Однакові слова (Частина 2)

Однакові слова

Чи плутаєте ви однакові англійські слова? Не лякайтеся – з цією проблемою стикаються більшість учнів, але її можна вирішити. На сучасних прикладах з фільмів і серіалів покажемо, як розрізняти такі слова.

Ми вже розповідали вам про схожі слова, які часто плутають в англійській мові. Але їх так багато, що всі в одну статтю ніяк не вмістилися б. Сьогодні представимо вам 20 нових пар так званих commonly confused words. Розберемо, як не переплутати боса з кухарем, персонал з матеріалом, ціну з призом, кухню з двоюрідним братом і політику зі стратегією.

Однакові слова: Chief / Chef

Характеристикаchief
/tʃiːf/
chef
/ʃef/
Перекладіменник – лідер, керівник

прикметник – головний, найважливіший; керівний
іменник – кухар, шеф-кухар
Синонімиіменник – a boss, an employer, a head

прикметник – main, supreme
іменник – a cook
Приклади вживанняI’d like to appoint Jeff chief loan officer. – Хочу призначити Джеффа провідним кредитним фахівцем.

The chief of the staff is responsible for taking serious decisions. – Керівник персоналу відповідальний за прийняття серйозних рішень.
Remi has always dreamt of becoming a chef at a Michelin-starred restaurant. – Ремі завжди мріяв стати кухарем ресторану, відзначеного зірками “Мішлен”.

Suite / Suite

Характеристикаsuit
BrE – / sjuːt /, AmE – / suːt /
suite
/ Swiːt /
Перекладіменник – костюм, комплект одягу

дієслово – підходити, влаштовувати, задовольняти вимогам
іменник – номер люкс; набір, комплект
Синонімиіменник – a tuxedo

дієслово – to satisfy, to match up, to measure up
іменник – a deluxe room; a set
Приклади вживанняTry on this suit, I guess it should fit you perfectly. – Примір цей костюм, я думаю, він буде сидіти на тобі ідеально.

The variety of beverages and appetizers at the party suited all tastes. – Різноманітність напоїв і закусок на вечірці задовольняло всім смакам.
I need a suite in your hotel. – Мені потрібен номер люкс у вашому готелі.

We ordered a new four-piece suite for the kitchen. – Ми замовили новий комплект меблів з чотирьох предметів для кухні.

Cousine / Cuisine

Характеристикаcousin
/ Kʌzn /
cuisine
/ Kwɪziːn /
Перекладкузен, кузина; далекий родич; однодумецькухня, кулінарне мистецтво
Синонімиa distant relative; like-minded personcookery, national food
Приклади вживанняHoney, my cousin is going to stay with us for a couple of weeks. – Дорога, мій двоюрідний брат поживе у нас пару тижнів.

I’ve got plenty of cousins who support me. – У мене багато однодумців, які підтримують мене.
Take me to some cafe where locals eat. I want to try their national cuisine. – Відведи мене в кафе, в якому їдять місцеві. Хочу спробувати їх національну кухню.
  • First cousin означає «двоюрідний брат / сестра», а second cousin – «троюрідний брат / сестра».

Однакові слова: Deny / Refuse

Характеристикаdeny
/dɪˈnaɪ/
refuse
/rɪˈfjuːz/
Перекладзаперечувати; заважати, перешкоджативідкидати, відхиляти, відмовляти
Синонімиto disclaim; to preventto decline, to reject
Приклади вживанняпісля дієслова to deny вживаємо іменник, займенник that або дієслово з закінченням -ing:

The thief denied the theft of the car. – Злодій заперечував, що він вкрав машину.
The judge refused to sustain a claim. – Суддя відмовився задовольнити позов.

Ashamed / embarrassed

Характеристикаashamed
/əˈʃeɪmd/
embarrassed
/ɪmˈbærəst/
Перекладвідчуває почуття соромузбентежений, збитий з пантелику
Синонімиsheepish, contrite, shameful
confused, abashed
Приклади вживанняпісля прикметника ashamed вживаємо або прийменник of, або займенник that:

The accountant was ashamed of his awkward dancing at the corporate party. – Бухгалтер відчував сором після своїх незграбних танців на корпоративній вечірці.
після прикметника embarrassed вживаємо прийменник by або about:

I was embarrassed by her behavior. – Мене збентежило її поведінка.

