Препозитивні означення

Препозитивні означення

Якщо поряд з іменником є артикль, то можна використати препозитивні означення між артиклем та іменником. Приклад ви можете побачити нижче.

АртикльПрепозитивне означенняОзначуваний іменник
alovely whiteflower
thenice summerdress
theWorld PeaceCongress

Винятками є неозначені займенники all і both, які ставляться перед означеним артиклем, і займенники such і what, а також прикметник half, які ставляться перед неозначеним артиклем. При наявності деяких типів означень артиклі не вживаються.

Препозитивне означення може бути виражено:

  • прикметником, займенником-прикметником, дієприкметником або числівником:

It was a cold rainy day.

Це був холодний дощовий день.

What time does your train leave?

О котрій годині вирушає твій потяг?

I’ve bought a talking doll for my little sister.

Я купив розмовляючу ляльку для моєї сестри.

In two hours I’ll be free.

За дві години я буду вільний.

This is the first time I see real mountains.

Це перший раз, коли я бачу справжні гори.

Кількісні числівники можуть виступати в ролі постпозитивних означень.

  • іменником у присвійному відмінку:

Nick’s marks are always excellent.

Оцінки Ніка завжди відмінні.

Tomorrow is my mother’s birthday.

Завтра День народження моєї мами.

  • іменником (або герундієм) у формі загального відмінка однини без прийменника; цей тип означення дуже характерний для англійської мови:

Is this a library book?
No, it’s my own.

– Це книга з бібліотеки?
– Ні, це моя власна книга.

I like summer sports.

Я люблю літні види спорту.

Will you take part in the swimming race?

Ти візьмеш участь в змаганнях з плавання?

  • будь-яким словосполученням:

The Trade Union conference opened at 6 o’clock.

Конференція профспілок відкрилася о 6 годині.

It was a never-to-be-forgotten day.

Це був день, який ніколи не забудуть.

Додатковий матеріал до теми “Препозитивні означення”:


Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!