Однакові слова (Частина 3)

Однакові слова (Частина 3)

В статті “Однакові слова (Частина 3)” ми розберемо 20 пар слів, які схожі за написанням і звучанням в англійській мові. Ви навчитеся не плутати щоденник з молочними продуктами, а ярмарок з оплатою за проїзд. У статті наведемо точні значення слів, їх синоніми, а також приклади їх вживання в мові.

Accept vs Except

Характеристикаto accept
/ ək’sept /

дієслово
except
/ ɪk’sept /
прийменник, сполучник
Перекладприймати, погоджуватися, допускатикрім, окрім
Синонімиto take, to agree, to receivenot including, not counting, besides, other than, apart from
Приклади вживанняI can not accept his offer. I do not think it’s a good idea. – Я не можу прийняти його пропозицію. Я не думаю, що це хороша ідея.Everyone was there except Sally, she was ill. – Всі були там, крім Саллі, вона була хвора.

Affect vs Effect

Характеристикаto affect
/ ‘əfekt /
дієслово
(an) effect
/ ɪ’fekt /
іменник
Перекладвпливати, діяти, вести до зміни, негативно впливатирезультат, наслідок, ефект, вплив
Синонімиto influence, to have an effect ona result, a consequence, an impact
Приклади вживанняWeather always affects my mood. – Погода завжди впливає на мій настрій.Good music can have a positive effect on our health. – Хороша музика може мати вплив на наше здоров’я.

Слово affect найчастіше виступає як дієслово, а effect – як іменник. Як дієслова to effect іноді вживається в формальній мові зі значенням «здійснювати». Наведемо приклад:

This politician has effected many reforms.

Цей політик провів багато реформ.

Desert vs Dessert

Характеристика(A) desert
/ ‘dezə(r)t /
іменник
(a) dessert
/ dɪ’zəːt /
іменник
Перекладпустеля, нудне місце, де нічого не відбувається і не міняєтьсядесерт
Синоніми(a) wasteland, a wilderness, an uninteresting placea sweet dish, a last course
Приклади вживанняA desert is a large area with dry weather. – Пустеля – велика територія з посушливої погодою.Ice cream is the best dessert for summer. – Морозиво – кращий літній десерт.

Слово desert може використовуватися і як дієслово в значенні «покинути», «залишити».

Birds deserted this area because of cold weather.

Птахи покинули цю місцевість через холодну погоду.

Envelop vs Envelope

Характеристикаto envelop
/ ɪn’veləp /

дієслово
an envelope
/ ‘envələʊp /

іменник
Перекладогорнути, покрити з усіх боківконверт, обгортка, обкладинка
Синонімиto surround, to cover, to wrapa wrapper, a covering
Приклад вживанняFog enveloped our city. – Туман огорнув наше місто.Please, find an envelope for my letter. – Будь ласка, знайди конверт для мого листа.

Loose vs Lose

Характеристика(To) loose
/ luːs /
прикметник, дієслово
to loosen
/ luːzen /

дієслово
Перекладприкметник – вільний, нещільно сидить, незафіксований;

дієслово – послабити, розв’язати, стріляти
втратити, програти
Синонімиnot fixed, unfastened, movable;

to unfasten, to untie, to undo, to slacken
to be deprived of, to stop having, to be defeated, to be beaten
Приклади вживанняShe was dressed in a loose blouse and tight trousers. – Вона була одягнена у вільну блузку і облягаючі штани.

The seaman loosed the ropes and threw his weight on the sail. – Матрос послабив канати і всією своєю вагою навалився на вітрило.
He always loses small things. – Він завжди втрачає дрібні речі.

You’ll lose the game if you do not train. – Ти програєш гру, якщо не будеш тренуватися.

Найчастіше loose вживається в ролі прикметника, а lose – як дієслово. Деякі радять запам’ятовувати написання так: якщо вам потрібне дієслово «втрачати», то «втратьте» одну букву «o» в слові loose.