I was too embarrassed about her words that I could not do anything. – Я була настільки збита з пантелику її словами, що не змогла нічого зробити.

Accept / agree

Характеристикаaccept
/əkˈsept/
agree
/əˈɡriː/
Перекладприймати (подарунок, пропозиція, правду, ідею), допускатипогоджуватися, сходитися в поглядах; домовлятися; відповідати
Синонімиto receive, to answer affirmatively, to admit
to consent
Приклади вживанняHave you already accepted the invitation to their wedding? – Ви вже прийняли запрошення на їх весілля?

Her husband has passed away, but she still can not accept the fact that he’s gone. – Її чоловік помер, але вона ніяк не може прийняти факт того, що його більше немає.
після дієслова to agree вживаємо прийменники with, on / about, частку to з дієсловом або займенник that:

We agreed to put off the meeting till Monday. – Ми домовилися відкласти збори до понеділка.

We agree on many social and political issues. – Ми сходимося в поглядах з багатьох соціальних і політичних питань.

Однакові слова: Tall / high

Характеристикаtall
/tɔːl/
high
/haɪ/
Перекладпевного зростання (про людей), висотний (про багатоповерхових будівлях)високий (про об’єкти); високопоставлений; відмінний, чудовий
Синонімиelevated, huge, vastlarge, big
Приклади вживанняHow tall is your boy? – Наскільки ваш хлопчик високий?

Tall skyscrapers almost reach the clouds. – Висотні хмарочоси майже дістають до хмар.
It’s dangerous to swim today. The waves are extremely high. – Сьогодні небезпечно плавати. Хвилі дуже високі.

Their goods are known for the high quality. – Їхні товари відомі своєю відмінною якістю.

Opportunity / possibility

Характеристикаopportunity
BrE — /ˌɒpəˈtjuːnəti/, AmE — /ˌɑːpərˈtuːnəti/
possibility
BrE — /ˌpɒsəˈbɪləti/, AmE — /ˌpɑːsəˈbɪləti/
Перекладшанс, сприятлива можливість, слушна нагодаймовірність, можливість
Синонімиa chanceprobability, likelihood
Приклади вживанняпісля іменника an opportunity вживаємо прийменник for або конструкцію to do smth:

This private school is a great opportunity for your kids. – Ця приватна школа – відмінний шанс для ваших дітей.

I appreciate the opportunity to make a toast and thank you all. – Я ціную можливість виголосити тост і подякувати вам усім.
після іменника a possibility вживаємо прийменник of або займенник that:

There is a possibility that the weather will be bad at the weekend. – Є ймовірність, що погода на вихідних зіпсується.

Is there a possibility of any injuries during the rock-climbing classes? – А яка ймовірність отримати травму під час занять скелелазінням?

Thankful / grateful

Характеристикаthankful
/ˈθæŋkfl/
grateful
/ˈɡreɪtfl/
Перекладрадісний від того, що уникнув небезпеки; радісний від того, що щось неприємне позадувдячний за щось хороше
Синонімиpleasedappreciative
Приклади вживанняпісля прикметника thankful вживаємо прийменник for, займенник that або конструкцію to do smth:

Alice was thankful that she did not get in jail. – Еліс була рада тому, що вона не потрапила до в’язниці.

I’m thankful to stay in one piece after the car crash. – Я радий, що залишився живий після автомобільної аварії.
після прикметника grateful вживаємо конструкцію to smb for smth (кому-то за що-небудь) або займенник that:

I’m grateful to my parents for my happy childhood. – Я вдячний своїм батькам за щасливе дитинство.

Nick was grateful that he had a shelter. – Нік був вдячний за те, що у нього був притулок.

