Порядок слів у реченні
/

Порядок слів у реченні

4 хвилини читання

Порядок слів у реченні – тема для багатьох тяжка, але цей матеріал необхідно добре засвоїти, так як речення – це основа письмової та розмовної мови.

Відразу зробимо застереження, що в цій статті ми розглядаємо правила побудови стандартного речення в англійській мові. Ми не приділимо увагу еліптичним конструкцій, вигукам, складній інверсії і іншим типам речень, які відрізняються за своєю формою від стандартного. Якщо ви будете знати «скелет» англійського речення, то зможете з легкістю побудувати будь-яку фразу.

З чого складається англійське речення

Кожне речення виражає закінчену думку. Щоб думка виглядала логічною і зрозумілою, треба використовувати певні члени речення. У кожному англійському реченні є два обов’язкові елементи: підмет – головна дійова особа речення (відповідає на питання «Хто?», «Що?»), та присудок – те, що робить підмет (відповідає на питання «Що робити?»).

Підмет може виражатися займенником (я, ти, вони, все і т. Д.) або іменником (мама, кіт, робота, яблуко і т. Д.). Як правило, воно стоїть на першому місці в реченні. Присудок виражається дієсловом (йти, писати, думати, падати і т. Д.) І стоїть за підметом, тобто на другому місці в реченні.

(Хто?) Вони (що робили?) Думали.

They thought.

(Хто?) Кіт (що робить?) Йде.

The cat is going.

(Що?) Яблуко (що зробить?) Впаде.

The apple will fall

Присудок – це найважливіший член речення. Тільки присудок може показати, що відбувається, відбулося або відбудеться. Англійський присудок може складатися з двох елементів: основного дієслова – «головного» дієслова, який показує, що робить підмет, і допоміжного дієслова – дієслова, яке допомагає розрізняти часи.

Підмет і присудок – це головні члени речення. Як говорилося вище, без них неможливо правильно побудувати речення. Крім того, є ще другорядні члени, до них відносяться:

  • Додаток – стоїть після присудка і відповідає на питання будь-якого відмінка, крім називного. Доповнення буває прямим і непрямим. Пряме відповідає на питання знахідного відмінка: «Кого?», «Що?»; непряме – на всі інші відмінкові питання: «Кого?», «Чого?», «Кому?», «Чому?» і т. д. Як правило, в реченні спочатку стоїть пряме доповнення, потім непряме

I see a girl with him.

Я бачу (кого?) Дівчину (з ким?) З ним.

She is reading a book to the children.

Вона читає (що?) Книгу (кому?) Дітям.

  • Означення – стоїть поряд з підметом або додатком і описує його властивості, тобто відповідає на питання «Який?», «Чий?».

I see a beautiful girl with him.

Я бачу (яку?) Красиву дівчину з ним.

My red cat lies on the window.

(Чий?) Мій (який?) Рудий кіт лежить на вікні.

  • Обставина – може перебувати на початку або в кінці речення, повідомляє «Де?», «Коли?», «Як?», «Чому?» Відбулося якась дія.

My red cat lies on the window.

Мій рудий кіт лежить (де?) На вікні.

Yesterday I saw her with him.

(Коли?) Вчора я бачив її з ним.

He behaved differently.

Він поводився (як?) По-іншому.

Правила побудови речень в англійській мові

В англійській мові є два основних порядка слів: прямий і зворотній. Прямий використовується в розповідних і заперечних реченнях, зворотній – в питаннях.

Англійське речення відрізняється від українського порядком слів. В українскій мові він вільний:

Мама мила раму.
Раму мила мама.
Мила раму мама.

Як бачите, від зміни слів  – мама і рама – сенс речення не змінився. А англійською всі три речення будуть переводитися так:

Mother was washing the frame.

Все тому, що в англійському реченні фіксований порядок слів. Англійські слова не можуть «стрибати» з місця на місце, як це роблять українські. Англійська мова сувора і консервативна, як самі англійці, вона не любить змін. Тому в кожному типі речення є свої непорушні закономірності.

Порядок слів в розповідному та заперечному реченнях.

Прямий порядок слів у англійському реченні виглядає наступним чином: на першому місці стоїть підмет, на другому – присудок, на третьому – додаток. У деяких випадках обставина може стояти на першому місці. В англійському реченні у основного дієслова може з’явитися допоміжне. Але, як ви вже знаєте, допоміжне дієслово – це частина присудка, тому навіть з ним порядок слів залишається прямим.

Обставина Підмет (можливо з означенням) Присудок Додаток (можливо з означенням) Обставина
Yesterday I Learned English words
My little sister Will visit Me In three days

Порядок слів у заперечному реченні теж прямий. Для того щоб показати заперечення, ми використовуємо частку not, яка відповідає українській частці «не/ні». Також в заперечному реченні завжди є допоміжне дієслово, тому що саме до нього примикається not, до основного дієслова поставити not ми не можем.

Обставина Підмет (можливо з означенням) Допоміжне дієслово + not Основне дієслово Додаток (можливо з означенням) Обставина
Yesterday I Did not Learn English words
My little sister Will not Visit Me In three days

Порядок слів у питанні

В українському питальному і розповідному реченні порядок слів може бути однаковий. Тільки за інтонацією співрозмовника ми розуміємо, що нам задали питання. В англійському розповідному і питальному реченнях будова є різною:

Вони живуть в місті.

They live in the city.

Вони живуть в місті?

Do they live in the city?

Для англійського питального речення характерний зворотній порядок слів. Це означає, що підмет і присудок міняються місцями. Але англійська мова не любить йти далеко від прямого порядку, тому на перше місце виноситься тільки частина присудка – допоміжне дієслово, а основне дієслово все одно стоїть після підмета. Ще одна особливість в тому, що в питанні обставина не ставиться на перше місце.

Допоміжне дієслово Підмет (можливо з означенням) Основне дієслово Додаток (можливо з означенням) Обставина
Did I Learn English words?
Will My sister Visit Me In three days?

Короткі відповіді

В усному мовленні, як правило, ми відповідаємо на питання коротко. Наприклад, на питання «Вони працюють в офісі?» Ми відповімо швидше «Так» або «Ні», а не будемо повторювати повністю всю фразу: «Так, вони працюють в офісі / Ні, вони не працюють в офісі». Ми обходимося короткою відповіддю, і така відповідь зрозуміла співрозмовнику.

Англійці теж використовують короткі відповіді. Але в англійській не можна просто сказати Yes / No, така відповідь здасться грубою і недоброзичливою. Англійська коротка відповідь повинна складатися з підмета і допоміжного дієслова. Підмет і допоміжне дієслово залишаються ті, які були в питанні, наприклад:

Питання Відповідь
Do they work in the office?
Вони працюють в офісі?
Yes, they do. / No, they do not.
Так. / Ні.
Has he visited the British Museum?
Він відвідав Британський музей?
Yes, he has. / No, he has not.
Так. / Ні.

Якщо в питанні стоїть займенник you (ти, ви), значить, питання звернене до вас. Отже, і відповідати на нього потрібно від свого лиця, а не від імені you:

Питання Відповідь
Will you call me?
Ти подзвониш мені?
Yes, I will. / No, I will not.
Так. / Ні.
Do you like tea?
Ви любите чай?
Yes, I do. / No, I do not.
Так. / Ні.