Principal vs Principle

Характеристикаa principal
/ ‘prɪnsəp(ə)l /
іменник
(a) principle
/ ‘prɪnsəp(ə)l /
іменник
Перекладдиректор школи, ректор університету, головапринцип, правило, теорія
Синонімиa headmaster, a directora concept, a postulate, essence
Приклади вживанняThe principal of our university is a strict man. – Ректор нашого університету – суворий чоловік.Good client service is our important principle. – Гарне обслуговування клієнтів – наш важливий принцип.

Stationery vs Stationary

Характеристикаstationery
/ ‘steɪʃ(ə)n(ə)ri /

іменник
stationary
/ ‘steɪʃ(ə)n(ə)ri /

прикметник
Перекладканцтоваринерухомий, стаціонарний
Синонімиwriting materials, office materials, office suppliesmotionless, immobilized, static
Приклади вживанняJohn provides our office with stationery. – Джон постачає наш офіс канцтоварами.We remained in a stationary bus until the police arrived. – Ми залишалися в нерухомому автобусі, поки не приїхала поліція.

Beside vs Besides

Характеристикаbeside
/ bɪ’saɪd /

прийменник
besides
/ bɪ’saɪdz /

прийменник, вступне слово
Перекладпоруч, білякрім того, що; в придачу до, що; поряд з; заодно; крім того (як вступне слово)
Синонімиnext to, by, by the side ofaside from, apart from, except
Приклади вживанняThere was a green vase beside the chair. – Біля стільця стояла зелена ваза.He is a fair-weather friend. Besides, he is a dishonest person. – Він один тоді, коли йому це вигідно. Крім того, він нечесна людина.

Cook vs cooker

Характеристикаa cook
/ kʊk /

іменник
a cooker
/ ‘kʊkə(r) /

іменник
Перекладкухаркухонна плита
Синонімиa chefa stove
Приклади вживанняI’m the best cook of the restaurant. – Я кращий кухар ресторану.He needs to buy an electric cooker for a new apartment. – Йому потрібно купити електричну плиту для нової квартири.

Current vs Currant

Характеристика(A) current
/ ‘kʌrənt /

прикметник, іменник
a currant
/ ‘kʌrənt /

іменник
Перекладприкметник – поточний, актуальний, діючий;

іменник – потік (води / повітря)
смородина
Синонімиpresent, contemporary, ongoing, popular, modern;

a tide
Приклади вживанняThe current economic conditions make us save money. – Поточні економічні умови змушують нас відкладати / збирати гроші.

Some bird species use warm air currents to help them fly. – Деякі види птахів використовують теплі потоки повітря, щоб літати.
The jam is made with currants and raspberries. – Джем зроблений зі смородини та малини.

Effective vs Efficient

Характеристикаeffective
/ ɪ’fektɪv /

прикметник
efficient
/ ɪ’fɪʃ(ə)nt /

прикметник
Перекладдієвий, результативнийефективний, продуктивний
Синонімиsuccessful, functional, of assistancewell organized, productive, labour-saving
Приклади вживанняAspirin is an effective headache remedy. – Аспірин – дієві ліки від головного болю.This project made efficient use of our limited resources. – У цьому проекті були ефективно використані наші обмежені ресурси.

Давайте спробуємо розібратися в різниці між цими словами, так як її досить складно вловити. Слово effective можна перекласти як «має бажаний ефект», воно показує, чи був досягнутий результат. Слово efficient демонструє, наскільки продуктивно використовуються наявні ресурси: гроші, час і т.д.

Personal vs Personnel

Характеристикаpersonal
/ ‘pɜː(r)s(ə)nəl /

прикметник
personnel
/ ˌpɜː(r)sə’nel /

іменник
Перекладособистий, індивідуальний, власнийперсонал, кадри, штат
Синонімиindividual, privatestaff, employees, workers, (a) workforce
Приклади вживанняHer personal experience helps her to teach students. – Її особистий досвід допомагає навчати студентів.We need good sales personnel in order to increase gross profit. – Щоб збільшити валовий прибуток, нам потрібні хороші кадри в сфері продажів.

Quite vs Quiet

Характеристикаquite
/ ‘kwaɪt /

прислівник
quiet
/ ‘kwaɪət /

прикметник
Перекладдосить, в певній мірі, зовсім, дуже, цілкомтихий, безшумний, спокійний
Синонімиfairly, rather, slightly, almostsilent, still, soundless, calm, serene, peaceful
Приклади вживанняHe’s quite an interesting person. – Він досить цікава людина.

