Present Continuous
///

The present continuous простими словами

2 хвилини читання

The present continuous – теперішній тривалий час, який розповідає про дії, які тривають в даний момент. Він утворюється за допомогою допоміжного дієслова “be” та дієприкметника теперішнього часу.

The present continuous

Як ми вже зазначили вище, цей час описує тривалу дію, яка відбувається в даний момент:

Julie usually wears jeans (це теперішній простий час, який описує повторювану ситуацію), but today she is ← (допоміжне дієслово be) wearing ← (це продовжений час, він описує те, що відбувається зараз) a dress.

Як утворюється

Підмет Am/ is/ are Дієслово + “-ing” Решта речення
She Is Wearing A dress.

Приклади

We are walking the dog.

Ми вигулюємо собак.

He is washing the dishes.

Він миє посуд.

They are talking on their phones.

Вони розмовляють по телефону.

They’re ← (підмет та дієслово може скорочуватись) fighting with each other.

Вони б’ються.

She’s relaxing at the moment.

Вона релаксує в даний момент.

It’s raining a lot outside.

На вулиці сильно дощить.

Правила вимови

Present participle утворюється при додаванні закінчення “ing” до початкової форми дієслова. Деякі слова мають дещо інші правила.

  • Wear → Wearing (просто додаємо закінчення “-ing”)
  • Chose → Choosing (буква “e” забирається і додається “-ing”)
  • Tie → Tying (сполучення “ie” заміняється буквою “y” і додається “-ing”)
  • Shop (останні букви – приголосна-голосна-приголосна і останній склад наголошений) → Shopping (в таких випадках подвоюємо останню букву, ОКРІМ “w”, “x” та “y”)

Приклади

They’re opening (остання буква не подвоюється, так як останній склад ненаголошений) a store next week.

Вони відкривають магазин наступного тижня.

Harry is always lying to his mother.

Гаррі завжди бреше своїй мамі.

I am cutting some apples.

Я нарізаю яблука.

My uncle is writing a novel.

Мій дядько пише роман.

Terry is mopping the floor.

Террі миє підлогу.

My mother is baking us cake.

Моя мама пече нам торт.

Поширені помилки

Дієслова дії можуть вживатись як у формі simple, так і в формі continuous.

Дієслова які описують стан (володіння чимось і т.д.) не можуть вживатись у формі continuous.

Дія Стан
I read every day. ✓ I am reading every day. ✓ I own two cars. ✓ I am owning two cars. ✗

Запитання в present continuous

Щоб утворити запитання в тривалому часі потрібно поміняти місцями підмет речення та допоміжне дієслово.

He (“He” це підмет речення) is playing tennis.Is (дієслово ставиться на початок речення) he playing (дія відбувається прямо зараз) tennis?

Як утворюється

Am / Is / are Підмет Дієслово + “-ing” Решта речення
Is He Playing Tennis?

Приклади

Are they going to the park?

Вони йдуть в парк?

Is he cycling to work?

Він їде на роботу на велосипеді?

Is she eating pizza?

Він їсть піцу?

Are they working late?

Вони працюють допізна?

Where (такі слова, як “where”, “what” та “how” можуть утворювати запитання і стояти на початку речення) are we going today?

Куди ми сьогодні йдемо?

Are you coming to the party?

Ти йдеш на вечірку?

What are you eating for dinner?

Що ти їси на вечерю?

Is it raining outside?

На вулиці дощить?

Present Continuous Negative

Щоб зробити заперечення в теперішньому часі потірбно поставити частку “not” після допоміжного дієслова.

He is wearing a tie, but he is not / isn’t (not після “to be”, також можливі скорочення) wearing (форма тривалого часу залишається) a hat.

Як утворюється

Предмет Am / is / are + not Дієслово + “-ing” Решта речення
He Is not Wearing A hat

Приклади

He isn’t walking the dog.

Він не вигулює собаку.

They aren’t singing well today.

Сьогодні вони не співають добре.

She isn’t cleaning up her bedroom.

Вона не прибирає в своїй кімнаті.

They aren’t looking where they’re going.

Вони не дивляться куди вони йдуть.

He isn’t playing football today.

Він не грає у футбол.

Матеріал, схожий на present continuous: