Фразове дієслово give


Розглянемо фразове дієслово give. Основними змістовними значеннями цього дієслова є наступні значення: давати, дарувати, приділяти, присвячувати. Які ж інші значення може приймати це дієслово у сполученні з прийменниками?

Give away – дарувати (подарунки), роздавати щось, видавати (секрети)

He gave away the secret. – Він видав секрет.

She gave away all the money to the poor. – Вона роздала всі гроші бідним.

They’re giving away a CD with this magazine. – CD–диск йде в подарунок до цього журналу.

Give back – повертати, віддавати

Give back the book you borrowed. – Поверніть книгу, яку ви брали

Give forth – видавати, випускати, обнародувати, розпускати чутки.

It won’t do to give forth. – Розпускати чутки погано.

Give in – піддаватися, уступати; здавати (письмову роботу)

Don’t give in without a fight. – Не здавайся без боротьби.

She gave in her exam paper. – Вона здала свою екзаменаційну роботу.

Give off – випускати, видавати (запах, дим, світло, тепло)

This lamp gives off a very bright light. – Ця лампа дуже яскраво світить.

The fire was giving off a lot of smoke. – Від вогню йшло багато диму.

Give out розприділяти, оголошувати, H

His strength gave out after running that long distance. – Його сили закінчилися, коли він пробіг таку довгу відстань.

He gave out copies of the report at the end of the meeting. – Він роздав (розподілив) копії доповіді після зібрання.

The food supplies gave out. – Запаси харчів закінчилися.

Give over передавати, кидати (щось робити)

Give over pushing! – Перестаньте штовхатися.

We gave the keys over to our neighbors during our absence. – На час своєї відсутності ми залишили ключі нашим сусідам.

Give up – залишати, відмовлятися, кидати, залишити (надію), здатися (про порушника)

He gave up his seat to her. – Він поступився їй місцем

He gave up smoking. – Він кинув палити

You were so late that we gave you up. – Ви прийшли так пізно, що ми перестали вас чекати.

The murderer gave up. – Вбивця здався.

Give up on smth – відмовитися від чогось (наприклад ідеї)

Andy gave up on improving relation – Андрій відмовився від думки покращити відносини.

Give up on smb – відмовитися (наприклад, від надії), що хтось зробить те, що ви від нього чекаєте.

After the quarrel she gave up on him – Після сварки вона з ним розірвала.