Фразове дієслово give
/

Фразове дієслово give

1 хвилина читання

Розглянемо фразове дієслово give. Основними змістовними значеннями цього дієслова є наступні значення: давати, дарувати, приділяти, присвячувати. Які ж інші значення може приймати це дієслово у сполученні з прийменниками?     

Give away

Дарувати (подарунки), роздавати щось, видавати (секрети)

He gave away the secret.

Він видав секрет.

She gave away all the money to the poor.

Вона роздала всі гроші бідним.

They’re giving away a CD with this magazine.

CD–диск йде в подарунок до цього журналу.

Give back

Повертати, віддавати.

Give back the book you borrowed.

Поверніть книгу, яку ви брали.

Give forth

Видавати, випускати, обнародувати, розпускати чутки.

It won’t do to give forth.

Розпускати чутки погано.

Give in

Піддаватися, уступати; здавати (письмову роботу)

Don’t give in without a fight.

Не здавайся без боротьби.

She gave in her exam paper.

Вона здала свою екзаменаційну роботу.

Give off

Випускати, видавати (запах, дим, світло, тепло)

This lamp gives off a very bright light.

Ця лампа дуже яскраво світить.

The fire was giving off a lot of smoke.

Від вогню йшло багато диму.

Give out

Розподіляти, оголошувати.

His strength gave out after running that long distance.

Його сили закінчилися, коли він пробіг таку довгу відстань.

He gave out copies of the report at the end of the meeting.

Він роздав (розподілив) копії доповіді після зібрання.

The food supplies gave out.

Запаси харчів закінчилися.

Give over

Передавати, кидати (щось робити)

Give over pushing!

Перестаньте штовхатися.

We gave the keys over to our neighbors during our absence.

На час своєї відсутності ми залишили ключі нашим сусідам.

Give up

Залишати, відмовлятися, кидати, залишити (надію), здатися (про порушника)

He gave up his seat to her.

Він поступився їй місцем

He gave up smoking.

Він кинув палити

You were so late that we gave you up.

Ви прийшли так пізно, що ми перестали вас чекати.

The murderer gave up.

Вбивця здався.

Give up on smth

Відмовитися від чогось (наприклад ідеї)

Andy gave up on improving relation.

Андрій відмовився від думки покращити відносини.

Give up on smb

Відмовитися (наприклад, від надії), що хтось зробить те, що ви від нього чекаєте.

After the quarrel she gave up on him.

Після сварки вона з ним порвала.

Додатковий матеріал до теми “Фразове дієслово give”: