Особливості вживання підсилювальних прислівників у англійській мові


Кожен з тих, хто вивчає англійську мову, в певний момент повинен зіштовхнутися з однією проблемою: як сказати «very» чи «very much»? Як правило, цей прислівник вживається для підсилення властивостей прикметників, яких називають слабкими (big, good, bad, funny, tired). Наприклад: It’s very interesting book. I was very tired. Але в англійській мові існують і сильні прикметники (extreme or strong adjectives), які мають яскраве стилістичне забарвлення  і є більш виразними аналогами слабких прикметників. Наприклад, big – huge, good – excellent, bad – terrible.

Але навіть такі прикметники можна зробити ще яскравішими і надати їм визначене емоційне забарвлення. Альтернативою «very» у даному випадку виступають наступні підсилювальні прислівники (intensifying adverbs): highly, extremely, absolutely, deeply, bitterly, strongly, ridiculously. Це не всі прислівники даного роду, існує багато інших прислівників, але ми зупинимося і розглянемо саме ці, так як є строго визначені правила сполучення кожного із них з тими чи іншими прикметниками і дієсловами, які разом формують collocations (стійкі словосполучення).

Highly Extremely

Absolutely Utterly

Deeply

Bitterly

Strongly

Ridiculously

(un)likely

unusual

probable

effective

successful

competitive

controversial

recommended

ridiculous

stupid

impossible

wrong

alone

appalled convinced devastated miserable

religious

unhappy

ashamed concerned shocked committed

moved

affected

hurt (of feelings)

regret

care

disappointing disappointed resent

criticize

regret complain

cry

weep

oppose

influence

believe

deny

recommend

support

condemn

suggest

feel

argue

object

cheap

expensive

easy

low

high

long

short

small

large

early

 

Highly (вельми, надзвичайно, дуже), Extremely (вкрай, безмежно)

Використовуються зі словами, що виражають можливість / ймовірність. За виключенням highly controversial, як правило сполучується з прикметниками, що володіють позитивною конотацією. Extremely також може використовуватися з усіма наведеними в таблиці прикметниками, за виключенням recommended.

Some people love her new book, others are very angry about it. It’s highly controversial.

Jill’s highly unusual behavior began to worry her parents.

Absolutely (цілковито, повністю), Utterly (вкрай, цілковито)

Обидва прислівники, з який utterly є більш формальним, сполучаються з прикметниками, які первісно мають на увазі в своєму значенні «very», як наприклад, exhausted (very tired) – виснажений; вижатий як лимон) чи hilarius (very funny – забавний, смішний). Таким чином, ми говоримо absolutely / utterly exhausted / hilarious, а менш яскраві варіанти даних прикметників tired та funny використовуються у сполученні з very. При цьому слід пам’ятати, що неправильними є наступні сполучення absolutely / utterly tired чи very exhausted. Досить часто, але не завжди подібні словосполучення мають негативну конотацію.

Baby seals look so utterly defenceless, don’t they?

You look absolutely ridiculous in that hat.

Deeply (глибоко, сильно, дуже)

Як правило, використовується зі словами, що виражають почуття та емоції, таким чином, підкреслюючи їх силу та глибину. Частіше використовується на письмі ніж у спілкуванні.

Bitterly (гірко, сильно, болісно)

Використовується зі словами, що виражають негативні емоції: наприклад, передає почуття глибокого смутку, журби (disappointed, regret, cry) чи злості (recent, complain). Також як і deeply частіше використовується на письмі.

I was bitterly disappointed with my exam result.

He complained bitterly about the crowds.

Strongly (сильно, строго, категорично)

Використовується з дієсловами, що виражають визначену думку чи відношення до чогось.

We strongly recommend that you think your decision over.

Ridiculously (безглуздо, абсурдно, обурливо)

Даний прислівник використовується, коли ми хочемо підкреслити крайність, надмірність чи мінімальність чогось, у що нам складно повірити.

She wears ridiculously high heels.

The restaurant was ridiculously expensive. I don’t think we’ll go there again.