Підсилювальні прислівники
/

Підсилювальні прислівники

2 хвилини читання

Кожен, хто  вивчає англійську мову рано чи пізно зіткнеться з питанням на кшталт «Як інакше сказати “very ” (дуже) або “very much” (дуже сильно)?». Справа в тому, що зазвичай слово very використовується для посилення прикметників, які називаються слабкими (very big, very good, very tired). В цій справі нам допоможуть підсилювальні прислівники.

It’s a very interesting book. – Це дуже цікава книга.

I was very tired. – Я дуже втомився.

Але в англійській мові існують і сильні прикметники (extreme or strong adjectives), які більш виразні в порівнянні зі слабкими:

 • Big (великий) – huge (величезний).
 • Good (хороший) – excellent (чудовий).
 • Bad (поганий) – terrible (жахливий).

Як бачите, в цих парах перше слово дещо нейтральне і не дає емоційну оцінку предмета або людини. А друге слово в парі – яскраве, емоційно забарвлене. І ми вже не можемо сказати very terrible – дуже жахливий, very huge – дуже величезний. Замість very в даному випадку ми будемо використовувати інші підсилювальні прислівники (intensifying adverbs):

 • Highly (вельми).
 • Extremely (надзвичайно).
 • Absolutely (абсолютно).
 • Deeply (глибоко).
 • Bitterly (гірко).
 • Strongly (сильно).
 • Ridiculously (до смішного).

Це не всі прислівники подібного роду, існують і багато інших, але ми зупинимося на найбільшвживаних. Всі ці прислівники поєднуються з певними словами. Ми пропонуємо вам таблицю сполучуваності прислівників з прикметниками і дієсловами.

Highly Extremely Absolutely Utterly Deeply Bitterly Strongly Ridiculously
Likely – ймовірний
Unusual – незвичайний
Probable – можливий
Effective – ефективний
Successful – успішний
Competitive – конкурентний
Controversial – суперечливий
Recommended – рекомендований
Ridiculous – сміхотворний
Stupid – дурний
Impossible – неможливий
Wrong – неправильний
Alone – самотній
Appalled – страхітливий
Convinced – переконаний
Devastated – спустошений
Miserable – нещасний
Religious – релігійний
Unhappy – нещасний
Ashamed – присоромлений
Concerned – стурбований
Shocked – шокований
Committed – відданий
Affected – уражений
Disappointed – розчарований
Criticized – розкритикований
Resent – обурюватися
Regret – шкодувати
Complain – скаржитися
Cry – плакати
Weep – оплакувати
Influence – впливати
Believe – вірити
Deny – заперечувати
Recommend – рекомендувати
Support – підтримувати
Condemn – засуджувати
Suggest – пропонувати
Feel – відчувати
Argue – сперечатися
Object – протестувати
Cheap – дешевий
Expensive – дорогий
Easy – легкий
Low – низький
High – високий
Long – довгий
Large – величезний
Early – ранній

А тепер давайте детально розглянемо правила вживання підсилюючих прислівників в англійській мові.

 • Highly (вельми, надзвичайно, дуже) і extremely (вкрай, безмірно).

Ці прислівники використовуються зі словами, що виражають можливість або ймовірність. За винятком highly controversial, вони зазвичай поєднуються з прикметниками з позитивним значенням – effective (ефективний), successful (успішний).

Extremely також може використовуватися з усіма наведеними в таблиці прикметниками, за винятком recommended.

Some people love her new book, others are very disappointed. It’s highly controversial.

Деякі люблять її нову книгу, інші дуже розчаровані. Книга дуже суперечлива.

Jill’s highly unusual behavior began to worry her parents.

Вкрай незвичайна поведінка Джилл стала хвилювати її батьків.

 • Absolutely (абсолютно, повністю) і utterly (вкрай, абсолютно).

Обидва прислівники поєднуються з прикметниками, які спочатку мають на увазі в своєму значенні very:

Exhausted = very tired – виснажений, виснажений, як вичавлений лимон;

Hilarious = very funny – сміховинний, забавний.

Таким чином, ми говоримо: absolutely (utterly) exhausted – абсолютно виснажений, absolutely (utterly) hilarious – абсолютно сміховинний.

Досить часто подібні словосполучення мають негативний відтінок.

Baby seals look so utterly defenceless, do not they?

Дитинчата тюленів виглядають абсолютно беззахисними, так?

You look absolutely ridiculous in that hat.

Ти виглядаєш зовсім безглуздо в цій капелюсі.

 • Deeply (глибоко, сильно, дуже).

Як правило, прислівник deeply поєднується зі словами, що виражають почуття і емоції, таким чином підкреслюючи їх силу і глибину. Найчастіше використовується в написанні листа, ніж в живій розмові.

I deeply regret to inform you that he is fired.

Мені дуже шкода повідомляти вам, що його звільнили.

 • Bitterly (гірко, сильно, болісно).

Використовується зі словами, що виражають негативні емоції: почуття глибокої печалі, зневіри (disappointed, regret) або злості і роздратування (resent, complain). Так само як і deeply, частіше використовується в листі, ніж в розмові.

I was bitterly disappointed with my exam result.

Я був гірко розчарований результатом іспиту.

He complained bitterly about the crowds.

Він з гіркотою поскаржився на натовпи людей.

 • Strongly (сильно, строго, категорично).

Використовується з дієсловами, що виражають певну думку або ставлення до чого-небудь.

We strongly recommend that you think your decision over.

Ми настійно рекомендуємо вам обміркувати ваше рішення.

 • Ridiculously (безглуздо, абсурдно, обурливо).

Даний прислівник використовується, коли ми хочемо підкреслити крайність, надмірність або мінімальність чого-небудь, в що нам складно повірити.

She wears ridiculously high heels.

Вона ходить на абсурдно високих підборах.

The restaurant was ridiculously expensive. I do not think we’ll go there again.

Ресторан був обурливо дорогим. Не думаю, що ми підемо туди ще.

Додатковий матеріал на тему “Підсилювальні прислівники”