I’m quite sure that you’ll be back. – Я цілком впевнений, що ти повернешся.
Her child is always quiet in front of strangers. – Її дитина завжди спокійна перед незнайомцями.

This washing machine has a quiet engine. – У цієї пральної машини тихий двигун.

Sensible vs Sensitive

Характеристикаsensible
/ ‘sensəb(ə)l /

прикметник
sensitive
/ ‘sensətɪv /

прикметник
Перекладрозсудливий, розумнийчутливий, вразливий, ніжний
Синонімиpractical, rational, reasonableresponsive, delicate, fragile, tender
Приклади вживанняThe most sensible way of solving this problem is to learn English and pass an exam. – Найбільш розумний спосіб вирішення цієї проблеми – вчити англійську і скласти іспит.My teeth are quite sensitive to cold drinks and food. – Мої зуби досить чутливі до холодних напоїв і їжі.

Shade vs Shadow

Характеристикаshade
/ ʃeɪd /
іменник
shadow
/ ‘ʃædəʊ /

іменник
Перекладтінь для захисту від сонця, прохолодне місцетінь від предмета або людини
Синонімиa shelter, coolness, darkness(a) silhouette, (a) shape, a contour
Приклади вживанняI think we should find some shade to rest. – Я думаю, нам слід знайти тінь, щоб відпочити.Vampires do not cast shadows. – Вампіри не відкидали тіні.

Conscience vs Conscious

Характеристика(A) conscience
/ ‘kɒnʃ(ə)ns /
іменник
conscious
/ ‘kɒnʃəs /

прикметник
Перекладсовістьзнаходиться в свідомості
Синонімиmoral sense, principles, ethicsawake, aware
Приклади вживанняEvery time she cries, he suffers a pang of conscience. – Кожен раз, коли вона плаче, його мучить совість.Jim was conscious throughout the operation. – Джим був у свідомості протягом всієї операції.

Dairy vs Diary

Характеристика(A) dairy
/ ‘deəri /
іменник
a diary
/ єdaɪəri /
іменник
Перекладмолочний магазин, молочні продуктищоденник
Синонімиmilk products, a creamerya journal, an appointment book, an organizer
Приклади вживанняHe is allergic to dairy. – У нього алергія на молочні продукти.When I was a child I used to keep a diary. – Коли я був дитиною, я вів щоденник.

Device vs Devise

Характеристикаa device
/ dɪ’vaɪs /

іменник
to devise
/ dɪ’vaɪz /
дієслово
Перекладпристрій, схема, планвинаходити, вигадувати, розробляти
Синонімиa gadget, a tool, a plan, a schemeto conceive, to come up with, to invent
Приклади вживанняMay I use electronic devices on board? – Я можу використовувати електронні пристрої на борту?We’ve devised a plan to make our employees work better. – Ми розробили план, який стимулює співробітників працювати краще.

Fair vs Fare

Характеристика(A) fair
/ feə(r) /
іменник, прикметник
fare
/ feə(r) /
іменник
Перекладіменник – ярмарок;

прикметник – чесний, світлий
вартість проїзду / квитка
Синонімиjust, honest, blond/blonde (светлые волосы), lighta ticket price, a fee, charge
Приклади вживанняKate is a cute girl with long fair hair. – Кейт – мила дівчина з довгим світлим волоссям.A taxi driver asked her to pay her fare. – Водій таксі попросив її оплатити вартість поїздки.

Career vs Carrier

Характеристикаa career
/ kə’rɪə(r) /
іменник
a carrier
/ ‘kæriə(r) /

іменник
Перекладкар’єра, професія, рід діяльностікомпанія-перевізник, транспорт, переносник (речей, хвороб)
Синонімиa profession, an occupation, a joba bearer, a transporter, a courier
Приклади вживанняHe made a successful career in the oil industry. – Він побудував успішну кар’єру в нафтовидобувній промисловості.If you are busy, we can send this equipment by carrier. – Якщо ви зайняті, ми можемо відправити це обладнання через перевізника.

Додатковий матеріал до теми “Однакові слова (Частина 3)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box