Andy. He’s policeman. (“he” відноситься до “Andy”, так як ми уникаємо повторення)

Як утворюється

Утворення займенника залежить від того, скільки іменників він замінює і в якій особі це робить.

  Перша Друга Третя
Однина I You He / she / it
Множина We You They

Приклади

I’m turning 25 next week.

Наступного мені буде 25.

Stuart and I are going climbing.

Ми з Стюартом ідемо на сходженя.

You are a great actor.

Ти чудовий актор.

They complain every time.

Вони вічно жаліються.

He likes driving fast.

Він любить їздити швидко.

Object pronouns

Предметні займенники змінює предмет речення. Форма більшості з них відрізняється від об’єктного еквіваленту.

Animals love Lizzy. (“Lizzy” є предметом речення)
Animals love her. (“Her” замінює “Lizzy”)

Різниці між прямим та непрямими предметними займенниками немає.

I gave her the puppy. (“her” це непрямий займенник)
The puppy loves her. (“her” це прямий займенник)

Як утворюється

Subject Object
I Me
We Us
You You
He Him
She Her
It It
They Them

Приклади

I want to tell you that I’m sorry.

Я хотів сказати, що мені шкода.

Sam invited you all to the party. (“all” використовується для того, щоб вказати множину)

Сем запросив вас усіх на вечірку.

Dave asked me to go with him.

Дейв покликав мене з собою.

We’re sad that he won’t come with us.

Нам шкода, що він не піде з нами.

It was a very difficult time for them.

Це був дуже складний час для них.

Додатковий матеріал до теми “Особисті займенники”


Підпишіться на наш Telegram!