Однакові слова: Foreigner / stranger

Характеристикаforeigner
BrE — /ˈfɒrənə(r)/, AmE — /ˈfɔːrənər/, /ˈfɑːrənər/
stranger
BrE — /ˈstreɪndʒə(r)/, AmE — /ˈstreɪndʒər/
Перекладіноземецьнезнайомець, сторонній; чужий в якийсь обстановці
Синонімиsomeone is from abroad/overseasan unknown person
Приклади вживанняIt’s not that easy for a foreigner to get a proper job. – Іноземцю не так легко отримати належну роботу.I feel like a complete stranger in New York. – Я відчуваю себе чужим у Нью-Йорку.

Alternately / alternatively

Характеристикаalternate(ly)
BrE — /ɔːlˈtɜːnət/, AmE — /ˈɔːltərnət/
alternative(ly)
BrE — /ɔːlˈtɜːnətɪv/, AmE — /ɔːlˈtɜːrnətɪv/
Перекладпочерговий, що чергуєтьсяальтернативний, інший варіант
Синонімиin turns, consecutivelyanother option, instead, on the other hand
Приклади вживанняSeasons change alternately in this region. – У цьому регіоні пори року змінюються по черзі.We were walking home on foot. Alternatively, we could take a taxi, but we did not have money. – Ми йшли додому пішки. Як варіант, ми могли взяти таксі, але у нас не було грошей.

Staff / stuff

Характеристикаstaff
BrE — /stɑːf/, AmE — /stæf/
stuff
/stʌf/
Перекладіменник – службовий персонал

дієслово – набирати персонал

прикметник – штатний
іменник – штука, штуковина; матеріал, речовина; щось невизначене (ідея, справа)

дієслово – набивати, начиняти
Синонімиіменник – employees, personnel

дієслово – to hire

прикметник – in-house
іменник – a thing, an object, an item; a substance, material

дієслово – to fill
Приклади вживанняслово staff може вживатися як з дієсловом у множині, так і в однині.

The staff are supposed to be hardworking. – Співробітники повинні бути працьовитими.

The staff has shown its readiness to work hard. – Персонал показав готовність працювати старанно.
I can not meet you at the airport. I’ve got some stuff to do. – Я не можу зустріти тебе в аеропорту. Мені треба зробити деякі справи.

Jim quickly stuffed his clothes into the suitcase and hurried to catch the train. – Джим швидко запхав речі в чемодан і поквапився на поїзд.

Однакові слова: Ache / pain

Характеристикаache
/eɪk/
pain
/peɪn/
Перекладіменник – біль (тривала, ниючий, що доставляє дискомфорт)

дієслово – відчувати біль
іменник – гострий біль при травмі або хвороби; горе, страждання

дієслово – завдавати болю, хворіти; мучити, засмучувати
Приклади вживанняRunner’s calves ached after the marathon. – Ікри бігуна боліли після марафону.

The kid felt a dull ache in the stomach after eating some cookies. – Дитина відчуапла тупий біль в животі після того, як з’їла трохи печива.
Let’s help this poor guy. He seems to be in pain. – Давай допоможемо цьому бідоласі. Схоже, йому боляче.

Mike felt sharp pain in his chest and we called an ambulance. – Майк відчув гострий біль у грудях, і ми викликали швидку.

Loudly / aloud

Характеристикаloudly
/ˈlaʊdli/
aloud
/əˈlaʊd/
Перекладголосно (про будь-якому гучному звуці)вголос, на весь голос
Синонімиin a loud voice
out loud
Приклади вживанняThe books fell loudly on the table. – Книги голосно впали на стіл.Mary, please read your verse aloud for the whole class. – Мері, будь ласка, прочитай свій вірш вголос для всього класу.

Price / prize

Характеристикаprice
/praɪs/
prize
/praɪz/
Перекладіменник – ціна; жертва

дієслово – встановлювати ціну
іменник – премія, нагорода; приз, виграш

дієслово – високо цінувати, оцінювати по достоїнству
Синонімиіменник – cost, charge, a fee; a sacrificeіменник – an award, a trophy

дієслово – to appreciate, to value
Приклади вживанняOur wedding dresses range in price from 150 $ to 500 $. – Наші весільні сукні коштують від 150 до 500 доларів.

