Означення (The Attribute)


Означення — це другорядний член речення, який показує ознаку предмета. Будь-який член речення, виражений іменником, може мати одне або кілька означень.

The Kyiv Metro is the most beautiful underground railway in the whole world.

В англійській мові є два види означень, які розрізняються за їх місцем відносно означуваного слова: препозитивні означення, які стоять перед означуваним іменником, і постпозитивні означення, які йдуть за означуваним, іменником.


Підпишіться на наш Telegram!