Крапка з комою (The Semicolon)


Крапка з комою в англійській мові вживається у наступних випадках:

  • замість крапки (чи замість коми) між частинами складносурядного речення, поєднаного сполучниковою чи безсполучниковою конструкцією. В таких випадках сурядні речення граматично незалежні, однак змістовний зв’язок між ними тісніший, чим між простими реченнями, розділеними один від одного крапкою, і слабший, чим між сурядними реченнями, розділеними один від одного комою. Наприклад:

Some people work best in the mornings; others do better in the evenings.

Деякі люди краще працюють зранку; іншим краще працюється ввечері.

 

His death was a great loss to the stage; but it was a blessed relief to his wife.

Його смерть стала великою втратою для сцени; але вона принесла благословенне полегшення його дружині.

  • для відокремлювання між собою підрядних речень, якщо вони всі  залежать від одного і того ж головного речення:

You may use the sports facilities on condition that your subscriptions are paid regularly; that you arrange for all necessary cleaning to be carried out; that you undertake to make good any damage.

Ви можете користуватися спортивним обладнанням при умові, що ваші внески платяться регулярно, що ви забезпечите виконання необхідного прибирання, що ви гарантуєте ремонт будь-яких ушкоджень.

  • в поширеному простому реченні, яке містить багато ком, для поділу його на складові частини. Наприклад:

You will have full charge of the poultry, sheep and rabbits; also give a hand with the milking when required.

На вас буде покладено весь догляд за домашньою птицею, вівцями і кролями; а також допомога при доїнні корів, якщо виникне необхідність.