If you want to become rich, you have to pay a certain price. – Якщо ти хочеш бути багатим, доведеться чимось пожертвувати.
The main prize in the competition is a month for two in Italy. – Головний приз у змаганнях – це поїздка на двох до Італії на місяць.

Arise / rise

Характеристикаarise
/əˈraɪz/
rise
/raɪz/
Перекладдієслово – з’являтися, виникати; відбуватися, виникатидієслово – сходити, підніматися; збільшуватися в об’ємі, рости

іменник – схід, зростання, підйом; надбавка до зарплати
Синонімидієслово – to start, to begin, to arriveдієслово – to go upwards, to lift, to increase
Приклади вживанняIf a crisis arises, we should come up with plan B. – Якщо виникне криза, ми повинні придумати план Б.

People think that all their problems arise from the decisions of the government. – Люди вважають, що всі їхні проблеми є наслідком рішень уряду.
Accommodation prices will continue to rise during this year. – Ціни на житло продовжать рости в цьому році.

Am I going to get a rise for the overtime work? – Я отримаю прибавку за переробки?

City / town

Характеристикаcity
/ˈsɪti/
town
/taʊn/
ПерекладBrE – велике значиме місто, місто з місцевим самоврядуванням; жителі міста (з дієсловом в однині)

AmE – місто будь-якого розміру, у якого визначені межі і який наділений офіційними повноваженнями від уряду штату
BrE – невелике місто; адміністративний центр району, діловий центр; жителі містечка (з дієсловом в однині)

AmE – село
Приклади вживанняThe city is waiting for a new election race. – Жителі міста чекають нової передвиборної гонки.Today I’m going to town for a brief business meeting. – Сьогодні я їду в центр на коротку ділову зустріч.

Close / shut

Характеристикаclose
BrE — /kləʊz/, AmE — /kloʊz/
shut
/ʃʌt/
Перекладзакритизачинити, замкнути на ключ
Синонімиto end, to stop, to finishto lock
Приклади вживанняClose the door please when leaving. – Коли будете йти, закрийте, будь ласка, двері.

Calm down. Close your eyes and count to ten. – Розслабтеся. Закрийте очі і порахуйте до десяти.
Shut the door from the outside right now! – Зараз же захлопніть двері з того боку!

Switch off the light and shut the warehouse. – Вимкни світло і замкни склад.

Politics / policy

Характеристикаpolitics
BrE — /ˈpɒlətɪks/, AmE — /ˈpɑːlətɪks/
policy
BrE — /ˈpɒləsi/, AmE — /ˈpɑːləsi/
Перекладполітика, політична діяльність; політичні переконання і поглядилінія поведінки, стратегія; принципи, стандарти, норми
Приклади вживанняMany people say that they are not interested in politics, they want to discuss something entertaining. – Більшість людей кажуть, що їх не цікавить політика, і вони хочуть обговорювати щось розважальне.I develop foreign policy of our company. – Я розвиваю міжнародну стратегію нашої компанії.

Hear / listen

Характеристикаhear
BrE — /hɪə(r)/, AmE — /hɪr/
listen
/ˈlɪsn/
Перекладчути, володіти слухомслухати, уважно і усвідомлено сприймати інформацію;
Синонімиto notice soundto receive sonic information attentively, to pay attention to sounds
Приклади вживанняI can hear them talking behind the door. – Я чую, як вони кажуть за дверима.

I heard the rumours about closing our company for good. – Я чула чутки про те, що нашу компанію хочуть закрити назавжди.
Listen to him carefully and answer every question sincerely. – Слухай його уважно і відповідай щиро на кожне питання.

While commuting, I listen to the music or audiobooks. – Добираючись до роботи на транспорті, я слухаю музику або аудіокниги.

Додатковий матеріал до теми “Однакові слова (Частина 2)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box