Неозначені займенники

Неозначені займенники

Неозначені займенники, такі як “anyone”, “someone” та “everyone”, використовуються для того, щоб вказати на об’єкт, людину або групу людей не пояснюючи хто вони такі.

“Anyone” та “someone”

Someone” та “somebody” вказують на невідому нам персону в розповідних реченнях або запитанні. “Anyone” та “anybody” знову ж вказують на невідому нам персону в запитанні або заперечному реченні.

-Did anyone call me this morning?
-Yes, someone called you at 11 o’clock.

-Do you want to talk to somebody?
-No. I don’t want to talk to anybody.

Приклади

Is someone working late?

Хтось працює допізна?

I didn’t give anybody your name.

Я нікому не казав твоє ім’я.

Can somebody carry my bag?

Хтось може понести мою сумку?

Did anyone buy a gift for Mrs. Tan?

Хтось купляв подарунок для місіс Тан?

I gave somebody a flower.

Я подарував комусь квітку.

“Everyone” та “No one”

Everyone” вказує на цілу групу людей. “No one” має значення “ніхто” з усієї групи.

-Why is there no one in the office?
Everyone is at the big meeting.

-Where is everybody?
-I don’t know there’s nobody here.

Приклади

Nobody wants to come with me.

Ніхто не хоче йти зі мною.

Everybody has some kind of special skill.

У всіх є якесь типу круте вміння.

I’m at the park with everyone if you’d like to join us.

Я в парку з усіма, якщо ти захочеш приєднатись до нас.

There was nobody but me at work until 10am.

На роботі не було нікого окрім мене до 10 ранку.

Поширені помилки

No one” “nobody” застосовуються в позитивних реченнях та запитаннях. “Anyone” та “anybody” в заперечних реченнях та запитаннях.

  • There isn’t anyone here. ✓
  • There isn’t no one here. ✗

“Something” та “anything”

Something” та “anything” відносяться до невизначеного об’екта або предмета. “Something” може бути використане тільки в запитаннях та розповідних реченнях.

-Can I have something (Мається наувазі річ, про яку думає особа) to eat?
-Yes, have something (Невизначена річ, просто «щось) form cupboard.

-Is there anything I can help with?
-No, there isn’t anything (Так як це заперечення, ви не можете використаити “something”) you can do.

Приклади

Have anything (в розповідному реченні вказує на безмежні можливості)you want.

Можеш брати що завгодно.

Something that I’ve always enjoyed is kayaking with my friends.

Що я завжди полюбляв – так це каякінг з друзями.

Anything baked by my grandmother tastes delicious.

Все, що спекла моя бабуся має неймовірний смак.

“Nothing” та “everything”

Nothing” позначає те, що в даний момент неамє доступних об’єктів або речей.

Tim and James have nothing in common. (Немає абсолюнто нічого спільного)

Everything” позначає те, що всі можливі об’єкти доступні.

Tim and Dan do everything together.

Коли в розповідному реченні застосоване слово “nothing”, в заперечному реченні використовується “anything” з тим самим значенням.

There’s nothing I want to buy here. – There isn’t anything I want to buy here.

Приклади

There’s nothing I love more than a sunny day.

Я нічого не люблю так сильно, як сонячний день.

I want to see everything at the museum.

Я хочу побачити все в цьому музеї.

Everything is going well at the moment.

Все йде чудово в даний момент.

Додатковий матеріал до теми “Неозначені займенники”


Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!