Майбутнє в минулому. Future in the Past.


В англійській мові можливо все. Навіть така абсурдна назва для цілої групи часів – Future in the Past – майбутнє в минулому. Як таке може бути, запитаєте ви. Як майбутній час потрапив в минулие? Дуже просто – мова про те, коли ми говоримо про дії, які були майбутнім для певного моменту в минулому. Відразу наведемо приклад:

He said he would come at 5 o’clock.

Він сказав, що прийде о 5 годині.

На той момент, коли він це говорив, ще не було 5 години. Тобто дія «прийде» є майбутнім по відношенню до минулої дії «сказав». Ось вам і час Future in the Past.

Існує чотири часа групи Future in the Past:

 • Future Simple in the Past
 • Future Continuous in the Past
 • Future Perfect in the Past
 • Future Perfect Continuous in the Past

Утворення часів Future in the Past: формула

Час Future in the Past утворюються так само, як його аналоги з групи Future, тільки замість допоміжних дієслів will і shall використовуються would і should. Should використовується тільки для першої особи однини і множини, але існує тенденція використовувати would для всіх осіб і чисел:

Future Simple in the Past Future Continuous in the Past
I would (should) work. I would (should) be working.
We would (should) work. We would (should) be working.
You would work. You would be working.
He (she, it) would work He (she, it) would be working.
They would work. They would be working.
Future Perfect in the Past Future Perfect Continuous in the Past
I would (should) have worked. I would (should) have been working.
We would (should) have worked. We would (should) have been working.
You would have worked. You would have been working.
He (she, it) would have worked. He (she, it) would have been working.
They would have worked. They would have been working.

У питальній формі допоміжне дієслово would (should) ставиться перед підметом:

 • Would I work?
 • Would we be working?
 • Would he have worked?
 • Would they have been working?

У заперечній формі not ставиться після допоміжного дієслова would (should):

 • I would not work.
 • We would not be working.
 • He would not have worked.
 • They would not have been working.

Як скорочена форма використовується закінчкння ‘d в затверджуважьній формі для обох допоміжних дієслів і would not (should not) в заперечній формі:

 • He’d be working.
 • They would not have worked.
 • We should not work.

Вживання Future in the Past: приклади речень.

Часи Future in the Past вживаються в підрядних реченнях, коли присудок головного речення виражено дієсловом у минулому часі. Мета вживання Future in the Past – показати, що дія в підрядному реченні відбудеться пізніше дії в головному реченні.

Наведемо приклади Future in the Past:

I thought that you would be late.

Я думав, ти запізнишся. (Future Simple in the Past)

I knew we would be packing next Friday.

Я знав, що ми будемо збиратися наступної п’ятниці. (Future Continuous in the Past)

He said he would have read the book by the time I needed it.

Він сказав, що дочитає книгу до того часу, як вона мені знадобиться. (Future Perfect in the Past)

Таким чином, часи Future in the Past позначають майбутню дію щодо певного моменту в минулому. Як видно з прикладів, речення обов’язково містить дієслово в минулому часі в головному реченні, без нього вживання Future in the Past неможливо.

Якщо ви вже стикалися з такою темою, як «Узгодження часів», ви зрозумієте, що часи Future in the Past виникли саме завдяки правилам узгодження. Цікаво, що в англомовних граматичних посібниках часи Future in the Past взагалі не виділяються в окрему групу, а розглядаються в рамках правил узгодження часів і способів вираження майбутньої дії, описувану з минулого. Крім того, про вживання would замість will ми дізнаємося при вивченні непрямої мови в англійській мові, так на неї теж діють правила узгодження часів:

He says: “I will not buy this car.”
He said he would not buy that car.

Він каже: «Я не куплю цю машину».
Він сказав, що не купить ту машину.

She hopes she will have finished the courses by the beginning of spring.
She hoped she would have finished the courses by the beginning of spring.

Вона сподівається, що закінчить курси до початку весни.
Вона сподівалася, що закінчить курси до початку весни.

З цих прикладів зрозуміло, що часи групи Future висловлюють майбутню дію щодо справжнього моменту, а часи групи Future in the Past – майбутню дію відносно минулого.

Нарешті, залишилося сказати, що Future in the Past зазвичай вживається після дієслів говоріння (say, tell) і розумової діяльності (think, know, believe, expect, hope і т.д.)

Застосування часів Future Continuous in the Past, Future Perfect in the Past і Future Perfect Continuous in the Past – значно обмежене, а ось Future Simple in the Past зустрічається досить часто.