Дифтонги
/

Дифтноги в англійській

1 хвилина читання

На нашому сайті вже є стаття «Правила читання: голосні букви», з якою ви, ймовірно, вже ознайомилися. У даній статті хотілося б докладніше зупинитися на такому явищі фонетичної системи англійської мови, як дифтонги. Дифтонгів в українській мові немає, тому у тих, хто вивчає вимову цих звуків, можуть виникнути деякі складності. Щоб цього уникнути, давайте розберемося в самому понятті «дифтонг в англійській мові» і його відмінності від інших елементів мови.

Дифтонги і діфтонгоїди в англійській мові

Як відомо, в англійській мові всього лише шість голосних букв і двадцять два голосних звука. Всі голосні звуки можна класифікувати за кількома параметрами, а саме:

  • за особливостями положення губ (губні, нелабіалізовані голосні звуки)
  • за особливостями положення мови (голосні звуки переднього, середнього, змішаного, заднього, глибокого заднього, відсунутого назад, просунутого вперед рядів); а також голосні звуки високого, середнього та низького підйомів)
  • за часом вимови (довгі і короткі голосні звуки)
  • в залежності від стабільності артикуляції (вимови)

Нас цікавить саме останній пункт. Наявність або відсутність змін у процесі вимови голосних звуків дає нам можливість розрізняти монофтонги, діфтонгоїди, дифтонги в англійській мові.

Монофтонги – це звуки, вимовляючи які, ви не міняєте свою артикуляцію протягом всього періоду їх звучання. Наприклад: [i], [e], [a], [ε]far, ask, dog, book, form.

Діфтонгоїди – це звуки, якість яких неоднорідна на початку і в кінці вимови. Наприклад: [i:], [u:]soon, loose, deed, sleep.

Дифтонги в англійській мові – ( «ди» – два, «фтонг» – звук) – це неподільні звуки, які складаються з двох різних за якістю елементів. Як правило, в складі дифтонгів в англійській мові один з компонентів буває складовим. Дифтонг вважається спадним, якщо складовим є його перший компонент, а якщо другий – то дифтонг висхідний. Приклади дифтонгів в англійській мові: [au], [ai], [ei], [oυ], [oi], [ie], [eu], [εe], [υe]made, late, how, house, fight, bone, coin, tear, cope, fair, sure.

Більш того, в англійській мові існують ще й трифтонги, такі ось складні голосні звуки, які складаються з трьох елементів, що утворюють один склад. Таких трифтонгів два: [aie] і [aυe]. Приклади: fire, liar, hour, our, sour.

І не варто з усіма перерахованими поняттями плутати диграфи – стійкі поєднання двох букв, які вимовляються як один звук. Приклад: [ei], [oi], [o:]vein, oil, August, maid, loud, day, oak, see, mean.

Знання всіляких класифікацій і видів голосних звуків в цілому допоможе вам в тренуванні вимови, так як ви будете знати певні правила і варіанти читання тієї чи іншої літери (а, значить, того чи іншого звуку).