Схожі слова в англійській мові

Схожі слова

У цій статті ми розберемо схожі слова в англійській мові, тобто їх відмінності і правила вживання: classic classical, economic economical, historic historical, effective efficient, eligible illegible, affect effect, humanely humanly, opportunity possibility, actual topical, imminent eminent. Ці схожі між собою слова іноді можуть збентежити навіть досвідченого «користувача» англійської мови. Давайте розберемося в них і усунемо можливе нерозуміння раз і назавжди!

1. Classical or classic?

СловоЗначенняПриклад
ClassicalКласичний (про мистецтво: музику, літературу, архітектуру та т. д.)

Класичний, традиційний (про традиційну науці)

Класичний, античний (про культуру Стародавнього Риму і Греції)
I do not like classical music because it seems boring to me. – Я не люблю класичну музику, тому що вона здається мені нудною.

Classical physics does not include the theory of relativity and quantum mechanics. – Класична фізика не включає теорію відносності і квантову механіку.

I have always been an admirer of the classical Greek mythology. – Я завжди був прихильником класичної грецької міфології.
ClassicКласичний, суворий

Класичний (в значенні «перевірений часом»)
I have always liked classic dresses. – Мені завжди подобалися класичні сукні.

“Jane Eyre” is a good example of a classic novel. – «Джейн Ейр» – хороший приклад класичного роману.
Classic та ClassicalКласичний, типовийHis behaviour is a classic / classical example of egoism – Його поведінка – типовий приклад егоїзму.

2. Economic or Economical?

EconomicЕкономічний (сфера економіки)

Економічно вигідний, рентабельний, доцільний
The government is going to introduce a new economic reform. – Уряд збирається провести нову економічну реформу.

Business should be economic, otherwise there is no point in launching it. – Бізнес повинен бути рентабельним, інакше його немає сенсу починати.
EconomicalОщадливий, економний, розважливийI must be economical and then I’ll have saved enough money for a car by the end of the year. – Я повинен бути бережливим, і тоді я зберу достатньо грошей на машину до кінця року.

3. Effective or efficient?

EffectiveЕфективний, дієвий

Чинний, який має силу

Фактичний
This medicine is really effective. – Ці ліки дійсно ефективні.

The law will be effective from December. – Закон вступить в силу в грудні.

The country was under effective control of another country. – Країна перебувала під фактичним контролем іншої країни.
EfficientЕфективний, доцільний, результативний

Умілий, кваліфікований
Fluorescent lamps are efficient for saving electric energy. – Флуоресцентні лампи ефективні для економії електроенергії.

You should take training courses from time to time if you want to be efficient in your job. – Слід час від часу проходити курси підвищення кваліфікації, якщо хочеш бути компетентним у своїй роботі.

4. Historic or Historical?

HistoricМає історичне значенняWe are standing on one of the most important historic sites of our country. – Ми стоїмо на одному з найважливіших історичних місць нашої країни.
HistoricalІсторичний, пов’язаний з історієюDo you like historical novels? – Тобі подобаються історичні романи?

5. Eligible or illegible?

Eligible /ˈelɪdʒəb(ə)l/Має право (бути обраним на якусь посаду), придатний, відповіднийHe is eligible for this position because he’s been working for the company for a long time. – Він має право на цю посаду, так як пропрацював в компанії довгий час.
Illegible /ɪˈledʒəb(ə)l/Нечіткий, нерозбірливийI’m afraid your handwriting is illegible. – Боюся, твій почерк нерозбірливий.

6. To affect or to effect?

Слід зазначити, що обидва слова можуть бути як іменником, так і дієсловом. Якщо порівнювати іменники, то affect – це афект, емоційний стан людини, при якому він відчуває сильні емоції і не може контролювати свої дії. Effect як іменник – це ефект, вплив, результат:

He committed a murder in the state of affect.

Він скоїв вбивство в стані афекту.

Her actions had a reverse effect.

Її дії мали зворотний ефект.

Порівняння дієслів to affect і to effect наведено нижче:

To affect
/əˈfekt/
Впливати, зачіпати, впливати

Шкодити, завдавати шкоди
This event affected his mood greatly. – Ця подія дуже вплинула на його настрій.

Smoking will affect your voice. – Куріння зашкодить твоєму голосу.
To effect
/ɪˈfekt/
Виконувати, здійснюватиThe first payment must be effected by July 20. – Перший платіж повинен бути здійснений до 20-го липня.

7. Humanely or humanly?

Humanely /hjuː’meɪnlɪ/Гуманно, людяно (= kindly)We should treat animals humanely. – Нам слід ставитися до тварин гуманно.
Humanly /’hjuːmənlɪ/З людської точки зору

В межах людських сил
You think humanly, that’s why you will not be able to understand the thinking of a beaver. – Ти думаєш як людина, тому ти не зможеш зрозуміти мислення бобра.

I’ll do everything humanly possible to give the best to my children. – Я зроблю все можливе, щоб дати краще своїм дітям.

8. Opportunity or possibility?

OpportunityСприятлива можливість, слушна нагода

Можливість, перспектива, шанс
Please contact me at the first opportunity. – Будь ласка, зв’яжіться зі мною при першій же можливості.

There are many opportunities in a big city. – У великому місті багато можливостей.
PossibilityЙмовірність, можливістьThere is a strong possibility of being fired for such a mistake. – Є велика ймовірність бути звільненим за таку помилку.

9. Actual or topical?

ActualФактичний, діючий, реальний

Поточний, який нині діє
The actual costs are given in the report. – Реальні витрати вказані в звіті.

You can see the actual hruvnia-to-dollar rate on this site. – Ви можете побачити поточний курс гривні до долара на цьому сайті.
TopicalАктуальне, злободенне

Тематичний, присвячений якій-небудь темі
Unemployment is a topical issue for our society. – Безробіття – актуальна проблема нашого суспільства.

There is a topical structure in this book. – Ця книга структурована за темами.

10. Imminent or eminent?

Imminent /ˈɪmɪnənt/Насувається, невідворотнийI can feel the imminent danger. – Я відчуваю, що насувається небезпека.
Eminent /ˈemɪnənt/Виступаючий, що стирчить

Видатний
I see an eminent cliff over the sea. – Я бачу скелю, яка виступає над морем.

He is an eminent scientist and just a good person. – Він видатний вчений і просто хороша людина.

Додатковий матеріал до теми “Схожі слова в англійській мові”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box