Дробові числівники


У англійській мові, у простих дробах чисельником є кількісний числівник, а знаменником — порядковий числівник, який має закінчення множини -s, якщо чисельник більший від одиниці:

1/7 one-seventh;

21/8 two and one-eight,

2/3 two-thirds.

Дроби ½ і ¼ читаються відповідно a (one) half (половина) і a (one) quarter (чверть). Числівник 1½  (півтора) читаємо one and a half, числівник 2 ½  — two and a half і т. д.

Десяткові дроби читаються так:

2.75 — two point seven five. 

0.35 або .35 naught point three five або о point three five або point three five

25.05 — two five (або twenty-five) point naught (o) five

 

Треба звернути увагу, що після цілого числа в англійській мові ставиться крапка (point), а не кома, як в українській мові.