Переклад стверджувальних речень із прямої мови в непряму

Переклад стверджувальних речень

В англійській мові важливим є правильний переклад речень. Тому сьогодні ми розглянемо переклад стверджувальних речень. При перекладі прямої мови в непряму в розповідному стверджувальному реченні дотримуються наступних правил:

  •  Кома, яка відокремлює слова, що вводять пряму мову, опускається. Лапки при непрямій мові не вживаються.
  •  Всі особові та присвійні займенники змінюються залежно від зміни особи, від якого ведеться мова (так само, як і в українській мові).
  •  Перед непрямою мовою вживається сполучник that – що. Сполучник that може бути опущений після дієслів to say, to know, to think. Після інших дієслів, що вводять непряму мову (наприклад, після дієслів to reply – відповідати, to state – стверджувати, to remark – помічати і т.д.) сполучник that зазвичай не пропускається. Непряма мова є додатковим підрядним реченням, а слова, що вводять пряму мову – головним реченням.
  •  Якщо присудок в головному реченні виражено дієсловом в одному з минулих часів, то при зміні прямої мови в непряму дієслово-присудок у додатковому підрядному реченні (в непрямій мові) змінюється відповідно до правил узгодження часів. У відповідності з цими правилами час дієслова прямої мови не змінюється, якщо дієслово, що вводить непряму мову, стоїть в теперішньому часі:

Пряма мова

Непряма мова

“I’m very sorry.

He says (that) he is very sorry.

Jane: “I’ll be ready in a moment.

Jane says that she’ll be ready in a moment.

Якщо дієслово сполучення стоїть в одному з минулих часів (зазвичай присудок в головному реченні виражається дієсловом у Past Indefinite), то дієслово в непрямій мові теж повинно вживатися в минулому часі, причому час дієслова при перетворенні прямої мови в непряму змінюється за такою схемою:

Пряма мова

Непряма мова

Present Indefinite

Past Indefinite

Present Continuous

Past Continuous

Present Perfect

Past Perfect

Past Indefinite

Past Perfect

Future Indefinite

Future Indefinite in the Past

Інші часи змінюються аналогічним чином (зсуваються в напрямку минулого). В українській мові немає такого зсуву при перетворенні прямої мови в непряму. Зверніть увагу на те, що в англійській мові дієслово to answer – відповідати, як правило, не використовується для введення непрямої мови:

He said (that) he would go back by the seven o’clock train

Він сказав, що поїде додому семигодинним поїздом.

Пряма мова

Непряма мова

Dave said, ‘Dan, I want to talk to you.’ Дейв сказав: «Ден, я хочу поговорити з тобою».

Dave told Dan that he wanted to talk to him.Дейв сказав Дену, що він хоче поговорити з ним.

Cora whispered, ‘They are looking at you.’Кора прошепотіла: «Вони дивляться на тебе».

Cora whispered that they were looking at him.Кора прошепотіла, що вони дивляться на нього.

She said, ‘I have been working at this plant for 20 years.’ Вона сказала: «Я працюю на цьому заводе 20 років».

She said (that) she had been working at this plant for 20 years. Вона сказала, що працює на цьому заводі 20 років.

A stranger said, ‘I shall make a note of it’. Незнайомець сказав: «Я запишу це».

A stranger said (that) he would make a note of it.Незнайомець сказав, що запише це.

He said, ‘She disappeared in a concentration camp.’Він сказав: «Вона зникла в концентраційному таборі».

He said that she had disappeared in a concentration camp.Він сказав, що вона зникла в концентраційному таборі.

Tom said, ‘He was given a new position.’ Том сказав: «Йому дали нову посаду».

Tom said that he had been given a new position. Том сказав, що йому дали нову посаду.

Слід пам’ятати, що при перетворенні прямої мови в непряму, дієслово в підрядному додатковому реченні (тобто в непрямій мові) не змінюється в наступних випадках:

  • Коли дієслово в прямій мові вжито у Past Perfect, Past Perfect Continuous або Future in the Past:

Пряма мова

Непряма мова

We had finished our work by 5 o’clock yesterday.Ми закінчили роботу вчора до 5 годин.

They said they had finished their work by 5 o’clock yesterday.

Вони сказали, що закінчили роботу вчора до 5 годин.

  • Коли вказується точний час вчинення дії. Подібне відступ від правила узгодження часів при зверненні прямої мови в непряму відбувається здебільшого тоді, коли присудок підрядного речення виражено дієсловом to be:

Пряма мова

Непряма мова

Peter: ‘I was at the conference of inventors in 2005.’Петро: «Я був на конференції винахідників у 2005 році».

Peter said that he was at the conference of inventors in 2005.Петро сказав, що він був на конференції винахідників у 2005 році.

He said, ‘I was born in 2000.’Він сказав: «Я народився у 2000 році».

He said (that) he was born in 2000.Він сказав, що він родився у 2000 році.

  • У всіх тих випадках, в яких не застосовується правило узгодження часів.

При зміні прямої мови в непряму відбувається наступна заміна прислівників часу і місця, а також вказівних займенників:

Пряма мова

Непряма мова

now зараз

then – тоді

today сьогодні

that day – в той день

tomorrow – завтра

the next day – на наступний день

the day after tomorrow – післязавтра

in two days’ time – через два дні;

two days later – два дні потому

yesterday – вчора

the day before, the previous day    напередодні

the day before yesterday – позавчора

two days before – за два дні до цього;

two days earlier – двома днями раніше

ago – тому назад

before раніше

here – тут

there – там

this – цей

that – той

these – ці

those – те

Така заміна прислівників і займенників при зверненні прямої мови в непряму відбувається тільки в тому випадку, якщо час і місце, коли була виголошена пряма мова, змінилися при передачі її в непрямій мові:

Пряма мова

Непряма мова

I said, ‘I shall be here tomorrow.’ Я сказав: «Я буду тут завтра».

I said that I should be there the next day.Я сказав, що буду там на наступний день.

Прислівник here – тут і tomorrow – завтра замінені в непрямій мові прислівниками thereтам і the next dayна наступний день, так як справжні слова передаються в інший день і в іншому місці.

Пряма мова

Непряма мова

I said, ‘I shall be here tomorrow.’ Я сказав: «Я буду тут завтра».

I said that I should be here tomorrow.Я сказав, що буду тут завтра.

Прислівники here – тут і tomorrow – завтра збереглися в непрямій мові, так як справжні слова передаються в той же день і в тому ж місці.

Додатковий матеріал до теми “Переклад стверджувальних речень із прямої мови в непряму”:


Підпишіться на наш Telegram!